KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Çadır Köşkü (İstanbul Yıldız Sarayı) 90815/11 - 90853/7
Çadır Köşkü (İstanbul-Kağıthane) 90474/31,34 - 90489/4-7,11
Çadır Köşkü (İstanbul-Kağıthane) 90530/4
Çadır Köşkü (İstanbul-Kâğıthane) 779-45/38
Çadır Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90474/15
Çadır Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/18
Çadır Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90751/34,73
Çadır Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90867/4,23
Çadırlar (Lût Gölü Civarında) 90515/8
Çadırlar (Mar-Saba Civarında) 90515/7
Çağlayan Camii (İstanbul-Kağıthane) 90473/1 - 90479/22b - 90489/1
Çağlayan Camii (İstanbul-Kağıthane) 90631/24
Çağlayan Camii (İstanbul-Kâğıthane) 779-59/13-14
Çağlayan Kasrı (İstanbul-Kağıthane) 90474/31 - 90489/2-3,6
Çağlayan Kasrı (İstanbul-Kağıthane) 90530/4
Çağlayan Kasrı (İstanbul-Kâğıthane) 779-45/37,39
Çağlayan Kasrı-Kubbeli Büyük Salonu 90556/10
Çakıt Suyu 90507/27-47
Çalık Camii (Kilis) 90435/44
Çal-Köyleri 90579/64-69
Çanakkale 779-72/1-26
Çanakkale Boğazı'ndaki İstihkâmlar ve Tabyaları 779-72/1-26
Çanakkale-Genel Görünüşü 779-72/20
Çandarlı Hayreddin Paşa Camii (İznik) 90449/4,7,11,42
Çandarlı Hayreddin Paşa Camii (İznik) 90759/3-5,7 - 90761/36
Çandarlı Hayreddin Paşa Camii (İznik) 90814/4,10,25
Çar Köprüsü (Niksiç) 91243/95
Çark Medresesi (Adapazarı'nda) 90767/25-26
Çarşamba Kasabası 90458/11-12
Çarşamba-Karamustafalı Köyü 90458/17-18
Çarşı (Beytüddîn Kasabası'nda) 90765/18
Çarşı (İdlib'de) 90429/68
Çarşı (İskenderun-Belen) 90429/35
Çarşı (Kahire'de) 90565/20-22
Çarşı (Kahire'de) 90612/26
Çarşı (Kudüs'te) 90502/10
Çarşı (Kudüs'te) 90576/17
Çarşı (Port Said'de) 90565/63
Çarşı (Sakız Adası'nda) 90796/22,24-25,34
Çarşı (Semerkand'ta) 91355/28
Çarşı (Serez'de) 90642/16
Çarşı (Tunus'ta) 90598/32
Çarşı (Tunus'ta) 91333/17
Çarşı (Turgutlu'da) 90562/2,8
Çarşı (Yafa'da) 91551/7
Çarşı Camii (Birecik) 90434/30
Çarşı Camii (Rize) 90764/20
Çarşı Camii (Trabzon) 90441/48
Çarşı Karakolhanesi (İstanbul-Beykoz) 90822/33
Çarşıbaşı Karakolu (İşkodra) 90444/16
Çatalca 91149
Çay Evi (Oji'de) 91353/3
Çay Evi (Tokyo) 91259/29,32
Çekoslovakya-Karlsbad 91244
Çekoslovakya-Prag 91481
Çekoslovakya-Tatra 91258
Çelebi Hüseyin Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/32a
Çelebi Mehmed 90628/5
Çelebi Mehmed Camii (Söğüt) 779-58/19
Çelik Fabrikası (İstanbul-Zeytinburnu) 91092/15-23
Çemberlitaş (İstanbul) 90475/38 - 90476/38 - 90479/9a - 90486/11
Çemberlitaş (İstanbul) 90763/36
Çemberlitaş (İstanbul) 90815/58 - 90819/47,77 - 90839/29
Çemberlitaş Hamamı (İstanbul) 90475/38 - 90476/38
Çemberlitaş Sultan Sarayı (İstanbul) 90536/15-20
Çengelköy Karakolhanesi (İstanbul) 91088/10
Çerkez Evi (Çifteler'de) 90459/7
Çerkez Göçmenleri (Haymana'da) 90571/1,9
Çerkez Köyü (Cebel-i Abd el-Aziz'de) 90567/57a
Çerkez Mehmed (Süvari Yüzbaşısı) 90850/7
Çerkez Zaptiyeleri (Suudi Arabistan'da) 90605/43a
Çerkezlar (Habur'da) 90567/52b
Çerkezler 90567/71
Çernavoda Camii (Köstence) 91233/3,20
Çernavoda Camii (Köstence) 91331/13,23,58
Çernavoda Katedrali (Köstence) 91331/54-55
Çernavoda Kışlası (Köstence) 91331/47
Çernavoda Mektebi-Hocaları ve Talebeleri (Köstence'de) 91331/20
Çeşme (Balıkesir'de) 90582/15,20-21
Çeşme (Bursa'da) 90448/20
Çeşme (Bursa'da) 90560/13
Çeşme (Diyarbakır'da) 779-23/1
Çeşme (Diyarbakır'da) 779-73/87,105
Çeşme (Erzincan'da) 779-73/97
Çeşme (Erzurum'da) 90505/44
Çeşme (Gelibolu'da) 90455/34
Çeşme (Halep'te) 90455/34
Çeşme (İstanbul-Ayazağa'da) 779-23/2-3,5
Çeşme (İstanbul-Ayazağa'da) 90529/2,6
Çeşme (İstanbul-Ayazpaşa'da) 90547/13
Çeşme (İstanbul'da) 90823 - 90832/3-4
Çeşme (İstanbul-Demirkapı'da) 90823/3,5-6
Çeşme (İstanbul-Fındıklı'da) 90547/4
Çeşme (İstanbul-Galata'da) 90547/6
Çeşme (İstanbul-Gümüşsuyu Hastahanesi'nde) 90547/9
Çeşme (İstanbul-Hamidiye Etfal Hastahanesi'nde) 90547/14
Çeşme (İstanbul-Haydarpaşa'da) 90823/9
Çeşme (İstanbul-Istabl-ı Amire Önünde) 90547/7
Çeşme (İstanbul-Kabataş'ta) 90547/5
Çeşme (İstanbul-Kâğıthane'de) 779-45/17,19
Çeşme (İstanbul-Kapalıçarşı'da) 90519/12
Çeşme (İstanbul-Kasımpaşa'da) 779-36/20
Çeşme (İstanbul-Maçka'da) 90546/14-15 - 90547/12
Çeşme (İstanbul-Mekteb-i Harbiye'de) 90547/3
Çeşme (İstanbul-Mekteb-i Sultanî'de) 90547/1
Çeşme (İstanbul-Nişantaşı'nda) 90546/10,12-13 - 90547/10
Çeşme (İstanbul-Soğukçeşmekapı'da) 90823/2,4
Çeşme (İstanbul-Şişhane Karakolu Önünde) 90547/2
Çeşme (İstanbul-Şişli'de) 90823/12-13
Çeşme (İstanbul-Taksim'de) 90546/16-17
Çeşme (İstanbul-Tepebaşı'nda) 90547/11
Çeşme (İstanbul-Topkapı Sarayı'nda) 90823/1,8
Çeşme (İstanbul-Tünel'de) 90547/8
Çeşme (İstanbul-Yıldız Sarayı Karşısında) 90547/17
Çeşme (Kahire'de) 90565/8
Çeşme (Konya'da) 779-77/33
Çeşme (Konya'da) 90433/31
Çeşme (Kudüs-Harem-i Şerif) 90575/8,10-11
Çeşme (Manastır'da) 779-34/43
Çeşme (Manisa'da) 90563/14-15
Çeşme (Musul'da) 779-50/21,24
Çeşme (Musul'da) 779-73/83
Çeşme (Selânik'te) 90852/53-56
Çeşme (Serez'de) 90642/34
Çeşme (Sivas'ta) 90852/16
Çeşme (Sofya'da) 90792/29
Çeşme (Şebinkarahisar'da) 90428/22a
Çeşme (Tekirdağ'da) 90418/38
Çeşme (Yanya'da) 779-73/85
Çeşme Meydanı Karakolhanesi (İstanbul-Galata) 91088/21
Çeşme'nin Açılış Merasimi (Yozgat'ta) 90574/6
Çeteci Paşa Çeşmesi (Erzurum) 90505/11
Çetine 91228/2-11 - 91243/48-84,102
Çetine 779-50/39,41-42,46,49,51
Çetine Manastırı 779-50/46
Çetine Manastırı 91243/66-68
Çetine Sefaret-i Seniyyesi Memurları 91243/5
Çetine-Genel Görünüşü 779-50/51
Çetine-Genel Görünüşü 91243/49-54,56-65,84
Çetine-Ripeka 91479/1
Çetine-Riyaka Kasabası 91243/103-106
Çık-Salın Karakolhanesi (İstanbul-Hasköy) 91088/1
Çınar Karakolhanesi (İstanbul) 90822/20
Çırağan Sarayı (İstanbul) 90474/28 - 90478/24a
Çırağan Sarayı (İstanbul) 90853/35-40
Çiçekçi Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91075/23
Çifte Mâbedler (Nikko) 91354/23
Çifte Minare (Sivas) 90852/18
Çifte Minareli Medrese (Erzurum) 90505/12
Çifte Saraylar (İstanbul) 90536/1,3-9,13,14
Çifteler 90478
Çifteler 90803/6-7
Çifteler Camii 90442/6
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu 90413/1-9, 90442
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu 90478/1-4
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu 90603 - 90604/1-9
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu 90926/1a-d - 90932 - 90933
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu 90947 - 90951
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Camii 779-73/66,78
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Hamidiye Mevkii 90603/37,39-40
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Hastahanesi 779-50/11
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye 90478/2a,3a
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye 90603/1-36,38
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Merkez Dairesi 90951/1
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Sakarya Suyu 90442/8-9,12
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Seyit Suyu 90603/17
Çifteler Harası 90459
Çifteler-Aziziye Köyü 90413/14
Çifteler-Eski Hisar 90413/16
Çifteler-Orhaniye Köyü 90413/12-13
Çifteler-Osmaniye Köyü 90413/10-11
Çiftlik (Sivas'ta) 90852/21-22,24-25
Çiftlik İdarehanesi (Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu-Mercimek Mevkii) 90604/14
Çiftlikat-ı Hümâyûn (Aydın) 90487
Çiftlikât-ı Hümâyûn (Rihâ) 90785/5
Çin 779-56/2,5-19,22-23
Çin Adetleri 779-56/5,8-9,11,15-16,23
Çin Sefarethanesi (Washington) 91373/53
Çinili Camii (Üsküdar, İstanbul) 90450/27
Çinili Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 90821/28
Çinili Köşk (İstanbul) 90763/8
Çinili Köşk (İstanbul) 90813/39 - 90819/17
Çin-Şanghay 91399 - 91400
Çobanköy (Yunanistan'da) 90498/36
Çorlu 90418/45-49
Çorlu'da Padişah İsimlerine İzafeten inşa olunan camiler 779-60/19,11-18
Çorlu-Kızılpınar Köyü 90862/33-34
Çorlu-Veli Köyü 90862/31-32,35-36
Çoroviç, Maşan (Karadağ Maiyet-i Prens Kumandanı) 91243/9,16b
Çömlek İmalathanesi (Kene) 90776/32
Çömlekçi (Kahire-Bulak'ta) 90612/15
Çubuk 90570/10
Çubukçu Çeşmesi 90431/30
Çubuk-Köyleri 90570/1,4,6-7,9-11
Çuha Fabrikası (İstanbul-Eyüp) 90865/8-9 - 90874/1-2
Çuha Fabrikası (İstanbul-Eyüp) 91014 - 91015
Çuha Fabrikası (İzmit) 90767/17-18
Çukurbostan Karakolhanesi (İstanbul-Tophane) 90822/2
Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu 90478/51-54a
Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu 90604/14-21
Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu (Adana) 90411/25b,26c,27,29a