KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Haas, J. (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Habeş Kilisesi (Kudüs) 90504/76
Habeşistan 90776/4-5,8,18-19,21,33,43 - 90777/8,11,13-14,36-37
Habib Baba Türbesi (Erzurum) 90505/46
Habib Necib (Hazine-i Hassa-i Şahane Memuru) 90573/24b,30a
Habib-i Neccâr Camii (Antakya) 90429/27
Habib-i Neccâr Mağarası (Antakya) 90429/54
Habsburg Gemisi 91448/28,35
Habur Nehri (Tell Halaf'ta) 90567/53a
Habur ve Carcar Nehirleri 90567/58a-b
Hacer-i İsmail (Mekke-Harem-i Şerif) 90744/3(3),15(3) - 90745/3(3),49(3) - 90746/2(3),12(3),20(3),31(3),37(3)
Haceru'l Eşved (Mekke-Harem-i Şerif) 90744/2(6),14(6) - 90745/1(6) - 90746/1(6),12(6),18(6),29(6),35(6),47(6) - 90770/1
Hacettepe Camii (Ankara) 90431/28
Hacı Ali Camii (Balıkesir) 90582/25
Hacı Bayram Camii (Ankara) 90431/63
Hacı Bayram Camii-Kapısı (Ankara) 90799/36
Hacı Bayram Medresesi (Ankara) 90431/1
Hacı Beyler Camii-Kapısı (Karaman) 90803/23
Hacı Derviş Camii (Kilis) 90435/46
Hacı Hakkı Efendi Tekkesi (Trabzon) 90441/25
Hacı Hüseyin Bağı (İstanbul) 90474/25
Hacı İlyas Camii (Ankara) 90431/44
Hacı İzzet Paşa Camii (Erzincan) 90505/10
Hacı Kâfilesi 779-28/1-10
Hacı Kılıç Camii (Kayseri) 90431/29
Hacı Kılıç Medresesi (Kayseri) 90431/29
Hacı Kılıç Medresesi (Kayseri) 90478/7b
Hacı Musa Camii (Ankara) 90431/33
Hacı Nâsır Camii (Gaziantep) 90435/16
Hacı Pîr Efendi Medresesi (Trabzon) 90441/24
Haçepsut Sütûnu (Karnak) 90774/40 - 90776/34,37 - 90777/3
Hadarpaşa Rıhtımı (İstanbul) 90483/3 - 90490/1
Hadi Ağa (Yüzbaşı) 90992/9
Hadi Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91071/23
Hadi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/78
Hadidiyen Kabilesi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90567/26a-b
Hadrianus Kapısı (Atina) 779-21/26a
Hadrianus Kemeri (Atina) 91213/20 - 91215/3 - 91219/20 - 91227/11 - 91240/11
Hadrianus Kemeri (Atina) 91446/28-29
Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi (Rodos) 90804/21
Hafız Bey Sebili (Şam) 90424/9
Hafız Efendi (Kolağası) 90976/27
Hafız Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90976/4
Hafız Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91071/13h
Hâfız Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91153/9
Hafız Vehbi (Şehremaneti'nde Komisyon Reisi) 90850/26
Hafız-ı Şirâzi'nin Mezarı (Şiraz) 91356/25
Hakım, S. (Fotoğrafçı) 90851
Hakim,S. (Fotoğrafçı) 779-68 - 779-69
Hakkâri 90597/34-35
Hakkı (Çavuş) 91067/26b
Hakkı (Çavuş) 91327/7
Hakkı (Fotoğrafçı) 91076/1
Hakkı (Kolağası) 91281/9
Hakkı (Selânik Valisi) 90850/105
Hakkı Ağa (Serçavuş) 91067/53a
Hakkı Bey (Ertuğrul Süvari Alayı Miralayı) 91034/4
Hakkı Bey (Miralay) 91301/290
Hakkı Efendi (Alay Kâtibi) 90977/1
Hakkı Efendi (Kanun) 91067/54g
Hakkı Efendi (Kâtib) 91301/209
Hakkı Efendi (Kolağası) 90975/17
Hakkı Efendi (Kolağası) 90986/17
Hakkı Efendi (Mülâzım) 91301/424
Hakkı Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91166/12a
Hakkı Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/109
Hakkı Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/150
Hakkı Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90982/7
Hakkı Efendi (Solkolağası) 91327/6
Hakkı Efendi (Yüzbaşı) 90990/23
Hakkı Efendi (Yüzbaşı) 91301/85
Hakkı Paşa (Bahriye Mirlivası) 90965/20
Hakkı Paşa (Ertuğrul Süvari Alayı'nda Mirliva) 90995/34 - 90966/29
Hakkı Paşa (Ferik) 91055/31
Hakkı Paşa (Ferik-Alasonya Ordusu V. Fırka Kumandanı) 91059/8
Hakkı Paşa (Hicaz Valisi-Şeyhu'l-Harem-i Mekkî) 91313/3a-b
Hakkı Paşa (Mirliva) 91193/6c
Hakkı Şinasi Bey (Tabib-i Sâni) 90870/9(6)
Hakone 91354/35-37
Hakone Gölü 91345/18 - 91353/32-34 - 91354/35
Halep 90478
Halep 779-52/6
Halep 90411/21-22 - 90429 - 90454
Halep 9056729b,30b,31a-b,32a-b
Halep 90573/26a-b,32
Halep 90791/44,47-48 - 90798/105-120
Halep Ahalisi 90567/33b
Halep Harabeleri 90454/71
Halep İç Kale-Kapısı 90854/60
Halep İç Kalesi 90454/65
Halep İç Kalesi Kapısı 90454/72
Halep Kalesi 90411/21b
Halep Kalesi 90567/30a
Halep Kalesi 90791/48 - 90798/105-107
Halep Tahtırevânı 90567/67b
Halep-Genel Görünüşü 90454/32,42,66-70,74
Halep-Genel Görünüşü 90478/42a,43a-b,44a
Halep-Genel Görünüşü 90567/29a
Halep-Genel Görünüşü 90775/1-2 - 90791/47
Halep-Genel Görünüşü 90854/56
Halepli Bahçe (Urfa) 90430/43
Halet Bey (Mülâzım) 91194/10a
Halevîye Medresesi (Halep) 90454/27,45
Halfeti 90434/32-52
Halfeti-Genel Görünüşü 90434/32-33,41,49
Halı Atelyesi İzmir'de 93805/6-7
Halı Fabrikası (Tokat'ta) 90651/13
Halı Sergisi-Açılış Merasimi (Konya'da) 779-77/46
Halı Tezgâhı (Darülaceze'de) 90531/23-26
Halı Tezgâhı (Kayravan'da) 90598/71
Halıcı (Kayravan'da) 90598/72
Haliç 779-17/1-3 - 90672/169
Haliç 90450/14-15
Haliç 90479/32b - 90486/1-2,22
Haliç 90614/46,59 - 90615/9,11
Haliç 90751/10,43 - 90753/7 - 90763/2-6,22,43
Haliç 90813/3-4,7-8,15-23,28,32,34,37-38,40,47,49 - 90817/25,38,40-44,46,48,51 - 90818/25,38,40-44,46,48,51 - 90839/9,44-46,49-51
Haliç 90865/1-10 - 90868/9 - 90921/23-24
Haliç (Beyazıd Kulesi'nden Görünüşü) 90415
Haliç (Galata Kulesi'nden Görünüşü) 90414
Haliç (İstanbul) 90530/9 - 90534
Haliç (İstanbul) 91242/6,14-16
Haliç (İstanbul) 91298/3a
Haliç (Kasımpaşa'dan Görünüşü) 90405/9
Haliç Kanalı (Kahire) 90774/5
Haliç Tersanesi (İstanbul) 90475/41 - 90476/41
Haliç Tersanesi (İstanbul) 90839/39
Haliç Tersanesi (İstanbul) 90921/23-24 - 90925
Haliç Tersanesi-Personeli 90921/27
Haliç-Eyp'ten Görünüşü 90475/47 - 90476/47 - 90479/21a - 90486/25
Haliç-İstanbul Surları'ndan Görünüşü 90479/21b
Haliç-Kasımpaşa'dan Görünüşü 90475/49 - 90476/49
Halid Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/97
Halid b. Velid'in Türbesi (Humus) 90424/28
Halid Bey 91315/6,8
Halid Bey (Binbaşı) 91048/18
Halid Bey (Binbaşı-Teftiş-i Askeri Azası) 90966/53
Halid Bey (Kaymakam) 91047/5
Halid Bey (Miralay) 91056/24
Halid Bey (Mülâzım) 91051/2
Halid Bey (Mülâzım-ı Evvel) 91301/316
Halid Bey (Piyade Binbaşısı) 91037/9
Halid Bey (Piyade Kaymakamı) 91045/19
Halid Bey (Yüzbaşı) 91301/18
Halid Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/27b
Halid Efendi (Mülâz ım-ı Sâni) 91202/66
Halid Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90987/3
Halid Efendi, Hacı (Mülâzım-ı Evvel) 90986/9
Halid İzzet Bey (Kolağası-Doktor) 90870/9(5)
Halid İzzet Bey (Kolağası-Doktor) 91279/5
Halid Paşa (Ferik) 91055/3
Halid Paşa (Mirliva) 909565/18
Halid Paşa (Mirliva) 91193/6a
Halidiyye Karakolhanesi (Medine) 90747/1(15),2-11(6)
Halife Türbeleri (Kahire) 90403/6
Halife Türbeleri (Kahire) 90492/49,51
Halife Türbeleri (Kahire) 90565/4
Halife Türbeleri (Kahire) 90768/16a-b,18a-b,20b - 90769/6 - 90774/19 - 90777/44,47 - 90780/31
Halil (Çavuş) 91067/34a
Halil Ağa (Bahriye Çavuşu) 91067/9a
Halil Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90989/23
Halil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90987/4
Halil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90993/24
Halil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/33b
Halil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/47e
Halil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/409
Halil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/449
Halil Ağa (Yüzbaşı) 91301/10
Halil Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91045/35
Halil Bey (Mülâzım-ı Evvel) 91301/130
Halil Efendi (Kâtib) 91301/38
Halil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90973/26
Halil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90986/29
Halil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/312
Halil Efendi (Mülâzım-ı Evvel-Ertuğrul Süvari Alay Sancaktarı) 90999/10
Halil Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90980/14
Halil Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90981/17
Halil Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/33c
Halil Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/330
Halil Efendi (Süvari Çavuşu) 91067/7h
Halil Efendi (Süvari Mülâzım-ı Evveli) 91058/16
Halil Efendi (Tüfekçi Ustası) 90997/18
Halil Efendi (Yüzbaşı) 90995/15
Halil Paşa (Ferik-Seryaver) 91067/1d
Halil Paşa (Seryaver) 92251/6c
Halil Şerif Paşa 90851/58
Halil Şükrü Bey (Alay İmamı) 91067/30d
Halilü-r Rahmân Camii (Urfa) 90430/25
Halilü-r Rahmân Medresesi (Urfa) 90430/48
Halilü-r Rahmân Türbesi (Urfa) 90430/24
Halilü'r-Rahman 90482/48-51 - 90501/65 - 90504/37,39-40,43,45-49
Halilü'r-Rahman 90778/38
Halilü'r-Rahman Camii 90482/50-51 - 90504/45,47-48
Halilü'r-Rahman Camii (Urfa) 90597/56
Halilü'r-Rahman Camii (Urfa) 90798/91
Halilü'r-Rahmân Camii (Urfa) 90567/44b
Halilü'r-Rahman Kapısı (Kudüs) 90482/7
Halilü'r-Rahman Türbesi (Halilü'r-Rahman) 90504/40
Halilü'r-Rahman-Genel Görünüşü 90502/42 - 90504/39
Halilü'r-Rahman-Genel Görünüşü 90576/5
Halilü'r-Rahman-Genel Görünüşü 90791/72 - 90793/29
Halim Bey (Piyade Yüzbaşısı) 91067/4h
Halim Efendi (Erkân-ı Harbiye Yüzbaşısı) 90966/54
Halim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/23
Halim Efendi (Yüzbaşı) 91301/115
Halim Paşa (A'yân A'zâsı) 91278/7
Halk Bahçesi (Viyana) 93850/25
Halk Sergisinin Açılış Merasimi (Konya) 779-77/46
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (İstanbul) 90491
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (İstanbul) 90838/20,22-27
Halle 91495/7a
Hama 90567/20a-b,21a-b
Hama 90854/13,35-38
Hama 90424/23-26
Hama-Genel Görünüşü 90766/65 - 90771/20 - 90775/16 - 90791/42
Hama-Hükümet Dairesi 90424/23-26
Hamam (Alaşehir'de) 90562/17
Hamam (Balıkersir'de) 90582/22
Hamam (Dedeağaç'ta) 90581/9 - 90624/10
Hamam (İdlib'de) 90429/69
Hamam (İstanbul-Çemberlitaş) 90475/38 - 90476/38
Hamam (Kırcaali'de) 90412/16
Hamam (Konya'da) 90433/33
Hamam (Rodos'ta) 90808/14
Hamam (Sofullu'da) 90418/21
Hamam (Şemkuri'de) 90484/34
Hamam-ı Alil Kaplıcaları (Musul) 90411/7b-c
Hamam-ı Alil Kaplıcaları (Musul) 90478/19a-b
Hamamönü Karakolu (Ankara) 90431/10
Hamâmu'l-Enf Kaplıcası (Tunus) 90598/52
Hamas Camii (İdlib) 90429/3
Hama-Sulama Dolabı 90424/23-26
Hamburg 91495/1a-c,6a-b,12a-c,16a-b
Hamburg 91245/12-21
Hamdi Bey 90625/2,3
Hamdi Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91037/13
Hamdi Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91056/17
Hamdi Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı-Berlin Ateşemiliteri) 91047/22
Hamdi Bey (Kolağası) 91053/16
Hamdi Bey (Mülâzım) 91194/9b
Hamdi Bey (Mülâzım-ı Evvel) 90964/35
Hamdi Bey (Piyade Kaymakamı) 91045/21
Hamdi Bey (Süvari Binbaşısı) 91046/26
Hamdi Bey (Süvari Kolağası) 91058/17
Hamdi Bey (Tabip) 90851/5
Hamdi Bey (Yüzbaşı) 91057/5
Hamdi Bey (Yüzbaşı) 91194/4c
Hamdi Efendi (Doktor) 91067/22h
Hamdi Efendi (İmam) 91301/421
Hamdi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90997/27
Hamdi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91153/12
Hamdi Efendi (Piyade Yüzbaşısı) 91045/6
Hamdi Efendi (Süvari Yüzbaşısı) 91243/9
Hamdi Efendi (Yüzbaşı) 91166/10b
Hamdi Efendi (Yüzbaşı) 91222/61
Hamdi Paşa (Ferik-Alasonya Ordusu VI. Fırka Kumandanı) 91059/9
Hamdi Paşa (Ferik-Trabzon Fırkası Kumandanı) 91055/38
Hamdi Paşa Köşkü (Erzurum) 90505/45
Hamevî Camii (Halep) 90454/21
Hamid Bey (Binbaşı-Baytar) 90993/1
Hamid Efendi (Kolağası-Baytar) 91301/433
Hamidiye Alayı'nda Terhis Merasimi (Trablusgarp) 779-91/13
Hamidiye Askerleri (Yemen'de) 90766/27,62
Hamidiye Bahçesi (Balıkesir'de) 90582/12-14
Hamidiye Bahçesi (Beyrut) 779-44/99,194
Hamidiye Camii (Bayburt) 779-73/65
Hamidiye Camii (İstanbul-Yıldız Sarayı Önünde) 90474/2 - 90475/8 - 90476/8 - 90479/4a
Hamidiye Camii (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90815/2,5-7 - 90817/2,6-9 - 90818/2,6-9 - 90819/1-3,5-7 - 90836/5-32 - 90839/12 - 90854/1-3
Hamidiye Camii (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/28
Hamidiye Camii (Kütahya) 90544
Hamidiye Camii (San'a) 90661/6
Hamidiye Camii-Cuma Selamlığı (İstanbul-Yıldız Sarayı Önünde) 90479/5a
Hamidiye Çarşısı (Manastır) 779-34/42
Hamidiye Çarşısı (Şam) 90621/39
Hamidiye Çeşmesi (Diyarbakır) 779-73/86
Hamidiye Çeşmesi (Sofullu) 90418/24
Hamidiye Etfal Hastahanesi 779-67/25,26,35,36,38,39
Hamidiye Etfal Hastahanesi (İstanbul) 90609 - 90610 - 90611
Hamidiye Etfal Hastahanesi (İstanbul-Şişli) 90870
Hamidiye Etfal Hastahanesi (İstanbul-Şişli) 91279
Hamidiye Etfal Hastahanesi (İstanbul-Şişli) 779-67/3-4,68-9,12-14,16-18,20-26,32-36,38-42
Hamidiye Etfal Hastahanesi -Ameliyathane 91279/4-5
Hamidiye Etfal Hastahanesi Fotoğrafhanesi 90642 - 90653 - 90654
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Açılış Merasimi 779-62/1-2
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Ameliyathane 779-42/2,8,13,15
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Ameliyathane 90609/23,34-35 - 90610/26,36-37 - 90611/25,34-35
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Ameliyathane 90870/7-10
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Bahçesi 779-42/38
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Bahçesi (İstanbul-Şişli) 779-30/1-5,7-25 - 779-31 - 779-42/1-4,6-23,38 - 779-46/5 - 779-62/1-10
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Bakteriyolojihane 779-42/4
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Cerrahiye ve Cild Hastalıkları pavyonu inşa edilirken (İstanbul-Şişli) 779-67/23,32,34,398,39
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Doktorları (İstanbul-Şişli'de) 779-67/3-4,8-9,13,17,20-21,41
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Eczahane 779-42/16
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Eczahane 90870/17-18
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Hastaları 779-67/6,12,18,22
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Hastaları 91279/8-24
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Hastaları 779-30/4-5,7-25 - 779-31 - 779-42/7,20-23 - 779-62/3-4,6
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Hastaları (İstanbul-Şişli'de) 91216/27
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Kimyahane 90609/2d - 90610/31 - 90611/29
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Kimyahane 90870/16
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Kütüphanesi 90870/25
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Kütüphanesi (İstanbul-Şişli) 779-42/11
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Laboratuvar 90609/29 - 90610/30 - 90611/28
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Laboratuvar 90870/19
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Laboratuvar 91279/6-7
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Muayenehane Binası (İstanbul) 779-67/40
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Mutfak 90870/6
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Padişah Dairesi 90609/1 - 90610/1 - 90611/1
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Personeli 779-42/20-22
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Radyoloji Kısmı 90609/16-17 - 90610/18-19 - 90611/16-17
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Röntgen Cihazı 779-62/5
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Tedavi Edilen Hastalar 90609/19-20,26 - 90610/18-19,29 - 90611/21-22,26
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Tedavi Edilen Hastalar 90870/11
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Tedavi Edilen Hastalar (İstanbul) 90542
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Yemek Salonu 90870/14
Hamidiye Etfal Hastahanesi-Ziyarete Gelen Yabancı Devlet Misafirleri 779-67/3-4,8-9,13-14,16-17,20-21,41-42
Hamidiye Hastahanesi (Bursa) 90560/19,27
Hamidiye Hastahanesi (Selânik) 90549 - 90551
Hamidiye Hastahanesi (Şam) 90586/1-7,9-22
Hamidiye Hastahanesi-Ameliyathane 90586/17-22
Hamidiye Hastahanesi-Eczahane 90586/12
Hamidiye I. Hafif Süvari Alayı 91063
Hamidiye II. Süvari Alayı (Trablusgarp'ta) 91216/2
Hamidiye İnas Mekteb-i Rüşdîsi (Yanya) 90496/7-31
Hamidiye İnas Mekteb-i Rüşdîsi-İnşaat Heyeti (Yanya) 90496/32
Hamidiye Kâğıt Fabrikası (İstanbul-Beykoz) 91540
Hamidiye Kalesi (Medine) 90747/1(6)
Hamidiye Karakolhanesi (Bursa) 90560/4,13
Hamidiye Kışlası (Cebel-i Havran) 90766/35-36,42
Hamidiye Kışlası (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Hamidiye) 90603/37
Hamidiye Kışlası (Girit-Kandiye) 90854/34
Hamidiye Kışlası (Mekke) 90877/24
Hamidiye Kışlası (San'a) 90661/12
Hamidiye Kışlası (Serez) 779-91/22
Hamidiye Kışlası (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu) 90604/25-34
Hamidiye Kışlası'nın Açılış Merasimi 90661/9-11
Hamidiye Köprüsü (İzmir) 779-59/18
Hamidiye Köprüsü (Molova) 90809/12
Hamidiye Köprüsü (Sofullu) 90418/29
Hamidiye Köyü Karakolhanesi (İstanbul) 91075/19
Hamidiye Kütüphanesi (Balıkesir) 90582/18-19,32
Hamidiye Mekteb-i Rüştiyesi (Adapazarı) 90578/1
Hamidiye Mektebi-Hoca ve Talebeleri (İstanbul-Kağıthane'de) 90835/45-46 - 90837/34,36-37
Hamidiye Oteli (Manastır) 779-34/42
Hamidiye Piyade Taburu'nun Şehadetnâme Tevziî Töreni (Zevâre Nahiyesi'nde) 779-50/22
Hamidiye Saat Kulesi (Balıkesir) 779-73/1,6
Hamidiye Saat Kulesi (Balıkesir) 90582/13,17
Hamidiye Saat Kulesi (İstanbul-Yıldız Sarayı Önünde) 90474//3 - 90479/5a - 90509/35b
Hamidiye Sanayi Mektebi (Bursa) 90560/6,17-22,26
Hamidiye Sanayi Mektebi (İzmir) 779-52/33-34
Hamidiye Sanayi Mektebi (San'a) 90661/17
Hamidiye Sanayi Mektebi (Üsküp) 779-73/45,47 - 779-92/10
Hamidiye Sanayi Mektebi-Açılış Merasimi (Diyarbakır'da) 779-73/30,86,108
Hamidiye Sanayi Mektebi-Açılış Merasimi (Üsküp) 779-92/10
Hamidiye Sanayi Mektebi-İrâd Binası (Bursa) 90560/15-16
Hamidiye Süvari Alayı (Trablusgarp'ta) 779-53/1-2
Hamidiye Süvari Alayı-Brazi Aşireti (Trablusgarp'ta) 779-91/12
Hamidiye Süvari Alayı-Ümerâ ve Zabitâni 91073
Hamidiye Süvari Alayları 779-64/6-20,25 - 779-91/12-13
Hamidiye Tersanesi (İzmir) 779-84/15-17
Hamidiye Zırhlı Gemisi 90652/6
Hamidiye Zırhlısı 90921/23-24
Hamidiye Zırhlısı 91090/3-5 - 91152/7
Hamidiye Zırhlısı 91024/20-23 - 91027/41 - 91028/41 - 91029/41
Hamidiye Zırhlısı-Askerleri 91022/30 - 91027/42 - 91028/42 - 91029/42
Hamidiye Zırhlısı-Askerleri 91090/17
Hamidiye Ziraat Mektebi (Bursa) 779-73/51-52
Hamidiye Ziraat Mektebi (Bursa) 90456/1-2,10
Hamidiye Ziraat Mektebi (Selânik) 90852/44-52
Hamidye Etfal Hastahanesi (İstanbul-Şişli) 90827/38-42
Hamiyide Süvari Alayları 91112 - 91143 - 91170
Hamza Ağa (Başcavuş) 91067/38a
Hamza Ağa (Yüzbaşı) 90986/24
Hamza Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90984/11
Hamza Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/73
Hamzabey Camii (Bursa) 90448/28,29
Han (Bitlis Yakınında) 90597/5
Han (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye'de) 90603/20
Han (Dedeağaç'ta) 90581/9 - 90624/10
Han (Halep'te) 90798/110
Han (Selânik'te) 90422/3 - 90423/3
Han (Serez'de) 90642/18
Han (Ulukışla'da) 90411/28d
Han (Ulukışla'da) 90478/111
Han (Yenice'de) 90507/17
Handy Gemisi 779-55/63
Hanfstaengl, Hans (Fotoğrafçı) 90901
Han-ı Yunus Nahiyesi Müdürü ve Eşrafı 90644/18a,c
Hannover 91495/11a-b
Hans Krohn Gemisi 91504/12
Hans Makart'ın Heykeli (Viyana) 91381/4
Hanü'l-Ahmer (Rihâ) 90502/46 - 90504/36
Hapishane (Aydın) 90601/12
Hapishane (Dedeağaç) 90418/17
Hapishane (Edirne) 779-40/7
Hapishane (Edirne) 90455/17
Hapishane (Gümülcine) 90418/51
Hapishane (Halep) 90754/79
Hapishane (Kırşehir) 779-58/11
Hapishane (Rodos'ta) 90807/4,13 - 90808/2,18
Hapishane (Sakız Adası'nda) 90802/5
Hapishane (Sultanyeri) 90412/8
Hapishane (Trabzon) 90441/21
Hapishane (Urfa) 90430/13
Hapishane (Yanya'da) 91104/2
Hapishane-Koğuşu (Dimetoka'da) 779-40/10
Hara (İstanbul-Kağıthane) 90489/15-21
Hararyan, Agop (Fotoğrafçı) 90540
Harbiye Mektebi (İstanbul) 91011
Harbiye Mektebi-Hoca ve Talebeleri (İstanbul-Kağıthane'de) 90834/1-4 - 90835/3-8 - 90837/13-19
Harbiye Mektebi-Hocaları ve Talebeleri 91011 - 91022/39-46 - 91027/36-40 - 91028/50-53 -91029/36-40
Harbiye Mektebi-Hocaları ve Talebeleri 91095/1-40
Harbiye Mektebi-Laboratuar 91011/31
Harbiye Nezâreti (Washington) 91373/50
Hardmuth (Cildçi) 91440
Harem İskelesi Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91088/35
Harem-i Medenî-Şeyhi (Medine'de) 90770/6
Harem-i Şerif (Kudüs) 90576/8-9 - 90621/18-23
Harem-i Şerîf (Kudüs) 90483/27
Harem-i Şerîf (Kudüs) 91551/11-19
Harem-i Şerîf-Büyük Kapısı (Kudüs) 90482/31
Harem-Murad III Köşkü Girişi (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90614/45
Harem-Ocaklı Sofa (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90614/43
Harentz,S.G. (Fotoğrafçı) 779-26 - 779-52
Hariciye Dairesi (Sofya) 90484/23
Hariciye Dairesi (Sofya) 90792/9
Hariciye Dairesi (Sofya) 93841/2
Hârim 90429 - 90439/14-16
Hârim Kalesi 90439/14
Hârim-Dane Köyü 90440/12
Hârim'deki Tarihî Eserler 90440/1,12-15
Harita Edirne Haritası 90425
Harita-Anadolu ve Suriye (Seyahat Haritası) 90567/83
Harita-Arabistan 90516/3
Harita-Aya Sofya Plânı 90588/21
Harita-Batı İran ve Arabistan 90515/13
Harita-Gurebâ Hastahanesi-Plânı (Dedeağaç) 90581/12-13 - 90624/4-5
Harita-Hükümet Bahçesi Plânı 90581/8
Harita-Orta Asya 90515/4
Harita-Osmanlı İmparatorluğu 90515/2
Harita-Önasya ve Balkanlar 90515/14
Harita-Sivastopol Körfezi 779-91/9-10
Harita-Suriye 90515/1,15
Harita-Türkistan 90515/12
Harpie Gemisi 91448/17
Harran 90567/42b,43a-b
Harran Camii (Urfa) 90430/27
Harran Kalesi 90567/42b,43a-b
Harran Kapısı (Urfa) 90430/22
Harran Kapısı Karakolu (Urfa) 90430/41
Hart, E.H. (Fotoğrafçı) 91358
Hartford 91801/3,9
Hasan (Çavuş) 91067/26g
Hasan (Nefer) 91067/34g
Hasan Ağa (Başçavuş) 91067/34c
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90980/8
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90990/14
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90996/27
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/221
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/378
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90973/30
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90976/6
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90978/1
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90979/12
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90979/17
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90984/13
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90984/4
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/32h
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/33d
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/42g
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/92
Hasan Ağa (Mülâzım-ı Sâni-Mekkâre Memuru) 91301/427
Hasan Ağa (Serçavuş) 91067/16h
Hasan Ağa (Serçavuş) 91067/38d
Hasan Ağa (Serçavuş) 91067/38h
Hasan Ağa (Serçavuş) 91067/43g
Hasan Ağa (Solkolağası) 91067/17a
Hasan Ağa (Solkolağası) 91327/7
Hasan Ağa (Tüfekçi Ustası) 90999/24
Hasan Ağa (Tüfekçi) 91301/127
Hasan Ağa (Yüzbaşı) 90980/1
Hasan Ağa (Yüzbaşı) 90991/16
Hasan Ağa (Yüzbaşı) 91067/31a
Hasan Ağa (Yüzbaşı) 91301/114
Hasan Ağa (Yüzbaşı) 91301/356
Hasan Bey 90625/2
Hasan Bey (Binbaşı) 90964/6
Hasan Bey (Kaymakam) 91195/3a
Hasan Bey (Miralay) 91056/9
Hasan Bey (Mülâzım) 91051/3
Hasan Bey (Mülâzım-ı Evvel) 91301/436
Hasan Bey (Tüfekçi) 90991/15
Hasan Bey (Yüzbaşı Vekili) 91301/315
Hasan Bey (Yüzbaşı) 90993/12
Hasan Bey (Yüzbaşı) 90995/28
Hasan Bey (Yüzbaşı) 90999/23
Hasan Cemi (Kaymakam) 90851/43
Hasan Edip Paşa (Ferik-Teftiş-i Askeri Azası) 90966/8
Hasan Efendi (Alay Emini) 91202/87
Hasan Efendi (Alay Emini) 91301/297
Hasan Efendi (Alay Müftüsü) 91202/86
Hasan Efendi (Binbaşı) 90973/18
Hasan Efendi (Bölük Emini) 91067/49f
Hasan Efendi (Çanakkale Hanedan-zâde) 91313/53
Hasan Efendi (Doktor) 91301/350
Hasan Efendi (Hamidiye VI. Süvari Alayı Mülâzımı) 91143/25
Hasan Efendi (Hamidiye XXXI. Süvari Alayı Mülâzımı) 91143/24
Hasan Efendi (Kâtib) 91301/353
Hasan Efendi (Kâtib) 91301/62
Hasan Efendi (Kolağası) 90981/5
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90975/18
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90988/12
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90991/12
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/23
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90977/20
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90978/20
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90983/14
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90985/23
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90995/8
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/36e
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91153/13
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/110
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/69
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/79
Hasan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/375
Hasan Efendi (Tabur Kâtibi) 90980/3
Hasan Efendi (Topçu Kolağası) 91046/8
Hasan Efendi (Tüfekçi) 90980/15
Hasan Efendi (Yüzbaşı) 90974/19
Hasan Efendi (Yüzbaşı) 90975/12
Hasan Efendi (Yüzbaşı) 90993/4
Hasan Efendi (Yüzbaşı) 90997/22
Hasan Efendi (Yüzbaşı) 91301/138
Hasan Efendi (Zabtiye Çavuşu) 91067/7b
Hasan Fehmi Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/43b
Hasan Fehmi Paşa (Aydın Valisi) 90487/28-30 -
Hasan Hakkı (Umûr-ı Nafıa Komisyonu Azası) 90850/114
Hasan Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/100
Hasan Hüsnü (Nazır-ı Umûur-ı Bahriye) 90850/167,275
Hasan Hüsnü Efendi (Yüzbaşı) 90995/2
Hasan Hüsnü Paşa (Mirliva) 90966/24
Hasan Nazif Efendi (Tabur Kâtibi) 91067/22d
Hasan Paşa (Bahriye Nazırı) 90850/167,275
Hasan Paşa (Ferik-Alasonya Ordusu VI. Fırka I. Liva Kumandanı) 91058/17
Hasan Paşa (Müşir-Bahriye Nazırı) 91041/3 - 91049/3
Hasan Paşa Camii (Urfa) 90430/26,63
Hasan Paşa Hanı (Diyarbakır) 90567/66b
Hasan Paşa Karakolhanesi (İstanbul) 91088/30
Hasan Paşa Kışlası (İstanbul-Kasımpaşa) 90475/50 - 90476/50
Hasan Paşa Kışlası (İstanbul-Kasımpaşa) 90839/46
Hasan Paşa Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/7-8
Hasan Rami (Liman Kumandanı Muavini) 90850/183
Hasan Rıza Bey (Erkân-ı Harbiye Kolağası) 90788/2b
Hasan Rıza Bey (Kaymakam) 91058/7
Hasan Rıza Bey (Topçu Miralayı) 91046/15
Hasan Rıza Efendi (Topçu Kolağası) 91071/5
Hasan Rıza Paşa 91052/14
Hasan Rıza Paşa (Mirliva) 91045/39
Hasan Rüşdi Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 9130/16
Hasan Sabri (Resi-i Şurâ-yı Bahriye) 90850/161
Hasan Sabri Efendi (Binbaşı) 90991/6
Hasan Sabri Efendi (Yüzbaşı) 90998/12
Hasan Sabri Efendi (Yüzbaşı) 90998/21
Hasan Sabri Paşa (Ferik-Şurâ-yı Bahriye Reisi) 90966/4
Hasan Subhi (Binbaşı) 91063/3
Hasan Tahsin (Beşinci Daire Müdürü) 90850/97,242
Hasan Tahsin Efendi (Mülâzım) 91222/61
Hasan Tahsin Paşa (Ferik) 91055/39
Hasan Tevfik (Mirliva-Levazım Dairesi Reisi) 90850/164
Hasan Tevfik Paşa (Ticaret ve Nafıa Nazırı) 91041/4
Hasan Vasfi (Erkân-ı Harbiye Kolağası) 91057/10
Hasbey Dâr'ül-Huffazı (Konya) 779-77/22
Hasbey Dâr'ül-Huffazı-Kapısı (Konya) 779-52/11
Hasbey Darü'l-Hüffazı (Konya) 90433/26
Haseki Hastahanesi-Laboratuvar (İstanbul) 90608/7-8
Haseki Hastahanesi-Tedavi Edilen Hastalar (İstanbul) 90608/1-6
Haseki Karakolhanesi (İstanbul) 90822/17
Haseki Nisa Hastahanesi (İstanbul) 90833 - 90854/16-17
Haseki Sultan Camii (Cisr-i Mustafa Paşa) 90412/21
Hasib (Çavuş) 91327/10a
Hasidolok Camii (Köstence) 91233/44
Hasköy Karakolhanesi (İstanbul) 90822/8
Hassa Ordusu 91196 - 91197-1 - 91197-2
Hassa Ordusu 3. Alay'ın Muzıka Zabitanı ile İnzibat Askerleri 91067/54 a-h
Hassa Ordusu Beşiktaş Bölge Kumandanlığı İnzibat Askerleri 91067/55 a-h
Hassa Ordusu Taşkışla'da 1. Alayın 2. Taburu Ümera, Zabitan ve Neferleri 91067/40a-h,44 a-h
Hassa Ordusu Taşkışla'da 8. Alay'ın 1. Taburu Ümera, Zabitan Çavuş ve Neferleri 91067/30a-h,34 a-h
Hassa Ordusu Taşkışla'da 8. Alay'ın 3. Tabur Ümera, Zabitan ve Çavuşları 91067/45a-h,49a-h
Hassa Ordusu-1.Alay 1. Taburu 91197-1/2
Hassa Ordusu-1.Mızraklı Süvari Alayı 91197-1/10,15
Hassa Ordusu-1.Süvari Alayı 91197-1/21,23
Hassa Ordusu-1.Topçu Livası 91197-1/7,17,18,20
Hassa Ordusu-11. Talia Taburu Ümera, Zabitan ve Çavuşları 91067/50a-h, 53 a-h
Hassa Ordusu-2.Süvari Alayı 91197-1/1.25,27
Hassa Ordusu-2.Talia Taburu Ümera, Zabitan ve Neferleri 91067/10a-h,16 a-h
Hassa Ordusu-3.Talia Taburu Ümera, Zabitan Çavuş ve Neferleri 91067/36a-h,39a-h
Hassa Ordusu-5.Alay 1. Taburu 91197-1/519
Hassa Ordusu-5.Talia Taburu Ümera, Zabitan ve Çavuşları 91067/17a-h,21 a-h
Hassa Ordusu-9.Talia Taburu Ümera, Zabitan ve Çavuşları 91067/22a-h,26 a-h
Hassa Ordusu-Ertuğrul Süvari Alayı 91196
Hassa Ordusu-Ertuğrul Süvari Alayı 91022/1-3,5,13 - 91027/1-7 - 91028/1-7 - 91029/1-7 - 91034/1-14
Hassa Ordusu-Ertuğrul Süvari Alayı 91197-1/12
Hassa Ordusu-Fesli Zuhaf Alayı 91197-1/4,16
Hassa Ordusu-Fesli Zühaf Alayı 91022/16 - 91027/29 - 91028/30 - 91029/29
Hassa Ordusu-Fesli Zühaf Alayı I. Taburu 91023/14-19
Hassa Ordusu-I. Alay I. Taburu 91023/1-6
Hassa Ordusu-I. Mızraklı Süvari Alayı 91022/4,7-9,12 - 91027/8-16 - 91028/8-17,21 - 91029/8-16
Hassa Ordusu-I. Piyade Alayı 91022/14,17-18 - 91027/23-26 - 91028/26,29,31-32 - 91029/23-26
Hassa Ordusu-I. Süvari Alayı 91034/15-27
Hassa Ordusu-I. Topçu Livası 91020 - 91022/21-26,28-29 - 91027/30-34 - 91028/33 - 91029/30-34
Hassa Ordusu-I. Topçu Livası-Mızıkası 91022/27
Hassa Ordusu-II. Süvari Alayı 91022/11 - 91027/17-19 - 91028/18-20 - 91029/17-19 - 91030/7-15
Hassa Ordusu-İstihkâm Alayı 91023/25-29
Hassa Ordusu-İstihkâm Alayı 91197/1-/26
Hassa Ordusu-İtfaiye Alayı 91023/31
Hassa Ordusu-İtfaiye Alayı 91197-1/6,13,14,24
Hassa Ordusu-İtfaiye Alayı I. Ve II. Taburları-Ümerâ ve Zabitânı 91019
Hassa Ordusu-İtfaiye Alayı II. Taburu 91022/47-50 - 91027/35 - 91028/39-40 - 91029/35
Hassa Ordusu-Mızıka-i Hümâyûn 91197-2/2
Hassa Ordusu-Sarıklı Zuhaf Alayı 91197-1/11
Hassa Ordusu-Sarıklı Zuhaf Alayı 1. Taburu 91197-1/3,11
Hassa Ordusu-Sarıklı Zühaf Alayı 91022/15,19-20 - 91027/27-28 - 91028/25,27-28 - 91029/27-28
Hassa Ordusu-Sarıklı Zühaf Alayı I. Taburu 91023/8-13
Hassa Ordusu-V. Alay Bandosu 91197/2/5
Hassa Ordusu-V. Alay I. Taburu 91023/20-24
Hassa Ordusu-V. Alay-Mızıkası 91023/7
Hassa Ordusu-V. Süvari Alayı 91022/6,10 - 91027/20-22 - 91028/22-24 - 91029/20-22 - 91030/1-6
Hassa Ordusu-VI. Alay Bandosu 91197-2/4
Hassa Ordusu-VIII. Alay Bandosu 91197-2/1
Hassa Ordusu-VIII. Alay Bandosu 91197-2/3
Hastahane (Adana) 90478/50a
Hastahane (Afyonkarahisar'da) 90560/25b
Hastahane (Alasonya'da) 779-33/7
Hastahane (Alasonya'da) 90617/4
Hastahane (Alaşehir'de) 90562/16
Hastahane (Ankara) 90431/39-40
Hastahane (Bulgaristan-Burgaz) 90484/22
Hastahane (Bulgaristan'da) 90790/18
Hastahane (Bulgaristan-Yeniköy'de) 90790/1,29
Hastahane (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu) 90442/7
Hastahane (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye) 90603/6,22,35
Hastahane (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu'nda) 90926/1c
Hastahane (Erzincan'da) 91121/17-18,27-30,33,38
Hastahane (Filibe) 90484/59
Hastahane (Gaziantep) 90435/7
Hastahane (Gelvere'de) 90790/2
Hastahane (İnegöl'de) 90560/25a
Hastahane (Karlova'da) 90790/3
Hastahane (Kırcaali) 90412/10
Hastahane (Kırkağaç'ta) 90562/24
Hastahane (Köstence-Babadağ) 91331/48
Hastahane (Köstence-Çernavoda) 91331/7
Hastahane (Köstence-Paraköy) 91331/8
Hastahane (Mekke'de) 90748/11(1)
Hastahane (Mekke-Minâ'da) 90877/22
Hastahane (Metroviçe'de) 91216/10
Hastahane (Niksiç'te) 91243/87
Hastahane (Popnitza'da) 90790/32
Hastahane (Rize'de) 90764/19
Hastahane (San'a-Bâbü's-Sabah'ta) 90661/4
Hastahane (Soma'da) 90562/28
Hastahane (Teberova'da) 90790/19
Hastahane (Trabzon) 90441/4,32-33
Hastahane (Vitrina'da) 90790/30
Hastalar 779-58/1
Hastalar 779-71/1-60
Hastalar-Röntgen Filmlerinin Fotoğrafları 779-41/1-22
Haşim Efendi (Mülâzım) 91222/61
Haşim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90991/19
Haşim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90973/28
Haşim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/102
Haşim Efendi (Yüzbaşı) 91067/37c
Hatabkapısı Karakolhanesi (İstanbul) 90822/3
Hatice Sultan Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/3
Hatt-ı Şerîf (Hazret-i Ali'ye Ait) 91804/12
Hatuniye Camii (Konya) 90567/81a-c
Hatuniye Camii (Manisa) 90561/22
Hatuniye Medresesi-Kapısı (Karaman) 90803/22
Haupt, F.H. (Cildçi) 91065
Hauron Zırhlısı 91323/17
Hautecceur, Albert (Hazırlayan) 91223
Havanvinî, Habib (Fotoğrafçı) 91289
Havran 90605/4a
Havran-Atila Köyü 90778/30
Havran-Eski Şam Köyü 90778/28-29,42-43
Havran-Maştina Köyü 90778/41
Havran-Süveyde Köyü 90778/27
Havran-Şulim Köyü 90778/28
Havşilet Bey (Binbaşı) 91048/20
Hayalî Ahmed Paşa Camii (Ankara) 90431/15
Hayat Camii (Halep) 90454/20
Haydar Bey (Binbaşı) 91067/45d
Haydar Bey (Piyade Yüzbaşısı) 91067/4f
Haydar Efendi (Kolağası) 90986/19
Haydar Efendi (Mülâzım) 91222/61
Haydar Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/167
Haydar Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90982/5
Haydar Karakolhanesi (İstanbul) 91088/18
Haydar Paşa (Ferik) 91055/34
Haydar Paşa (Ferik-Alasonya Ordusu II. Fırka Kumandanı) 91059/5
Haydarâbâd 91359/11-15
Haydarâbâd Mezarlığı 91359/15
Haydarpaşa Garı (İstanbul) 9053925
Haydarpaşa Hastahanesi (İstanbul) 90828/1-3
Haydarpaşa Rıhtımı (İstanbul) 90533
Haydarpaşa Rıhtımı İdarehanesi (İstanbul) 90533/12
Hayfa 779-26/7,14-15,17 - 779-28/1-17,26-27 - 779-44/10-12 - 779-49/22
Hayfa 90501/5
Hayfa 90522/1-6,9
Hayfa 90606/1-9,16-73 - 90621/35
Hayfa 90652/7,12,31
Hayfa 90829/20-21
Hayfa 91551/5-6
Hayfa İskelesi 779-49/22
Hayfa İskelesi 779-73/63
Hayfa İskelesi 90606/4,7-9
Hayfa İskelesi-İnşaatı 779-26/15,17
Hayfa-Genel Görünüşü 779-26/7,14 - 779-44/10-12
Hayfa-Genel Görünüşü 90522/1
Hayfa-Genel Görünüşü 90606/1-3
Haymana 90799/41,43
Haymana-Göçmen Köyleri 90570/3,5,8,12,14,16 - 90571/1-2,8-9,20
Hayme Ana Türbesi (Lomaniç-Çarşamba) 779-25/15-16
Hayreddin (Çavuş) 91327/8
Hayreddin Paşa 90850/41,251 - 90851/40
Hayreddin Paşa Konağı (İstanbul-Nişantaşı) 90646/16-20 - 90647/11
Hayreddin Paşa Konağı-Limonluk 90647/12
Hayrettin Paşa-zâde Tahir Bey'in Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/13
Hayri (Eskişehir Kaymakamı) 91315/21-1,22-1
Hayri (Kaymakam) 91281/3
Hayri (Yüzbaşı-yı Evvel) 91063/19
Hayri Ağa (Yüzbaşı) 91301/304
Hayri Paşa (Ferik-Alasonya Ordusu I. Fırka Kumandanı) 91059/4
Hayri Paşa (Ferik-İstihkâm ve İnşaat Dairesi Reis-i Sânisi) 91055/33
Hayri Paşa (Mirliva-Divan-ı Harb Reisi) 90969/10
Hayriye Karakolhanesi (İstanbul-Fatih) 91088/11
Hayrullah Ağa (Piyade Çavuşu) 91067/8d
Hayrullah Efendi-zâde Ali Bey'in Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/13
Hayvan Fotoğrafları 90846
Hayvan Hastahanesi (Çifteler) 90459/8
Hayvanat Bahçesi (Sofya) 90784/1,5-14
Hazarian, Agop (Fotoğrafçı) 90584
Hazer Efendi (Doktor) 91301/413
Hazerî Cephane Deposu (Erzincan'da) 91143/17
Hâzık Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91153/8
Hâzım (Fotoğrafçı) 90509
Hazine Dairesi (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90614/44
Hazine Dairesi (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90751/6
Hazret-i Abdullah b. Abbas'ın Mescidi (Taif) 90748/12 - 907879/8
Hazret-i Abdullah b. Abbas'ın Türbesi (Taif) 90744/8(1) - 90745/9(1) - 90746/10(1),27(1),33(1),45(1) - 90748/12
Hazret-i Ali Mescidi (Babü'l-Vâd) 90504/84
Hazret-i Ali Mescidi (Medine) 90747/1(11),2-11(2)
Hazret-i Âmine Türbesi (Mekke) b - C45490744/6(1) - 90745/6(1) - 90746/6(1),11(1),17(1),24(1),42(1) - 90770/7b - 90789/6
Hazret-i Davud Kapısı (Kudüs) 90482/41
Hazret-i Davud Kulesi (Kudüs) 90482/8 - 90502/9 - 90504/22
Hazret-i Davud Kulesi (Kudüs) 90791/55
Hazret-i Davud Kulesi (Kudüs) 90829/5
Hazret-i Davud'un Kulesi (Kudüs) 90577/4,6
Hazret-i Davud'un Makamı (Kudüs) 90482/18,42 - 90483/21-22 - 90504/10
Hazret-i Davud'un Makamı (Kudüs) 90829/10
Hazret-i Davud'un Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90482/42 - 90504/27
Hazret-i Davud'un Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90577/7-8
Hazret-i Davud'un Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90750/36a-b,90775/14 - 90791/54
Hazret-i Davud'un Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90829/13
Hazret-i Davud'un Türbe ve Mescidi (Kudüs) 91525/39
Hazret-i Ebû Bekir Mescidi (Medine) 90747/1(12),2-11(3)
Hazret-i Ebû Talib'in Türbesi (Mekke) 90744/6(3),16(3) - 90745/6(3) - 90746/6(3)11(3),14(3),24(3),42(3)
Hazret-i Eyyüb'ün Türbesi (Urfa) 90430/45
Hazret-i Fatımatü'z-Zehra Bahçesi (Medine) 90744/4(2),16(2) - 90745/7(2),48(2) - 90746/5(2)23(2),30(2),36(2),41(2)
Hazret-i Fatımatü'z-Zehra Sebili (Medine) 90747/1(18),2-11(1)
Hazret-i Hamza'nın Türbesi (Medine) 90770/6b
Hazret-i Hâşim'in Türbesi (Gazze) 90504/61
Hazret-i Hatice'nin Türbesi (Mekke) 90744/6(2),16(2) - 90745/6(2) - 90746/6(2),11(2),17(2),24(2),42(2) - 90770/78 - 90789/6
Hazret-i Hazreti Süleyman Havuzları (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90482/47 - 90502/41 - 90504/37
Hazret-i İbrahim Ağacı 90502/43
Hazret-i İbrahim Ağacı 90791/73
Hazret-i İbrahim Ethem Türbesi'ne Ait Örtü 90862/28-29
Hazret-i İbrahim'in Makamı (Halep) 90454/51
Hazret-i İsmail'in Mezarı (Kudüs-Misba) 90501/3 - 90502/6 - 90504/42
Hazret-i Lût'un Türbesi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90504/44
Hazret-i Meryem Kapısı (Kudüs) 90577/31
Hazret-i Meryem Kapısı (Kudüs) 90750/34
Hazret-i Meryem'in Kapısı (Kudüs) 90482/33
Hazret-i Meryem'in Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90502/31 - 90504/28
Hazret-i Meryem'in Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90576/11 - 90577/32
Hazret-i Meryem'in Türbe ve Mescidi (Kudüs) 90750/35a
Hazret-i Mevlânâ'nın Türbesi (Konya) 779-77/25
Hazret-i Mevlânâ'nın Türbesi (Konya) 90567/80b
Hazret-i Meyen Ağacı (Kahire-Heliopolis) 90565/46
Hazret-i Musa'nın Türbe ve Mescidi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90482/53 - 90504/109
Hazret-i Musa'nın Türbesi (Cebel-i Nîbu) 90778/32
Hazret-i Nuh'un Mezarı (Cizre) 90411/5a
Hazret-i Osman'ın Türbesi-Mihrabı (Medine) 90744/4(1) - 90745/7(1) - 90746/5(1),23(1),30(1),36(1),41(1),48(1)
Hazret-i Ömer Camii (Musul) 90800/6 - 90801/6
Hazret-i Ömer'in Evi (Mekke) 90748/11(13)
Hazret-i Rubîl'in Türbesi (Yafa) 90504/89
Hazret-i Selâhaddin'in Türbesi (Şam) 90567/1b
Hazret-i Süleyman Havuzlar-Açılış Merasimi (Kudüs) 90575/2
Hazret-i Süleyman Havuzları (Kudüs) 90791/71
Hazret-i Süleyman Havuzları-Açılış Merasmi (Kudüs) 90576/24 - 90577/42
Hazret-i Sülyeman Havuzları (Kudüs) 90829/17
Hazret-i Şit'in Mezarı (Ma'arra)) 90439/3
Hazret-i Şu'ayb Harabeleri (Urfa) 90567/50a-b,51a
Hazret-i Yahya'nın Mezarı (Şam-Emeviye Camii Dahilinde) 779-68/1
Hazret-i Yahya'nın Türbesi (Şam) 90424/4
Hazret-i Yahya'nın Türbesi (Şam) 90580/4,16
Hazret-i Yahya'nın Türbesi (Şam) 90765/5 - 90775/5 - 90778/7
Hazret-i Yakub'un Türbesi (Kudüs) 90829/16
Hazret-i Yasevî Mescidi (Türkistan'da) 91355/26
Hazret-i Yunus'un Türbesi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90504/38
Hazret-i Yusuf Mescidi (Türkistan'da) 91355/25
Hazret-i Yûşa'nın Mezarı (Ma'arra) 90429/58
Hazret-i Zekeriya'nın Türbesi (Halep) 90454/36
Heege, L. (Cildçi) 91241
Heidelberg 91431/25 - 91496/1a,c - 14a-c
Heidelberg Şatosu 779-90/27
Heidelberg-Genel Görünüşü 91496/1a
Heidelberg-Schlosshof 91496/1c
Heimdall Zırhlısı 91168/4
Hekimbaşı Çiftliği Kasrı (İstanbul-Göksu) 90539/23
Hekla Zırhlısı 91168/3
Helios (Fotoğrafçı) 779-88
Hemşireler (Almanya'dan Gelen) 90870/9(8)
Hendek 90767/27-28
Hendek Kapısı (Trablusgarp) 90404/14,24 - 90408/12
Henri Efendi (Eczacı) 91301/255
Hercule Kaplıcaları (Mehadia) 91324
Hereke 90490/5
Hereke Dokuma Fabrikası 90453
Hereke Dokuma Fabrikası (Gebze) 90483/5-6
Hereke Dokuma Fabrikası (Gebze) 90607/7-30
Hereke Dokuma Fabrikası Camii 90453/50
Hereke Dokuma Fabrikası Hastahanesi (Gebze) 779-58/3-7
Hereke Dokuma Fabrikası Hastahanesi-Eczahanesi 779-58/7
Hereke Dokuma Fabrikası Personeli 90453
Hereke Dokuma Fabrikası-Müze (Gebze) 90607/29
Hereke Dokuma Fabrikası-Ticarethanesi (Gebze) 90607/1,3
Hermes, Wilhelm (Fotoğrafçı) 91232
Hermon Dağı 90778/21
Hermon Dağı 90502/70
Hermon Dağı-Rakla Köyü 90778/20
Hérode Atticus Tiyatrosu (Atina) 91446/19-20
Herrfurth,F. (Fotoğrafçı) 779-88
Herta Yatı (Hayfa'da) 91551/5
Herte Zırhlısı 779-76/50-51
Herzog, J.R. (Cildçi) 91150 - 91182
Herzog, J.R. (Cildçi) 91199 - 91209
Heybeliada (İstanbul) 90401/3,9
Heybeliada Karakolhanesi (İstanbul) 90821/35
Heybet-Nümâ Vapuru 91152/18
Heybet-Nümâ Zırhlısı 779-55/72
Heyd Kazası 90411/15a
Heyer (Cildçi) 91440
Heykel Fotoğrafları 779-87/41-45 - 779-90/1-3,12,15,17
Heykel Fotoğrafları 91423 - 91471/5,16-17,21,27,51 - 91456/1-51,54,66 - 91492
Heykel Fotoğrafları 91525/49-68,75-81,83-87
Heyman,S. (Fotoğrafçı) 779-29
Hıfzı Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/450
Hıfzurrahman Zırhlısı 91242/12
Hıfzu'r-Rahman Zırhlısı 91152/14 - 91090/13b
Hıristaki (Doktor) 91284/6
Hıristiyan Ahali (Baalbek'te) 90567/4b
Hıristo (Mahkeme-i Temyiz Azası) 90850/231,260
Hırsova Camii (Köstence) 91233/36
Hırsova Harabeleri (Köstence) 91233/35
Hısn-ı Süleyman Mabedi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90567/18a
Hısnü'l Akrâd Kalesi 90567/15a-b,16a-b,17b
Hızır Bey (Yüzbaşı) 91067/4e
Hızır Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90985/22
Hızır İlyas Camii (Halfeti) 90434/43
Hızır İlyas Manastırı (Urfa) 90430/55-57
Hızırbey Camii (Isparta) 90766/30
Hicaz Demiryolu 779-26 - 779-28/1-10
Hicaz Demiryolu 90590 - 90605 - 90606
Hicaz Demiryolu 90656 - 90658 - 90659
Hicaz Demiryolu (Hayfa Kısmı) 779-26/1,4-17,26-27
Hicaz Demiryolu (Hayfa Kısmı) 779-73/62
Hicaz Demiryolu (Müzeyrib Kısmı) 779-26/19-25
Hicaz Demiryolu-Dar'a İstasyonu 90590/8-14
Hicaz Demiryolu-Hayfa Kısmı 90606/16-73
Hicaz Demiryolu-Heyetlerinin Fotoğrafları 90520 - 90521 - 90522
Hicaz Demiryolu-Şam-Ma'an Kısmının Açılış Törenleri 90520 - 90521 - 90522
Hîd (Heyd) Kazası 90573
Hîd Kasabası 90411/15a
Hîd Kazası 90478/34b
Hidayet Bey (Kolağası) 90964/12
Hidayet Camii (İstanbul-Eminönü) 90861/1,4-6
Hidayet Camii-Mihrabı 90861/5
Hidayet Camii-Minberi 90861/5
Hidayet Efendi (Binbaşı) 91301/206
Hidayet Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90975/23
Hidiv Kasrı (Kahire) 90768/27a-b,28a-b - 90769/14
Hidiv Kasrı (Kahire-Cezire) 90612/35
Hikmet Bey (Erkân-ı Harbiye Bahriye Binbaşısı) 90966/52
Hikmet Paşa (Mirliva) 90969/20
Hikmet Paşa (Mirliva) 91052/11
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Toplantı Binası (İstanbul-Dolmabahçe Sarayı'nda) 90667/3-4
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne Ait Ambulans 90667/15
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne Ait Depo (İstanbul-Tophane) 90667/21
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne Ait Hastahane (Selânik'te) 90667/19-20
Hilâl-i Ahmer'e Ait Fotoğraflar 91083
Hilandari Manastırı (Aynaroz) 90568/4
Hildesheim 91495/15a-c
Hille Sancağı Köprüsü (Bağdat) 90437/3
Hillers (Fotoğrafçı) 779-59
Hillers (Fotoğrafçı) 91462 - 91463 - 91464 - 91465 - 91466
Hilmi (Fotoğrafçı) 90607
Hilmi Bey (Miralay) 91045/24
Hilmi Bey (Piyade Kaymakamı) 91037/24
Hilmi Bey (Piyade Miralayı-Divan-ı Harb Reisi) 91047/12
Hilmi Paşa (Mirliva-Alasonya Ordusu Süvari Liva Kumandanı) 91059/18
Hilmi Paşa (Süvari Feriki) 91046/37
Hilmi Paşa (Süvari Mirlivası) 91037/32
Hilmi Paşa (Süvari Mirlivası) 91052/20
Hilmi Paşa (Süvari Mirlivası) 91058/27
Himmet Dede Kümbeti (Seyitgazi) 90799/37
Hindî Kalesi (Mekke) 90748/1-10(4)
Hindistan 779-50/27
Hindistan 91359 - 91360 - 91361
Hindistan 91434/1-3,5,7,12-14,16-18,23,25,28-29,34,37-41,44,47-51,55,57
Hindistan Ahalisi 91359/40-47 - 91360/73-74 - 91361/25,28
Hindli Askerler (Mısır'da) 90769/29
Hinnon Vadisi 90577/36
Hippique (Fotoğrafçı) 779-81 - 779-85
Hirşova Camii (Köstence) 91331/33
Hisar Camii (İzmir) 90417/2
Hisar Kapısı (Bursa) 90448/1
Hisarönü Karakolu (Ankara) 90431/43
Hitterdal 91471/19
Hive 91355/6-13
Hive Ahalisi 91355/8,10
Hive Hânı 91355/13
Hive Hânı'nın Sarayı (Hive) 91355/12
Hizaniye Camii (Antakya) 90429/71
Hizbenber Vapuru 91152/17
Hizkiya Havuzu (Kudüs) 90576/18 - 90577/16
Hizkiya Havuzu (Kudüs) 90750/31 - 90791/53
Hizkiye Havuzu (Kudüs) 90502/11
Hobard Paşa 90850/169
Hobe Paşa (Süvari Feriki) 90965/14
Hobe Paşa (Süvari Mirlivası) 91282/14,19
Hocahanı Karakolhanesi (İstanbul) 779-51/15
Hoche Zırhlısı 91168/9
Hof, K. (Cildçi) 90567
Hof, K. (Cildçi) 91237
Hof.K. (Fotoğrafçı) 91523
Hoffman, W. (Hazırlayan) 91432
Hohenzollern 91494/20a-b,24
Hohenzollern Yatı 91168/14
Hohenzollern Zırhlısı (Hayfa'da) 91551/5
Hokkabaz 91216/17,27
Hong Kong 779-56/4
Hong Kong 779-91/25
Horasancı Efendi (Doktor) 90870/15
Horhe Zırhlısı 91323/4
Horn, E. (Cildçi) 90825
Horn, Emmanuel (Cildçi) 91117
Horn, Emmanuel (Cildçi) 90609 - 90610 - 90611 - 90616
Horn, Emmanuel (Cildçi) 90947 - 90972
Horn,Emanuel (Cildçi) 779-15
Horosancı Efendi (Doktor) 90609/21 - 90610/24 - 90611/23
Horus Kapısı (Karnak) 90777/2
Horus Tapınağı (Edfu) 90774/20,30 - 90776/6 - 90779/21
Hoşap Kalesi 90597/33
Hotel Abbat (İskenderiye) 90769/12
Hotin Deresi 90623/3b
Howa Mahal (Şehupûre) 91360/28
Howen 91471/32
Hozat 90447/2-4
Hozat-Kışla 90447/2-4
Huand Camii (Kayseri) 90411/2a
Huand Camii (Kayseri) 90478/7a
Huand Hatun Türbesi (Niğde) 779-77/44
Huand Türbesi (Kayseri) 90411/2a
Huand Türbesi (Kayseri) 90478/7a
Hubarlı Camii (Gaziantep) 90435/20
Hube (Amiral) 91388/15a
Hudeyde-Genel Görünüşü 90766/66
Hulbe, Georg (Cildçi) 91000
Hulûsi (Sivas ve Adana Vilâ yetleri Kapı Kethüdası) 90850/126
Hulûsi Bey (Kolağası) 91301/414
Hulûsi Efendi (Yüzbaşı) 91222/61
Humbaracı Yokuşu Karakolhanesi (İstanbul) 91075/16
Humbarsun (Eczacı) 91067/31c
Humus 91289
Humus 90567/12,13a,b
Humus 90788/37,39
Humus 90424/27-28,31-32
Humus Gölü 90791/40
Humus Kalesi 90567/12
Humus Kalesi 90791/41
Humus-Genel Görünüşü 90567/12
Humus-Genel Görünüşü 90791/41
Humus-Genel Görünüşü 91289/1
Hunold, F. (Fotoğrafçı) 90921
Huraniye Burcu (Akka) 90785/2
Hurma Bahçesi (Bağdat'ta) 90411/13b
Hurmalı Mescid (Rodos) 90808/22
Hurşid Ağa (Serçavuş) 91067/53b
Hurşid Efendi (Kolağası) 90977/3
Hurşid Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/43
Huthising Binası (Ahmedâbâd) 91360/42-44
Huzayfa (Şeyhu'l-Meşayih) 90766/20-21
Hübel (Cildçi) 91258
Hüdavendigâr Camii (Bursa) 779-28/27
Hüdavendigâr Camii (Bursa) 90752/3 - 90758/10-11 - 90761/8-9
Hüdâvendigâr Camii (Bursa) 90448/18 - 90449/20,34
Hüdavendigâr Ziraat Mektebi (Bursa) 90852/26-32
Hüdâyâr Hân 91355/5
Hüdâyâr Hân Medresesi (Kokand) 91355/3
Hüdâyar Hân Sarayı (Kokand) 91355/4
Hükümet Bahçesi (Dedeağaç) 90581/3-7 - 90624/7
Hükümet Dairesi (Adapazarı) 90478/60a-b
Hükümet Dairesi (Ahtapolu) 90418/5
Hükümet Dairesi (Alasonya) 779-33/1
Hükümet Dairesi (Âne Kazası) 90411/15c
Hükümet Dairesi (Ankara) 90431/52
Hükümet Dairesi (Antakya) 90439/34-35
Hükümet Dairesi (Bağdat) 779-80/13,22
Hükümet Dairesi (Bağdat) 90411/12b - 90437/22
Hükümet Dairesi (Bağdat) 90573/19a
Hükümet Dairesi (Beytüddîn Kasabası) 90765/20
Hükümet Dairesi (Bigadiç) 779-73/70
Hükümet Dairesi (Bilecik) 90448/2
Hükümet Dairesi (Birecik) 90434/11
Hükümet Dairesi (Bombay) 91360/50,52
Hükümet Dairesi (Bombay) 91434/14
Hükümet Dairesi (Cisrü'ş-Şuğr) 90439/10
Hükümet Dairesi (Çetine) 91243/66,69
Hükümet Dairesi (Dedeağaç) 90624/6-7
Hükümet Dairesi (Deyr-i Zor) 90411/16b
Hükümet Dairesi (Diyarbakır) 90460/5
Hükümet Dairesi (Edirne) 90425/20,22,28 - 90455/16
Hükümet Dairesi (Edirne) 91074/4
Hükümet Dairesi (Eğridere) 90412/2
Hükümet Dairesi (Eğridere) 91047/30
Hükümet Dairesi (Ereğli-Karadeniz) 91538/25
Hükümet Dairesi (Erzincan) 90877/1
Hükümet Dairesi (Ferecik) 90418/30
Hükümet Dairesi (Gaziantep) 90435/11,14
Hükümet Dairesi (Gazze) 90504/55
Hükümet Dairesi (Gümülcine) 90418/50
Hükümet Dairesi (Halep) 90454/81-82
Hükümet Dairesi (Halfeti) 90434/44,48,52
Hükümet Dairesi (Hama) 90424/25
Hükümet Dairesi (Hârim) 90439/15
Hükümet Dairesi (Humus) 90424/27
Hükümet Dairesi (İdlib) 90439/7
Hükümet Dairesi (İpsala) 90418/19
Hükümet Dairesi (İskenderun) 90411/23b - 90439/47-48
Hükümet Dairesi (İskenderun) 90478/45b
Hükümet Dairesi (İşkodra) 90444/4
Hükümet Dairesi (İzmir) 90417/12,24-25
Hükümet Dairesi (İzmit) 90767/6
Hükümet Dairesi (Kalkuta) 91360/1
Hükümet Dairesi (Kâzımiye) 90573/23b
Hükümet Dairesi (Kerek) 90785/10-12
Hükümet Dairesi (Kırcaali) 90412/10
Hükümet Dairesi (Kırklareli) 90455/45
Hükümet Dairesi (Kilis) 90435/38-39
Hükümet Dairesi (Konya) 90411/30a - 90433/16,19
Hükümet Dairesi (Konya) 90478/57b
Hükümet Dairesi (Köstence-Mangalya) 91331/29
Hükümet Dairesi (Köstence-Soulina) 91331/43
Hükümet Dairesi (Kudüs) 90504/14
Hükümet Dairesi (Malkara) 90148/41
Hükümet Dairesi (Malta) 91256/15-16
Hükümet Dairesi (Manisa) 90410/1
Hükümet Dairesi (Musul) 90800/1-2 - 90801/1-2
Hükümet Dairesi (Nebek) 90424/29
Hükümet Dairesi (Ortaköy-Bulgaristan) 90412/34
Hükümet Dairesi (Osmaneli) 90560/24a
Hükümet Dairesi (Ramle) 90504/107
Hükümet Dairesi (Samsun) 90458/4
Hükümet Dairesi (Selânik) 90423/15
Hükümet Dairesi (Sivas) 90428/2
Hükümet Dairesi (Sofullu) 90418/23
Hükümet Dairesi (Sultanyeri) 90412/7
Hükümet Dairesi (Şam) 779-46/4,11
Hükümet Dairesi (Şebinkarahisar) 90428/25
Hükümet Dairesi (Tekirdağ) 90418/35
Hükümet Dairesi (Tırnova) 90418/1
Hükümet Dairesi (Trablus) 90788/26b
Hükümet Dairesi (Trablusgarp) 90404/1,18,22 - 90408/2,4,8
Hükümet Dairesi (Trablusşam) 90854/25
Hükümet Dairesi (Trabzon) 90441/17
Hükümet Dairesi (Tunus) 90598/15,19
Hükümet Dairesi (Tunus) 91333/2,12-13
Hükümet Dairesi (Urfa) 90430/6-7,17
Hükümet Dairesi (Uzunköprü) 90412/31
Hükümet Dairesi (Üsküp) 90436/2
Hükümet Dairesi (Yafa) 90504/53
Hükümet Dairesi (Yozgat) 90574/3,7
Hükümet Dairesi (Zaviye) 90788/13
Hükümet Konağı (Adapazarı) 90578/2
Hükümet Konağı (Adapazarı) 90767/23
Hükümet Konağı (Akhisar) 90562/13-14
Hükümet Konağı (Aydın) 90601/1
Hükümet Konağı (Ba-abda Kasabası) 90773/3
Hükümet Konağı (Balıkesir) 90582/30
Hükümet Konağı (Bandırma) 90582/31
Hükümet Konağı (Beyrut) 779-44/90,167
Hükümet Konağı (Beyrut) 779-91/33
Hükümet Konağı (Beyrut) 90771/3-5 - 90775/4
Hükümet Konağı (Beytüddîn Kasabası) 90773/5-9
Hükümet Konağı (Beytü'l-Lahm) 90504/35
Hükümet Konağı (Bilecik) 90775/7 - 90758/31 - 90760/17
Hükümet Konağı (Bolu) 90786/4
Hükümet Konağı (Dedeağaç) 90581/7
Hükümet Konağı (Edirne) 90790/12
Hükümet Konağı (Erzincan) 90505/3,5
Hükümet Konağı (Erzurum) 90505/14
Hükümet Konağı (Eskişehir) 779-25/9
Hükümet Konağı (Giresun) 90854/27
Hükümet Konağı (Humus) 90788/32b
Hükümet Konağı (Isparta) 90766/41,45,54
Hükümet Konağı (İzmir) 90879/1
Hükümet Konağı (Katara) 91243/28
Hükümet Konağı (Konya) 779-77/13,32
Hükümet Konağı (Kütahya) 90803/4
Hükümet Konağı (Limni) 90809/20
Hükümet Konağı (Loros) 90618/9
Hükümet Konağı (Malta) 91256/12
Hükümet Konağı (Manastır) 90623/13d
Hükümet Konağı (Mudanya) 90869/2-3
Hükümet Konağı (Niğde) 779-73/102
Hükümet Konağı (Podgoriçe) 91243/98-99
Hükümet Konağı (Prizren) 779-76/13
Hükümet Konağı (Refahiye) 779-34/33
Hükümet Konağı (Sakız Adası) 90802/5
Hükümet Konağı (Salihli) 90562/12
Hükümet Konağı (Seniçe) 779-24/1
Hükümet Konağı (Serez) 90642/28
Hükümet Konağı (Sofya) 90790/16
Hükümet Konağı (Soma) 90562/20
Hükümet Konağı (Tokat) 90651/14
Hükümet Konağı (Trablus) 90788/24a
Hükümet Konağı (Trablusşam) 779-44/40,70,152
Hükümet Konağı (Turgutlu) 90562/15
Hükümet Konağı (Urfa) 90798/88
Hükümet Konağı (Van) 90795/8
Hükümet Konağı (Yafa) 91551/69
Hükümet Konağı (Yanya) 90618/1,5
Hükümet Konağı (Yanya) 91104/1
Hükümet Konağı-Açılış Merasimi (Mudanya) 90869/4
Hükümet Konağı-Açılış Merasimi (Serez) 779-46/3
Hükümet Konağı-Bahçesi (Beyrut) 90771/3-4
Hükümet Konağı-Projesi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90854/62
Hükümet Konağı-Resm-i Behîş Duâ (Konya'da) 779-34/31
Hümâyûn Türbesi (Delhi) 91360/11
Hünkâr Camii (İşkodra) 90444/2
Hürmüz Efendi (Mızıka Hocası) 90975/25
Hürriyet Abidesi (New York) 91373/94
Hürriyet Anıtı (Toulon) 91339/7
Hüsameddin (Fotoğrafçı) 779-42 - 779-56 - 779-62
Hüsameddin (Kaymakam-Fotoğrafçı) 90870/1
Hüsameddin Bey (Kaymakam) 91054/14
Hüsameddin Bey (Miralay-Doktor) 90987/1
Hüsameddin Efendi (Binbaşı-Doktor) 91301/56
Hüsameddin Efendi (Doktor) 91067/27g
Hüseyin (Çavuş) 91067/49h
Hüseyin (Mülâzım-ı Evvel) 91063/24
Hüseyin (Mülâzım-ı Sâni) 91063/29
Hüseyin (Mülâzım-ı Sâni) 91063/33
Hüseyin Ağa (Binbaşı) 90975/19
Hüseyin Ağa (Kolağası) 91300/8
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91067/41a
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90973/24
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90986/15
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90996/28
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/33a
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/119
Hüseyin Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/410
Hüseyin Avni Paşa (Mirliva) 90966/22
Hüseyin b. Ali b. Maşyat (Şahrân Şeyhi) 90766/60
Hüseyin Bey (Miralay) 91301/36
Hüseyin Bey (Mülâzım) 91050/16
Hüseyin Efendi (Doktor) 90870/9(7)
Hüseyin Efendi (Ertuğrul Süvari Alayı'nda Mızıka Mülâzım-ı Sânisi) 90995/24
Hüseyin Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/36a
Hüseyin Efendi (Kolağası) 90981/20
Hüseyin Efendi (Kolağası) 91301/249
Hüseyin Efendi (Kolağası-Doktor) 90979/1
Hüseyin Efendi (Mektûbî Mümeyyizi) 779-76/28
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90998/7
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/77
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90983/15
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90991/21
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90992/22
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90999/11
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90999/15
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/50
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/154
Hüseyin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/374
Hüseyin Efendi (Tabur İmamı) 91067/45g
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı) 90660/6
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı) 90978/13
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı) 90999/28
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı) 91067/52f
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı) 91300/14
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı) 91301/274
Hüseyin Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 91202/41
Hüseyin Hakkı Bey (Kaymakam) 91054/9
Hüseyin Hamid (Mahkeme-i İstinâf Azası) 90850/59,96
Hüseyin Hamid (Mahkeme-i Temyiz Azası) 90850/204
Hüseyin Hilmi Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 91202/90
Hüseyin Hüsnü (Erkân-ı Harb Miralayı) 779-78/31
Hüseyin Hüsnü Bey 91327/6
Hüseyin Hüsnü Efendi (Binbaşı) 91301/193
Hüseyin Hüsnü Efendi (Kâtib) 91301/432
Hüseyin Hüsnü Efendi (Serkaltakçı) 90998/9
Hüseyin Paşa 90628/4
Hüseyin Paşa (Ferik-İstihkâm ve İnşaat Dairesi Reisi) 91055/29
Hüseyin Paşa (Mirliva) 90966/27
Hüseyin Paşa Camii (Gaziantep) 90435/18
Hüseyin Paşa Camii (Urfa) 90430/32
Hüseyin Şevki Bey (Yüzbaşı Vekili) 91057/19
Hüseyin Vâcid Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91081/7
Hüseyinâbâd Camii (Lucknow) 91361/42
Hüseyinâbâd Kapısı (Lucknow) 91361/47
Hüseyinâbâd Minareleri (Lucknow) 91361/46
Hüsnü (Kaymakam) 91283/4
Hüsnü (Yüzbaşı Vekili) 91063/21
Hüsnü Bey (Binbaşı) 90997/4
Hüsnü Bey (Edirne Mebusu) 91313/53
Hüsnü Bey (Kaymakam-İtfaiye Alayı Baytarı) 90990/1
Hüsnü Bey (Miralay) 90965/35
Hüsnü Bey (Miralay) 91193/11a
Hüsnü Bey (Miralay-Doktor) 91222/61
Hüsnü Bey (Yüzbaşı) 91194/2a
Hüsnü Çavuş 91067/39e
Hüsnü Efendi (Binbaşı) 91301/2
Hüsnü Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/32a
Hüsnü Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/33d
Hüsnü Efendi (İmam) 91301/61
Hüsnü Efendi (Kolağası) 91301/248
Hüsnü Efendi (Mızıka Binbaşısı) 91301/32
Hüsnü Efendi (Mızıka Kolağası) 91067/54a
Hüsnü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/14a
Hüsnü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/18d
Hüsnü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/47h
Hüsnü Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/113
Hüsnü Efendi (Sancaktar Yüzbaşısı) 91067/31b
Hüsnü Efendi (Solkoğası) 91067/35b
Hüsnü Efendi (Tabur Kâtibi) 91301/412
Hüsnü Efendi (Yüzbaşı) 91301/357
Hüsnü Paşa (Mirliva) 91052/4
Hüsnü Paşa (Mirliva-Sermimar) 90850/211
Hüsrev Paşa 90567/11a
Hüsrev Paşa (Sivas Vilâyeti Jandarma Kumandanı) 90852/20(4),23(9)
Hüsrev Paşa Camii (Van) 90795/6
Hüsrev Paşa Kütüphanesi (İstanbul-Eyüp) 90475/33 - 90476/33
Hüsreviye Camii (Halep) 90454/22
Hüsrevoğlu Camii (Şebinkarahisar) 90428/19
Hyères-Genel Görünüşü 91339/8