KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Ba'abda Kasabası 90773/1-3
Baalbek 779-32/36
Baalbek 779-69/10-17 - 779-76/15-16
Baalbek 90424/18
Baalbek 90483/44-47 - 90501/20-30
Baalbek 90521/21-25 - 90522/17-19
Baalbek 90621/44-47
Baalbek 90765/27-29 - 90775/20-27 - 90778/1,3 - 90780/20-28,37-38,40 - 90791/7-29
Baalbek 90829/33-50
Baalbek 90862/14-15
Baalbek 91525/40-48 - 91547/19 - 91551/63-68
Baalbek Kalesi 90621/44-45
Baalbek-Genel Görünüşü 90521/23
Baalbek-Genel Görünüşü 90775/20 - 90790/20 - 90791/7
Baalbek-Genel Görünüşü 90829/34,37
Bab el-Nasr (Kahire) 90768/38d - 90776/9 - 90777/26-27
Baba İskelesi (İzmir) 779-84/20
Babadağ Camii (Köstence) 91233/4
Babadağ Camii (Köstence) 91331/39
Babaeski 90455/51-52
Babaeski Köprüsü 90455/52
Babakai 91425/7
Babda 91547/6
Babelsberg 91494/15b
Babenberg Gemisi 91448/30,35
Bab-ı Âli (İstanbul) 90813/39 - 90819/51-52
Bâb-ı Âli-Bombanın Meydana Getirdiği Hasar 90514/1-8
Bab-ı A'zam (Bağdat) 90411/11a-b
Bab-ı Â'zam (Bağdat) 90478/25a-b,26a
Bab-ı A'zam Meydanı (Bağdat) 90411/11c
Bâb-ı Hükümet (Bilecik) 91546/13
Bab-ı Hümâyûn (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90763/7
Bab-ı Hümâyûn (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90819/24
Bâb-ı Sıhhiye Karakolhanesi (San'a) 90661/3
Bab-ı Şarkî (Şam) 90501/11
Bab-ı Zabtziye Dairesi (İstanbul) 91075/5
Bab-ı Zaptiye-Süvari Koğuşu (İstanbul) 90821/5
Babil Harabeleri 90437/6
Babil Harabeleri 90573/8a-b,10a,11b - 90597/68
Babu'l-Cedîd (Musul) 90800/6 - 90801/6
Bâbü'l Bahr (Tunus) 91333/16
Babü'l-Bahir (Trablusgarp) 90404/25-26, 90408/1-2
Bâbü'l-Bahr (Tunus) 90598/35
Bâbü'l-Huzrâ (Tunus) 90598/27
Babü'l-Vâd Kasabası (Kudüs) 90504/84
Babü'n-Nasr (Kudüs) 90482/43
Babü-r-Rubât (Kudüs) 90482/12
Bâbü's Sabah Hamidiye Karakolhanesi (San'a) 90661/1-2
Babü's-Saade (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90751/7
Babü's-Sefa (Mekke-Harem-i Şerif) 90748/9(12) - 90770/6
Babü's-Selâm (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90763/9
Babü's-Selâm (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90819/25
Bâbü's-Selâm (İstanbul-Topkapı Sarayı) 779-19/7
Babü's-Selâm (Mekke-Harem-i Şerif) 90744/3(8) - 90745 - 90746/2(8),14(8),20(8),31(8),38(8),49(8)
Babü's-Silsile (Kudüs) 90482/13
Babü'ş-Şeyh (Bağdat) 90411/12a
Babü'z-Zeheb (Babü't-Türbe) (Kudüs) 90482/34
Bâbü'z-Zeheb (Bâbü't-Türbe) (Kudüs) 90576/2
Back, Orosdi 91539/2
Backofen,Gustav (Fotoğrafçı) 779-86
Baden 91445/8
Baden Zırhlısı 91168/24
Baden-Baden 91419
Baden-Baden 91431/42 - 91496/19c,20a-b
Baden-Baden-Genel Görünüşü 91419/1-2,16
Badoma Şatosu (Yunanistan) 90498/39
Badurunyan Sahak Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/31c
Baghdasarian, g. (Fotoğrafçı) 90650
Bağdat 779-80/4-33
Bağdat 90411/10-13, 90437
Bağdat 90573/8-11,16a,18-25,27 - 90597/67-68
Bağdat 90953 - 90956 - 90957
Bağdat 90478/23b-31a
Bağdat Harabeleri 90411/10b
Bağdat Harabeleri 90478/23b-31a
Bağdat Köprüsü 90411/12c-d, 90437/21
Bağdat Köprüsü 90573/16a
Bağdat Köşkü (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90614/41-42
Bağdat Köşkü (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90751/8
Bağdat Köşkü (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90815/45,49 - 90817/14-15 - 90818/14-15
Bağdat-A'zamiye Kasabası 90573/19b
Bağdat-Genel Görünüşü 779-80/4a-e,8,18a-c,19a-e,23a-c,29-31
Bağdat-Genel Görünüşü 90437/1, 18
Bağlarbaşı Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91088/24
Bahaeddin (Fotoğrafçı) 91275
Bahaeddin (Mahkeme-i Temyiz Azası) 90850/55
Bahaeddin (Vergi Emaneti İdare Meclisi Azası) 90850/88,237
Bahaeddin (Yüzbaşı) 91282/4c
Bahaeddin Bey (Binbaşı) 90965/53
Bahaeddin Bey (Kaymakam) 91195/5c
Bahaeddin Bey (Miralay 91056/18
Bahaeddin Efendi (Heyet-i Mebusân Reis Vekili) 91278/22b
Bahaeddin Efendi (Kolağası-Doktor) 90976/23
Bahaeddin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/188
Bahaeddin Efendi (Sağkolağası) 91327/7
Bahaeddin Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 91202/25
Bahaeddin Efendi (Yüzbaşı-Taşkışla Evrak Memuru) 90996/22
Bahçe (Akka'da) 779-44/13,134,137
Bahçe (Antakya'da) 90439/18-19, 33
Bahçe (Bangalore'de) 91359/18
Bahçe (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye'de) 90603/8,23,29
Bahçe (Granada'da) 779-69/3
Bahçe (Halep'te) 90454/40, 53
Bahçe (Monaco'da) 91339/45
Bahçe (Nice'de) 91339/40-41,51
Bahçe (Poona'da) 91360/64
Bahçe (Sofya'da) 90792/16
Bahçe (Tebük'te) 90605/29a
Bahçe (Urfa'da) 90430/44
Bahçe (Viyana'da) 93850/24
Bahçe Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 90822/19
Bahçe Kasabası 90478/52b - 90507/69-70
Bahçe Kasabası (Adana) 90411/27b-c
Bahçelik Köprüsü (İşkodra) 90444/21
Bahri (Kaymakam) 91283/3
Bahri Bey (Ertuğrul Alayı'nda Yüzbaşı) 90995/29
Bahri Bey (Piyade Kaymakamı) 91067/2c
Bahri Bey (Yüzbaşı) 91301/314
Bahri Paşa (Üsküdar Mutasarrıfı) 90850/158
Bahriye Askerleri 91018/6,16
Bahriye Bandosu 90522/23
Bahriye Dairesi (Leningrad) 91449/5
Bahriye Hastahanesi (Nara) 779-34/27
Bahriye Matbaası (İstanbul) 779-46/19
Bahriye Mektebi 90431/3
Bahriye Mektebi (Bombay) 91434/25
Bahriye Mektebi (İstanbul) 90852/15
Bahriye Mektebi (İstanbul-Heybeliada) 90880
Bahriye Mektebi (İstanbul-Heybeliada) 90813/53-54
Bahriye Mektebi (İstanbul-Heybeliada) 91018/18-20
Bahriye Mektebi Camii 90405/5
Bahriye Mektebi-Akârat 90401/5
Bahriye Mektebi-Hoca ve Talebeleri (İstanbul-Kağıthane'de) 90834/25-26 - 90835/19-23 - 90837/25-29
Bahriye Mektebi-Talebeleri 91018/18,22,24,24,32 - 91022/36-37 - 91027/50-52 - 91028/49,55,57 - 91029/50-52
Bahriye Mektebi-Talebeleri 9088/5-8,11-12 - 90923/4,7-8
Bahriye Mektebi-Talebeleri (İstanbul'da) 779-51/7
Bahriye Mektebi-Talebeleri (İstanbul'da) 779-73/12-14
Bahriye Mektebi-Zabitân ve Hocaları 91028/23
Bahriye Misafirhanesi (Bombay) 91434/2
Bahriye Müzesi-Rasathanesi ve Kütüphanesi (İstanbul) 91151
Bahriye Müzesi-Rasathanesi ve Kütüphanesi-İdare Heyeti 91151/1
Bahriye Müzesi-Rasathanesi ve Kütüphanesi-İdare Heyeti 91151/1
Bahriye Nezareti 90405/9
Bahriye Nezareti 90475//49 - 90476/49
Bahriye Nezareti 90763/43
Bahriye Nezareti (İstanbul) 90813/4 - 90839/46,49
Bahriye Sıbyan Mızıkası 91018/9
Bahriye Taburu 91018/14-15
Bahriye Ümerâ-i Askeriyesi 90969
Bahriye Zabitânı 91018/11
Bahriye Zâbitânı 779-40/15
Bakanlıklar (Çetine'de) 779-50/49
Bakırköy İskelesi (İstanbul) 90508/3-4 - 90590/3-4,34c
Bâkî (Bab-ı Âli Evrak Müdürü) 90850/63
Bakteriyolojihane-i Şâhâne 92248
Bakû 91355/51-54
Bakû'deki Şiî Camii 91355/53
Bakû-Petrol Kuyuları 91355/51-52
Baküs Mabedi (Havran-Atila Köyü) 90778/30
Baküs Mabedi (Havran-Kanavat Köyü) 90778/24
Baküs Tiyatrosu (Atina 91227/17 - 91240/9
Baküs Tiyatrosu (Atina) 91446/21-22,38
Bâlâ 90799/44
Bâlâ-Akkoşan Köyü 90570/2
Balde, Max (Fotoğrafçı) 90851
Baldi (Fotoğrafçı) 91485
Balıkçılar (Helgolnud Adası'nda) 779-78/12
Balıkesir 90582
Balıkesir 779-73/1,6,34-55
Balıkesir (Depreme Ait Fotoğraflar) 90438
Balıkhane Camii (Rodos) 90806/15
Balıkhane Camii-Kapısı (Rodos) 90805/16
Balmoral 91471/36
Balon ve Balondan Alınmış Fotoğraflar 779-43/24-28
Baltimore Zırhlısı 91358/2
Balzac, Honore de 91388/13a
Bamberg 91496/4c
Bamboury, J. (Fotoğrafçı) 90650
Banaz 90497/31
Bandırma 90427
Bandırma 779-25/12-14
Bandırma 779-73/4
Bandırma 90582/31,35
Bandırma Rıhtımı 90582/35
Bangalore 91359/18-19
Baniton Mabedi (Havran-Kanavat Köyü) 90778/12
Bankusa Camii (Halep) 90454/10
Bar 91243/114-118
Bar Kalesi 90776/51
Bar Kalesi 91243/114/115
Barada Nehri (Şam'da) 90501/14
Barada Nehri (Şam'da) 90605/3a
Barada Nehri (Şam'da) 90765/3 - 90775/6 - 90778/19
Barada Nehri (Şam'da) 91551/37-38
Barberini Sarayı (Roma) 91257/41
Barcia (Fotoğrafçı) 779-86
Bardo 90598/14,39,46
Bardo 91333/3,6-11
Bare Kasabası 9044/11
Bar-Genel Görünüşü 91243/114-116
Baris 779-34/1-22 - 779-52/1
Barker, G. (Fotoğrafçı) 90669
Baron Seefried 91338/10b
Baron von Küller (Fotoğrafçı) 90548
Barrington Kennet (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Barthel,F.A. (Cildçi) 91523
Bartın-Genel Görünüşü 90794/3-5
Bartoletti (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Bartolomeo Colleoni Heykeli (Venedik) 93869/19
Bartolomeu Dias Gemisi 91439/68
Barut Fabrikası (İstanbul) 90972
Barut Fabrikası (İstanbul) 91117
Bascotracose-Annunziata 91367/10d;11b-d;12a;17b
Baskil-İzolu 90411/3c
Basmane Garı (İzmir) 90497/2
Basri Efendi (Mülâzım) 91222/61
Baş Çeşme (Ankara) 90431/13
Baş Kule (Serez) 90642/20
Batn el-Gol 90605/17a-b,18a-b
Batrun 90778/36,49
Baubin,A.F. (Fotoğrafçı) 93216
Baudon Frères (Fotoğrafçı) 90901
Bavyera Hanedanı'na Ait Fotoğraflar 91338 - 91349
Bayburt 779-73/65
Bayburt Kalesi 90597/18
Bayındır Köyleri 90579/1-6
Bayram Ağa (Borazan Onbaşısı) 91067/29e
Bayram Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90986/22
Bayram Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90990/15
Bayram Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/430
Bayram Baba Dergâhı (Halep) 90454/49
Bayrampaşa Karakolhanesi (İstanbul) 91075/3
Baytar Mektebi (İstanbul-Eyüp) 91031/21
Baytar Mektebi (İstanbul-Sultanahmet) 90554
Baytar Mektebi-Hoca ve Talebeleri (İstanbul-Kağıthane'de) 90834/11,14 - 90835/9-10,12-14 - 90837/20-24
Baytar Mektebi-Hocaları ve Talebeleri 91022/38
Baytar Mektebi-Müzesi 90554/5-6
Bazias 91425/5
Baziciyan Rupen Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/31b
Beauleieu 91339/66
Beca-Genel Görünüşü 90598/57
Bechard, H. (Fotoğrafçı) 91263
Bechard, H. (Fotoğrafçı) 90774/ - 90776 - 90777
Bedâvî Makam-ı Şerîfi (Trablusşam) 779-44/59,108,207
Bedesten (Konya) 90433/30
Bedesten (Trabzon) 90441/61
Bedesten (Urfa) 90430/21
Bedeviler 779-36/7
Bedevîler 90403/4, 17, 21 90411/14
Bedevîler 90501/33-38,40,45-54,63
Bedevîler 90521/19-20 - 90522/14-16 - 90565/29-30,33
Bedevîler 90765/27 - 90768/23c,34a-b,d,35c,36c-d - 90769/39
Bedevîler (Büyük Sahra'da) 90598/67-68
Bedevîler (Kahire'de) 90612/12
Bedevîler (Şam'da) 91551/42-44
Bedevîler (Tunus-Cebel-i Hamir'de) 90598/73
Bedri Ağa (Kolağası) 91301/120
Bedri Ağa (Solkolağası) 91067/27b
Bedri Bey (Kolağası) 91053/6
Bedros (Orman ve Meadin Müdürü) 90850/48
Bedros (Ressam-Hattat) 90403
Bedros Efendi (Doktor) 91067/50e
Beer, Alois (Fotoğrafçı) 91237
Beethoven Anıtı (Viyana) 91254/19
Befar (Sabir Feneri Müteahhidi) 90564/16
Behçet (Bab-ı Âli Tercüme Odası Mümeyyizi) 90850/198
Behçet (Fotoğrafçı) 90877
Behçet (Fotoğrafçı) 779-64 - 779-91
Behçet Bey (Binbaşı) 90977/2
Behçet Bey (Çavuş) 91284/3b
Behçet Bey (Kolağası) 91053/24
Behçet Bey (Takım Çavuşu) 91067/6d
Behçet Efendi (Kâtib Muavini) 90990/11
Behçet Efendi (Kolağası) 91301/157
Behçet Efendi (Tüfekçi Ustası) 90984/2
Behçet Paşa (Mirliva) 90969/19
Behram Paşa Camii (Diyarbakır) 90460/9
Behramiye Camii (Halep) 90454/29
Bekir (Çavuş) 91067/26e
Bekir Ağa (Başçavuş) 91067/16g
Bekir Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90986/20
Bekir Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/24b
Bekir Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/94
Bekir Ağa (Yüzbaşı) 90988/9
Bekir Ağa (Yüzbaşı) 91067/11e
1969 Bekir Bey (Kaymakam) 90973/2
1970 Bekir Bey (Solkolağası) 91067/3f
1971 Bekir Efendi (Mülâzım-ı Evvel-Eczacı) 90994/8
1972 Bekir Efendi (Yüzbaşı Vekili) 90999/22
1973 Bekir Efendi (Yüzbaşı-III. Fırka Kumandan Yaveri) 91301/19
1974 Bekir Paşa Çeşmesi (Rodos) 90805/15
1975 Bekriye Camii (Şam'da) 90457/4
1976 Bektaş (Mülâzım-ı Sani) 91067/31
1977 Belçika 779-73-9
1978 Belçika 91232/22-23,25,31
1980 Belediye Bahçesi (İzmir) 90854/18-22
1979 Belediye Bahçesi (İzmir) 90854/23-24
1981 Belediye Bahçesi (Manisa) 90561/13-13,17-18
1982 Belediye Bahçesi (Serez) 90642/6-7
1983 Belediye Bahçesi (Şam) 90765/6
1984 Belediye Bahçesi (Viyana) 91381/8
1985 Belediye Bahçesi-İrâd Binası (Manisa) 90561/19
1986 Belediye Binası (Berlin) 91415/16
1987 Belediye Dairesi (Aden) 91434/32
1988 Belediye Dairesi (Alaşehir) 90562/11
1989 Belediye Dairesi (Ankara) 90431/36
1990 Belediye Dairesi (Bigadiç) 779-73/69
1991 Belediye Dairesi (Bombay) 91360/54
1992 Belediye Dairesi (Bombay) 91434/12
1996 Belediye Dairesi (Bursa) 779-28/28
1993 Belediye Dairesi (Bursa) 90449/21
1994 Belediye Dairesi (Bursa) 90560/1
1995 Belediye Dairesi (Bursa) 90752/26 - 90758/21 - 90761/20
1998 Belediye Dairesi (Dimetoka) 90412/44
1999 Belediye Dairesi (Diyarbakır) 90460/6
2000 Belediye Dairesi (Gazze) 90504/57
2001 Belediye Dairesi (Gümülcine) 90418/56
2002 Belediye Dairesi (Kırcaali) 90412/11
2003 Belediye Dairesi (Köstence-Çernavoda) 91331/7
2004 Belediye Dairesi (Kula) 90562/4
2005 Belediye Dairesi (Limni) 90809/19
2006 Belediye Dairesi (Lüleburgaz) 90418/13
2007 Belediye Dairesi (Manisa) 90563/2
2008 Belediye Dairesi (Paris) 91246/19
2009 Belediye Dairesi (Rodos) 90798/4-5
2010 Belediye Dairesi (Rodos) 90808/13
2011 Belediye Dairesi (Sakız Adası) 90802/5
2012 Belediye Dairesi (Samsun) 90764/13
2013 Belediye Dairesi (Selânik) 90423/7
2014 Belediye Dairesi (Şam) 90621/38
2015 Belediye Dairesi (Şam) 91551/36
2016 Belediye Dairesi (Trabzon) 90441/47
2017 Belediye Dairesi (Üsküp) 90436/9
2018 Belediye Dairesi (Viyana) 91381/17,20
2019 Belediye Dairesi (Viyana) 93850/18
2020 Belediye Dairesi (Yafa) 90504/97
2021 Belediye Dairesi-İrâd Binaları (Manisa) 90563/4-6
2022 Belediye Dairesi-İrâd Binaları (Tokat) 90651/4
2023 Belediye Dairesinin Kitabesi (Manisa) 90563/3
2024 Belediye Gazinosu (Sivas) 90428/5
2025 Belediye Hastahanesi (Köstence-Babadağ) 91233/32
2026 Belediye Hastahanesi (Köstence-Paraköy) 91233/33
2027 Belediye Hastahanesi (Kudüs) 90504/71
2029 Belediye Hastahanesi (Üsküp) 90436/5
2030 Belediye Kahvehanesi (Sakız Adası) 90802/5
2031 Belediye Köşkü (Manisa) 90410/13
2032 Belediye Köşkü (Sivas) 90428/15
2034 Belediye Tiyatrosu (Odesa) 91236/7
2035 Belgrad 91425/1-3
2036 Belgrad Karakolhanesi (İstanbul) 90821/19
2037 Belgradkapı Karakolhanesi (İstanbul) 90822/22
2038 Bella Adası 91447/53b
2039 Bellacio 91431/16
2040 Bellini'nin Mezarı (Catania) 91447/44b
2041 Bellû Efendi 90625/2
2042 Belova 90790/26-28
2044 Belvedere Sarayı (Viyana) 91254/12
2045 Belvedere Sarayı (Viyana) 93850/23
2046 Ben ü Sen Mesire Yeri (Diyarbakır) 90445/7
2047 Benares 91361/27-35
2048 Bennington Gemisi 91439/83
2049 Bennington Zırhlısı 91358/15
2050 Benque (Fotoğrafçı) 779/32
2051 Bera 90791/45-46
2053 Berchtesgaden 91431/8
2054 Bergama-Köyleri 90579/51-56
2055 Bergamasco, Ch. (Fotoğrafçı) 90901
2056 Bergamasco,Ch. (Fotoğrafçı) 779-89
2057 Berger, Leon (Hazırlayan) 90803
2059 Berggren, G. (Fotoğrafçı) 90553
2058 Berggren, G. (Fotoğrafçı) 90490 - 90497 - 90498
2060 Berggren, G. (Fotoğrafçı) 90868 - 90871 - 90922
2062 Berggren,G. (Fotoğrafçı) 779-32 - 779-34
2063 Berggren,G. (Fotoğrafçı) 779-83 - 779-90
2061 Berggren,G. (Fotoğrafçı) 91538 - 91549 - 91550
2064 Berk-Efşân Vapuru 91090/9-11 - 91152/23
2065 Berk-Efşân Vapuru-Askerleri 91090/10
2066 Berkiye Camii (San'a) 90661/18
2067 Berlin 91415
2068 Berlin 91494/7a-c,10a-b,11a-b,16a-b,17a-b,18a-b,19a-b,21c,22c
2069 Berlin 91232/10-21
2070 Berlin Gemisi 91504/13
2071 Berlin-Genel Görünüşü 91232/10
2072 Berlin-Genel Görünüşü 91494/16a
2073 Bern 91445/4 - 91447/31d
2074 Bertasiye Camii (Tarbulsşam) 779-44/51,58,145
2075 Berthaud (Fotoğrafçı) 91021
2076 Berthaud (Fotoğrafçı) 91683
2077 Berthaud (Fotoğrafçı) 779-43
2078 Besim (Şurâ-yı Devlet Dahiliye Reisi) 90850/129
2079 Besim Bey 90628/71
2080 Besim Bey (Kolağası-Doktor) 90985/10
2081 Besim Bey (Kolağası-Doktor) 90994/19
2082 Besim Bey (Kurenâ) 90850/213
2083 Besim Efendi (Binbaşı-Doktor) 90994/20
2084 Besim Efendi (Çavuş) 91067/16a
2085 Besim Efendi (Dilsiz Mektebi Hocası) 90834/36(3)
2086 Besim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/423
2087 Besim Efendi (Yüzbaşı) 90989/11
2089 Beşir Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/28b
2090 Beşîr Bey Sarayı (Haydarâbâd) 91359/13
2091 Beteulefeu, Nicolae (Hazırlayan) 90717
2092 Bethaniye 90501/67 - 90502/44-45
2093 Bethaniye-Genel Görünüşü 90793/21
2095 Betil 90502/53
2096 Betil 90793/8
2097 Betrekiye Rum Katolik Mektebi (Beyrut) 779-44/67,87,166
2098 Betüddîn Kasabası 90765/17-20 - 90773/4-9
2103 Beyaz Kule (Selânik) 90423/1,8
2104 Beyaz Kule (Selânik) 90854/50
2105 Beyaz Minare (Ramle) 90482/5
2106 Beyaz Saray (Washington) 91373/40-41,86-88,90
2107 Beyaz Saray (Washington) 91462/27 - 91502/2
2109 Beyazıd Camii (Dimetoka) 90412/42
2110 Beyazıd Camii (Edirne) 90425/9
2112 Beyazıd Camii (İstanbul) 779-17/26
2111 Beyazıd Camii (İstanbul) 90475/13 - 90476/13 - 90486/14
2114 Beyazıd I 90628
2113 Beyazıd I 90517/4
2116 Beyazıd II 90517/8
2117 Beyazıd II 90628/8
2118 Beyazıd II Camii (Edirne) 90631/16,19
2119 Beyazıd II Camii (Edirne) 90790/7
2120 Beyazıd Iı Camii (İstanbul) 90751/11 - 90763/3,21
2121 Beyazıd II Camii (İstanbul) 90813/22 - 90815/57 - 90819/13-14,42,47 - 90839/16
2122 Beyazıd II Camii (İstanbul) 90859/13
2123 Beyazıd II Camii-ŞAdırvanı (İstanbul) 90817/33 - 90818/33 - 90819/20
2126 Beyâziyye 90744/9 - 90745/8 - 90746/7-8,25,38,43
2130 Beykoz Hükümet Dairesi Karakolhanesi (İstanbul) 90821/31
2131 Beykoz Kasrı 90401/7, 90407/28-30
2132 Beykoz Kasrı (İstanbul) 90539/1-15
2133 Beykoz Kasrı (İstanbul) 90631/25
2134 Beykoz Kasrı (İstanbul) 90751/36,42,46
2135 Beykoz Kasrı (İstanbul) 90854/11
2136 Beykoz Kasrı (İstnabul) 90461/8-9,20-21,23-29
2137 Beykoz Kasrı-Dağ Hamamı 90539/16-17
2138 Beylerbeyi Askerî Hastahanesi (İstanbul) 90667/8-11
2139 Beylerbeyi Karakolhanesi (İstanbul) 91075/24
2140 Beylerbeyi Sarayı 90407/12-23
2141 Beylerbeyi Sarayı (İstanbul) 90474/20-22
2142 Beylerbeyi Sarayı (İstanbul) 90614/35
2143 Beylerbeyi Sarayı (İstanbul) 90667/6-7
2144 Beylerbeyi Sarayı (İstanbul) 90751/5,28,89,91
2145 Beylerbeyi Sarayı (İstanbul) 90815/42
2146 Beylerbeyi Sarayı (İstanbul) 90872/1-14,16
2147 Beylerbeyi Sarayı -Köşkleri (İstanbul) 90474/22
2148 Beylerbeyi Sarayı-Bahçesi 90407/23
2149 Beylerbeyi Sarayı-Bahçesi 90872/15
2150 Beylerbeyi Sarayı-Bahçesi (İstanbul) 90474/23
2151 Beylerbeyi Sarayı-Bahçesi (İstanbul) 90751/27,30
2152 Beylerbeyi Sarayı-Bir Oda 90407/18
2153 Beylerbeyi Sarayı-Büyük Salon 90407/20
2154 Beylerbeyi Sarayı-Giriş Holü 90407/17
2155 Beylerbeyi Sarayı-Köşkleri 90407/13,21-22
2156 Beylerbeyi Sarayı-Köşkleri (İstanbul) 90751/9,83-85
2157 Beylerbeyi Sarayı-Merdivenleri 90407/16,19
2158 Beyler'in Türbesi (Tunus) 90598/29
2159 Beyoğlu Mutasarrıflığı Dairesi (İstanbul) 90822/1
2160 Beypazarı 90570/18
2167 Beyrut 779-44/62-65,67-69,71-106,111-112,146,158-186,188-201
2168 Beyrut 779-76/9-51,53 - 779-91/32-33
2161 Beyrut 90483/28 - 90501/32
2162 Beyrut 90522/11
2163 Beyrut 90573/28b,37
2164 Beyrut 90652/32-44 - 90662
2165 Beyrut 90765/7-16,21-22 - 90771/1-15,17 - 90775/3-4 - 90791/1-2,4
2166 Beyrut 91082 - 91105
2169 Beyrut 90829/27-28
2170 Beyrut 91551/23-35
2171 Beyrut Ahalisi 90771/3
2172 Beyrut Hastahanesi 91082/6 - 91105/6
2173 Beyrut Kışlası 91082/1-5 - 91105/1-5
2174 Beyrut Limanı 90652/32-33
2175 Beyrut Limanı 90771/2
2176 Beyrut Limanı 91550/13
2177 Beyrut Vapuru 91085/1-5 - 91152/19
2189 Beyrut-Genel Görünüşü 779-44/93,104,171
2186 Beyrut-Genel Görünüşü 90765/7-13 - 90771/1 - 90780/1 - 90791/1-2,4
2187 Beyrut-Genel Görünüşü 90829/27
2188 Beyrut-Genel Görünüşü 91547/1
2196 Beytullah 90748/11(8) - 90770/1,3,8 - 90789/1-2,4
2197 Beytullah-Kapısı 90744/3(6),15(6) - 90745/3(6),49(6) - 90746/2(6),14(6),20(6),31(6),37(6)
2198 Beytullah-Merdiveni 90744/3(9),15(9) - 90745/3(9) - 90746/2(9),20(9),31(9),37(9),49(9)
2199 Beytullah-Mihrabı 90746/14(9)
2200 Beytullah-Minberi 90746/14(9)
2201 Beytüddîn Kasabası 90829/30-31
2204 Beytü'l-Lahm 90400/2
2205 Beytü'l-Lahm 90482/45-46 - 90502/37-40 - 90504/32-35
2206 Beytü'l-Lahm 90576/3 - 90577/35,40-43 - 90621/5-8
2207 Beytü'l-Lahm 90652/30
2208 Beytü'l-Lahm Kalesi 90621/8
2209 Beytü'l-Lahm Kilisesi 90502/38-40 - 90504/33-34
2211 Beytü'l-Lahm Manastırı 90504/32
2213 Beytü'l-Lahm-Genel Görünüşü 90577/40,43
2214 Beytü'l-Lahm-Genel Görünüşü 90780/13 - 90791/70
2215 Beytü'l-Lahm-Genel Görünüşü 90829/18
2217 Bhurtpore Kalesi-Kapısı 91360/1
2218 Bibi Hanım Medresesi (Semerkand) 91355/23
2219 Bibi Hanım Mescidi (Semerkand) 91355/23
2220 Bibi Hanım Türbesi (Semerkand) 91355/23,35
2221 Big Ben Saat Kulesi (Londra) 779-69/7 - 779-90/22
2222 Bigadiç 779-73/67-70 - 779-80/3
2224 Bilâl Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/132
2225 Bilâl Ağa (Yüzbaşı) 91067/28e
2226 Bilâl Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90984/14
2227 Bilâl Efendi (Mülâzım-ı Sâni-Esvab Emini) 91202/51
2228 Bilâl Efendi (Süvari Yüzbaşısı) 91067/5c
2229 Bilecik 90421, 90448/2-9
2230 Bilecik 90490/27
2231 Bilecik 90755/5,7-8,16 - 90757/21 - 90758/29-33 - 90760/15-23 - 90762/8
2232 Bilecik 90814/19
2233 Bilecik 91546/13
2234 Bilecik Ahalisi 90758/32-33 - 90760/18-23
2236 Bilecik-Başköy 90490/28
2237 Bilecik-Camii 90448/7-9
2238 Bilecik-Genel Görünüşü 90758/29-30 - 90760/15-16
2241 Bilecik-Küplü 90490/26
2244 Billard,A. (Fotoğrafçı) 779-91
2245 Binbirdirek Su Sarnıcı (İstanbul) 779-19/15
2246 Bînem Camii (Beyrut) 779-44/63,146,162
2247 Bingazi 779-64/5
2248 Birecik 90434/1-31
2249 Birecik 90567/68b
2250 Birecik 90798/97-102
2252 Birecik Kalesi 90434/10,12
2253 Birecik Kalesi 90798/100
2259 Birecik-Genel Görünüşü 90434/1-9
2270 Birgil Camii (İdlib) 90429/44
2271 Bismark Sarayı (Berlin) 91232/16
2272 Bitlis 90597/25-26
2273 Bitlis Kalesi 90597/26
2276 Bittir 90400/6
2277 Biwa 91353/42
2278 Bizapur 91359/38
2279 Bizerte Köprüsü 90598/43-45
2280 Bizerte Limanı 90598/43
2281 Bizerte Limanı 91333/23-24
2282 Black (Altıncı Daire-i Belediye Müdürü) 90850/285
2283 Blaise, Gabriel (Fotoğrafçı) 90901
2284 Blak Bey (Erkân-ı Mezkûre Binbaşısı) 91047/16
2285 Blenheim Zırhlısı 91168/17
2286 Block,A. (Hazırlayan) 779-34 - 779-52
2287 Blund Paşa (Mirliva) 91193/9a
2288 Blunt Paşa (Ferik) 91055/19
2289 Blunt Paşa (Mirliva) 90965/29
2290 Boben (Fotoğrafçı) 90549 - 90551
2291 Bogart,A.B. (Fotoğrafçı) 779-54
2293 Bogos Efendi (Doktor) 91067/50g
2294 Bogos Efendi (Kolağası-Baytar) 91153/2
2295 Boğaziçi 90614/31-32,47-49,51-58,60-62,64 - 90615/1,3,6,12-17,19
2296 Boğaziçi 90751/26,34 - 90753/1-6 - 90763/46,49a,50,58-59,61,63-68,72-74,79
2297 Boğaziçi 90872/16-19
2298 Boğaziçi 90464
2300 Boğaziçi (İstanbul) 779-17/6-7,9-11,30
2299 Boğaziçi (İstanbul) 90530/15
2301 Boğaziçi (İstanbul) 90813/1-2,5-6,10-13,16-21,24-25,27,29,31,33,35-36,43-46,48,50,56-57 - 90815/44 - 90817/26-27,39,52-65 - 90818/26-27,39,52-65 - 90831/1-9 - 90839/18,48
2302 Boğaziçi (İstanbul) 91298/3b,4a-b,5a,7a
2303 Boğaziçi-Anadolu Yakası 90450/11
2304 Boğaziçi-Boğaziçi (Anadolu Yakası'ndan Görünüş) 90479/26b,27b
2305 Boğaziçi-Boğaziçi (İcadiye Tepesi'nden Görünüş) 90474/29
2306 Boğaziçi-Kandilli ve Rumeli Hisarı 90450/16
2307 Boğaziçi-Servi Burnu 90667/5
2308 Bohor (Şehremaneti Muavini) 90850/66,281
2309 Boissonnas,Fred (Fotoğrafçı) 92251
2310 Bolkar Dağı 90478/54b
2311 Bolkar Dağı 90411/27
2312 Bolu 90633
2314 Bolu 90866
2313 Bolu 90786 - 90794/12-13
2318 Bolu-Genel Görünüşü 90633/1
2319 Bolu-Genel Görünüşü 90786/1
2320 Bolu-Genel-Görünüşü 90866/12
2327 Bombay 91360/45-60
2328 Bombay 91434/1-3,5-7,12-19,23,25,28-29,34,37-41,44,47-51,55-57
2329 Bombay Limanı 91360/45
2330 Bombay Limanı 91434/29
2331 Bombay Üniversitesi 91360/56-57
2332 Bombe Zırhlısı 91323/21
2333 Bond (Fotoğrafçı) 779-32
2335 Bonfils (Fotoğrafçı) 779-36
2336 Bonfils, F. (Fotoğrafçı) 90851
2337 Bonfils-Cie. (Fotoğrafçı) 90793/
2338 Bonkoski (Kimyager) 91284/9
2339 Bonn 91494/23f - 91496/14b
2340 Bonn Üniversitesi 91494/23f - 91496/14b
2341 Bonn-Genel Görünüşü 91496/14b
2342 Borgia Sarayı (Venedik) 93869/20
2343 Borovitskaja Kapısı (Moskova) 91314/19
2344 Borozanî Ali Baba Türbesi (Rodos) 90807/12
2345 Borsa (Moskova) 91314/6
2346 Borsa Binası (Berlin) 91415/11
2347 Borsa Binası (Manisa) 90563/10,12
2348 Borsa Kapısının Kitabesi (Manisa) 90563/8
2349 Boschetto Sarayı (Malta) 91256/39
2350 Boscotrecase (Oratoria Köyü) 91367/7b,d
2351 Boscotrecase (Yanardağın İndifaından Sonra) 91367/1a-c,3c,4a-b,5a-b,6b,7c,8a,9a-b,10b-c,14b,7;15;16b,7;17a,18a
2352 Bostan Dolabı (Kahire-Heliopolis'te) 90565/45,47
2353 Bostancı (Bostancıbaşı) Karakolhanesi (İstanbul) 91088/6
2355 Boston 779-16/1-12
2354 Boston 91405/22,38
2356 Boston Zırhlısı 91358/11
2357 Botan Çayı 90573/15b
2358 Bourne (Fotoğrafçı ve Hazırlayan) 91359 - 91360 - 91361
2359 Boyacı Camii (Gaziantep) 90435/19
2360 Boyacıköy Karakolhanesi (İstanbul) 91075/34
2361 Boyana Gölü (İşkodra) 90444/1,2,7
2362 Boyana Nehri (İşkodra'da) 90766/49-50,52
2363 Bozdoğan Su Kemeri (İstanbul) 90672/184
2364 Bozdoğan Su Kemeri (İstanbul) 90763/10
2365 Bozdoğan Su Kemeri (İstanbul) 90819/85
2366 Bozüyük 90560/24b
2367 Bozüyük 90756/19,22-26 - 90759/10-21 - 90762/22-31
2368 Bozüyük Ahalisi 90759/18-21
2369 Bozüyük-Genel Görünüşü 90759/10-11 - 90762/22-23
2371 Brandenburg 91494/5b-c
2372 Brandenburg Kapısı (Berlin) 91232/11
2373 Brandenburg Kapısı (Berlin) 91415/2
2374 Brandenburg Kapısı (Berlin) 91494/18a
2375 Brandseph (Fotoğrafçı) 91496
2376 Braunschweig 91495/2a-c,21a-b
2377 Brazi Aşireti Askerleri (Trablusgarp'ta) 779-64/12-13
2378 Bregaliniça Deresi 90623/3d,4a-b
2379 Bregaliniça Vadisi 90623/3c
2380 Bremen 91495/5a-b
2381 Bremen Katedrali 91495/5b
2382 Breslau 91494/2a-c
2383 Breslau Üniversitesi 91494/2b
2384 Brienzersee 91445/28
2385 Brion, C. (Fotoğrafçı) 90901
2386 Britanya Yatı 91359/1
2387 Brockdorff Paşa (Mızraklı Dragon Alayı'nda Mirliva) 90999/2
2388 Brook Köprüsü (Hamburg) 91495/11b
2389 Brooklyn Köprüsü (New York) 91373/96-97
2390 Brooklyn Köprüsü (New York) 91503/6
2391 Bros, Lund (Fotoğrafçı) 91444
2392 Bruges-Belfrey Köyü 91232/23
2393 Brunnen 91445/21 - 91447/34c
2394 Bruss (Ressam ve Hattat) 90403
2395 Brüksel 91232/22,31
2396 Brüksel Katedrali 91232/31
2397 Buckhingham Sarayı (Londra) 779-90/6
2398 Budapest Gemisi 91448/26,33
2399 Budapeşte 93866 - 779-34/69-78
2400 Budva Kalesi 91243/27
2401 Budva Limanı 91243/27
2402 Buhara 91355/31-37,39,42-46
2403 Buhara Ahalisi 91355/33-34
2404 Buhara Çingeneleri 91355/31
2405 Buhara Emîri 91355/46
2406 Buhara Emîri'nin Harem Dairesi (Buhara) 91355/44
2407 Buhara Emîri'nin Sarayı (Buhara) 91355/43,45
2408 Buhara Emîri'nin Sarayı-Mescidi 91355/43
2409 Buharalı Bir Şahıs 90672/99
2410 Buldan-Köyleri 90579/72-73
2411 Bulgar Ahalisi 90672/97-98
2412 Bulgar Ahalisi 93841/17,25,27-28
2413 Bulgar Din Adamlarının Fotoğrafları 90626 - 90627
2414 Bulgar Halk Oyunları 93841/17,25
2415 Bulgar Köylüleri 90790/36 - 90792/25-31
2416 Bulgar Kraliçesi 779-89/44
2417 Bulgar Mektebi (Otlankköy) 90790/35
2418 Bulgar Mektebi (Tatarpazarcığı) 90790/34
2419 Bulgaristan 90484
2422 Bulgaristan 90878
2423 Bulgaristan 779-73/33
2420 Bulgaristan 90636/7,14-27,38-45,48
2421 Bulgaristan 90790/1-3,15-38 - 90792
2424 Bulgaristan 90412/1-27,34-48 90418/1-6
2425 Bulgaristan 91074/20-22,24,26,28-30
2426 Bulgaristan 779-33/15 - 779-36/32,46
2427 Bulgaristan Kırcaali Çarşısı 90412/1-27,34-48 90418/1-6
2428 Bulgaristan Komiserlik Heyeti 90484/2
2429 Bulgaristan Ordusunun Askeri Manevraları 91384
2430 Bulgaristan Prensinin Dairesi (Sofya) 90484/17
2431 Bulgaristan Prensinin Dairesi (Sofya) 90784/2-4 - 90792/11
2432 Bulgaristan Prensi'nin Dairesi (Sofya) 93841/5
2433 Bulgaristan'dan Gelen İslâm Heyeti 90484/3
2434 Bulgaristan-Evksinograd 90787
2435 Bulgaristan-Sofya 90784
2436 Bulgaristan-Sofya 93841
2437 Bulgurlu Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91088/3
2438 Bunzel (Fotoğrafçı) 92251
2439 Burdeau (Fransız Maliye Bakanı) 91388/10
2440 Burg Sarayı (Viyana) 91381/11
2441 Burg Tiyatrosu (Viyana) 93850/17
2442 Burgaz (Bulgaristan) 90484/22
2443 Burgazada Karakolhanesi (İstanbul) 91075/11
2444 Burgul Hanı (İdlib) 90429/64
2445 Burhaneddin Bey (Süvari Mülâzım-ı Evveli) 90964/39
2446 Burhaneddin Bey (Yüzbaşı) 91194/4b
2447 Burhaneddin Kışlası (Trablus) 90788
2448 Burhaneddin Vapuru 91090/3
2449 Burmalı Camii (Üsküp) 90623//21a,24a
2450 Bursa 90560
2453 Bursa 91316
2455 Bursa 779-73/51-52
2451 Bursa 90752 - 90758/1-28 - 90761/1-27
2452 Bursa 90814/2,5,9,12,26-75 - 90852/26-43
2456 Bursa 90862/37
2454 Bursa 91517/1-9
2457 Bursa 90422, 90448/1,10-31, 90449/2-3,13-40
2458 Bursa 91548/8-22
2459 Bursa 779-28/11-36 - 779-40/33 - 779-52/13-18 - 779-59/11 - 779-61/1-5,7-16,19,21,24,26-27,29
2463 Bursa-Çekirge 90449/34,39
2464 Bursa-Çekirge 90761/8-9
2465 Bursa-Çekirge 91548/21
2477 Bursa-Genel Görünüşü 779-28/22,32
2472 Bursa-Genel Görünüşü 90449/27-28,30
2473 Bursa-Genel Görünüşü 90530/10,16
2474 Bursa-Genel Görünüşü 90758/1-2 - 90761/1-2
2475 Bursa-Genel Görünüşü 90814/12,28,30-31,34
2476 Bursa-Genel Görünüşü 91548/12-14,16-17
2492 Bursa-Kazıklı 90560/10
2500 Bursa-Molla Arap Mahallesi 779-52/15
2503 Bursa-Muradiye 90530/12,14
2504 Bursa-Muradiye 90814/34
2509 Bursa-Rıfkîye Mahallesi 779-52/17
2512 Bursa-Setbaşı 779-28/25
2511 Bursa-Setbaşı 90752/23
2518 Bursa-Şeyh Sabit Mahallesi 779-52/14
2522 Bursa-Yeni Mahalle 779-52/18
2529 Butayn İbn Murşad (Sab'â Kabilesi Şeyhi) 90567/23b
2530 Bükmeciyan, Carlo (Fotoğrafçı) 90487/
2531 Bükreci Camii (Halep) 90454/16
2532 Bükreş 91212/4-9,20
2533 Bükreş Üniversitesi 91212/9
2534 Bülend Dervâza (Futhpûr Sikri) 91361/69
2536 Büruciye Medresesi (Sivas) 90454/16
2537 Büyük Cami (Hama) 90567/20a
2538 Büyük Cami (Humus) 90567/13a-b
2540 Büyük Camii (Samsun) 90764/1-3
2541 Büyük Friedrich Anıtı (Berlin) 91232/18
2542 Büyük Friedrich Anıtı (Berlin) 91494/11a
2543 Büyük Friedrich Heykeli (Berlin) 91415/18
2545 Büyük İvan Kilisesi (Moskova) 91229/37
2546 Büyük İvan Kilisesi (Moskova) 91229/37
2547 Büyük Kanal (Venedik) 93869/5,13-15,18,21
2548 Büyük Kapı (Futhpûr Sikri) 91361/67
2549 Büyük Kilise (Sofya) 90792/14,21-24
2550 Büyük Kilise (Sofya) 93841/4
2551 Büyük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90469/22-23 - 90474/1 - 90479/4b
2552 Büyük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90552/34
2553 Büyük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/1-2,33-39
2554 Büyük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90751/65,82
2555 Büyük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90815/1-4,28-35 - 90817/1-2,11-12 - 90818/1-2,11-12 - 90819/1,8 - 90836/1-4,13-18 - 90854/1-3
2556 Büyük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90867/1-3
2557 Büyük Mescid (Haydarâbâd) 91359/14
2558 Büyük Millet Meclisi Binası (Paris) 91246/5
2559 Büyük Otel (Çetine) 91243/78
2560 Büyük Piyale Karakolhanesi (İstanbul-Kasımpaşa) 90821/41
2561 Büyük Prens Heykeli (Berlin) 91415/19
2562 Büyük Tiyatro (Moskova) 91229/40
2563 Büyükada Camii (İstanbul) 779-25/11
2564 Büyükada Karakolhanesi (İstanbul) 90821/7
2565 Büyükdere 90450/36
2566 Büyükdere Karakolhanesi (İstanbul) 91075/12
2567 Byron, N. Y. (Fotoğrafçı) 91000