KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
İbadullah Camii (Ankara) 90431/2
İbrahim (Çavuş) 91067/39c
İbrahim (Çavuş) 91327/9a
İbrahim (Çavuş-Cebehaneci) 91301/457
İbrahim (Doktor) 779-62/3-5
İbrahim (Ferik-Jandarma Dairesi Reisi) 90850/210
İbrahim (Hariciye Teşrifatçısı) 90850/249
İbrahim (Hazırlayan) 779-30 - 779-36 - 779-42 - 779-46 - 779-50 - 779-53 - 779-62
İbrahim (Mahkeme-i Temyiz Azası) 90850/35
İbrahim (Meclis-i Maliye Reisi) 90850/233
İbrahim (Mesârifât-ı Umumiye Muhasebecisi) 90850/67,219
İbrahim (Mülâzım-ı Sâni) 91063/37
İbrahim Ağa (Mızıka Serçavuşu) 91067/54e
İbrahim Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/372
İbrahim Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/48c
İbrahim Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/53
İbrahim Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/76
İbrahim Ağa (Piyade Çavuşu) 91067/8a
İbrahim Ağa (Piyade Çavuşu) 91067/8b
İbrahim Ağa (Serçavuş) 91067/21h
İbrahim Ağa (Serçavuş) 91067/43h
ibrahim Ağa (Yüzbaşı Vekili) 91301/360
İbrahim Ağa (Yüzbaşı) 91301/439
İbrahim Asef Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/23f
İbrahim Bey (Hazırlayan) 90642
İbrahim Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/46a
İbrahim Bey (Kolağası) 91037/14
İbrahim Bey (Miralay-Ertuğrul Zırhlısı Serçarkçısı) 91222/61
İbrahim Bey (Süvari Kaymakamı) 91046/29
İbrahim Bey (Süvari Kaymakamı) 91058/19
İbrahim Derviş Bey (Mülâzım) 91051/5
İbrahim Derviş Paşa (Müşir) 90850/51
İbrahim Edhem Bey (Kolağası) 91053/19
İbrahim Efendi (Binbaşı) 91301/287
İbrahim Efendi (Binbaşı) 91301/339
İbrahim Efendi (Doktor) 91301/277
İbrahim Efendi (İmam) 91301/117
İbrahim Efendi (Jandarma Mülâzım-ı Sânisi) 91166/1a
İbrahim Efendi (Kanun) 91067/55c
İbrahim Efendi (Kolağası) 90974/6
İbrahim Efendi (Kolağası) 90978/10
İbrahim Efendi (Kolağası) 90979/16
İbrahim Efendi (Kolağası-Doktor) 91301/257
İbrahim Efendi (Kolağası-Taşkışla Kumandanı Yaveri) 90996/24
İbrahim Efendi (Mızıka Mülâzım-ı Evveli) 90996/20
İbrahim Efendi (Mızıka Mülâzım-ı Sânisi) 91202/91
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90660/26
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90986/10
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90987/10
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90992/15
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/41f
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Evvel-Taşkışla Kumandan Yaveri) 91301/279
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90987/23
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90988/13
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90988/19
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/48a
İbrahim Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/153
İbrahim Efendi (Mülâzım-Makinist) 91301/397
İbrahim Efendi (Süvari Yüzbaşısı Vekili) 91071/1
İbrahim Efendi (Tabur İmamı) 90991/3
İbrahim Efendi (Yüzbaşı) 90973/14
İbrahim Efendi (Yüzbaşı) 91301/68
İbrahim Ferid Bey (Mülâzım) 91051/12
İbrahim Hakkı (Hazırlayan) 779-82
İbrahim Hakkı Bey (Süvari Kaymakamı) 90966/43
İbrahim Hakkı Paşa (Ferik-Teftiş-i Askeri Azası) 90966/6
İbrahim Hilmi Paşa (Müşir) 91041/12
İbrahim I 90628/18
İbrahim Mahmud Efendi (Eczacı) 90989/14
İbrahim Paşa 9077/16
İbrahim Paşa 91112/11,21
İbrahim Paşa (Alasonya Ordusu V. Fırka II. Liva Kumandanı) 91059/16
İbrahim Paşa (Ertuğrul Alayı Livası) 91052/21
İbrahim Paşa (Ferik) 90628/70
İbrahim Paşa (Ferik-Şurâ-yı Bahriye Azası) 90850/172
İbrahim Paşa (Ferik-Teftiş-i Askeri Azası) 90966/15
İbrahim Paşa (Hamidiye Alayları Kumandanı) 90567/46a
İbrahim Paşa (Hamidiye XLI. Süvari Alayı Kaymakamı) 91143/13,21,20
İbrahim Paşa (Mirliva-Yanya Kolordusu I. Fırka Kumandanı) 91059/22
İbrahim Paşa (Müşir) 90642/1
İbrahim Paşa (Yanbau'l-Bahr Kaymakamı) 90766/20-21
İbrahim Paşa Camii (Erzurum) 90505/54
İbrahim Paşa Camii (Rodos) 90804/1g - 90806/11
İbrahim Paşa Türbesi (Kahire) 90768/17a
İbrahim Paşa'nın Çadırı 90567/47-48
İbrahim Ragıb Efendi (Yüzbaşı-yı Evvel) 91153/5
İbrahim Server Ağa (Başçavuş) 91067/29g
İbrahim Şevki Efendi (Mülâzım) 91222/61
İbrahim Tabyası (Tarsus) 90507/23-24
İbrahim Usta (sivas Vilâyeti'nde Çiftlik Çiftçibaşısı) 90852/24(4)
İbrahimiâh Gemisi 93110 - 93111
İbraihm Paşa Medresesi (Rodos) 90807/27
İcadiye Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91075/8
İclâliye Köprüsü (Sofullu) 90418/28
İclâliye Zırhlısı 91152/12
İclâliye Zırhlısı 91242/13
İcra Dairesi (Washington) 91462/35
İç Kale (Erzurum) 90505/23
İç Kale (Kataro) 91243/33
İç Kale (Ülgün) 91243/110
İç Kale Camii-Mihrabı (Halep) 779-52/6
İçmeler Binası (Baden-Baden) 91419/9-10
İdare Binası (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu) 90926/16b
İdare Binası (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye) 90926/1a-d - 90932 - 90933
İdare-i Mahsusa (Rodos) 90805/20
İdlib 90429 - 90439/6-9 - 90440/8-9,11
İdlib'deki Tarihi Eserler 90440/9
İdris Ağa (Tüfekçi) 91301/145
İhsan (İstanbul Telgrafhanesi Heyeti'nden) 90838/19
İhsan (Muhacirîn Komisyonu Mektûbîsi) 90850/124
İhsan Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 90966/41
İhsan Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91056/21
İhsan Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91081/6
İhsan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/8
İhsan Efendi (Yüzbaşı) 90988/3
İki Şerefeli Camii (Ankara) 90431/17
İki Şerefeli Camii (Gaziantep) 90435/23
İlhami Paşa 90628/60
İliada Gemisi 90923
İliada Gemisi-Personeli 90923/3-5,9-10
İlyas (Fotoğrafçı) 90854
İlyas (Hariciye Müsteşarlığı Muavini) 90850/267
İlyas Efendi (Tüfekçi) 91301/198
İlyas Paşa (Ferik-Doktor) 90969/8
İmâdeddin el-Nesimî Türbesi (Halep) 90454/46
İmalât-ı Harbiye Fotoğrafhanesi 93216
İmâm Evzâ'înin Türbesi (Beyrut) 779-44/97,199
İmam Hüseyin Mescidi (Askalan) 90504/65
İmam Hüseyin'in Türbesi (Bağdat) 90437/11
İmam Hüseyin'in Türbesi (Halep) 90454/48
İmam Musa Camii (Bağdat) 779-80/15,27
İmam Musa Camii (Bağdat) 90437/5,12
İmam-ı A'zam Camii (Bağdat) 779-80/16,26
İmam-ı Âzam Camii (Bağdat) 90437/13
İmam-ı A'zam Kasabası 779-80/20
İmam-ı Dor Türbesi (Tekrit) 90411/8a
İmaret (Rodos'ta) 90807/21
İmâret Camii (Ankara) 90431/22
İmâret Kabristanı (Trabzon) 90441/10
İmparator Nikola II 91314/25b
imparator Sarayı (Viyana) 91471/24
İmparatoriçe Alexandra Federovna 91314/25a
İmparatoriçe Eugenie İçin Yapılan Seyir Köşkü (İstanbul-Beykoz) 90763/75
İmparatoriçe Eugenie İçin Yapılan Seyir Köşkü (İstanbul-Beykoz) 90854/10,12
İmparatoriçe Katherina'nın Heykeli (Leningrad'da) 91449/12
İmparatorluk Millî Galerisi (Berlin) 91415/6,15
İmparatorluk Müzesi (Berlin) 91415/5
İmparatorluk Müzesi (Berlin) 91494/19a
İmparatorluk Opera Binası (Berlin) 91415/9
İmparatorluk Sarayı (Berlin) 91415/1,3,13
İmparatorluk Sarayı-Eğlence Bahçeleri 91415/7
İmparatorluk Sarayı-Köprüsü 91415/7
İmparatorluk Tiyatro Binası (Berlin) 91415/8
İmparatorluk Üniversitesi (Berlin) 91415/10
İmrahor Camii (Kahire) 90768/19a
İmrahor Köşkü (İstanbul-Kağıthane) 90474/35 - 90479/23a - 90489/12
İmrahor Köşkü (İstanbul-Kağıthane) 90854/6
İmrahor Köşkü (İstanbul-Kağıthane) 90942/1
İmrahor Köşkü (İstanbul-Kâğıthane) 779-45/35
İmtiyaz Nişanı 90405/2
İnas Mektebi (Çetine) 91243/77
İnas Mektebi (Çorlu) 90418/47
İnas Mektebi (Kırklareli) 90455/49
İnas Mektebi (Köstence-Gelengiç) 91233/28
İnas Mektebi (Yanya) 90618/6
İnas Mekteb-i İptidaîi (Rodos) 90804/22 - 90808/17
İnas Mekteb-i Rüşdiyesi-Açılış Merasimi (Yozgat) 90574/4
İnas Mektebi-Talebeleri (Balıkersi) 90582/36
İnas Rüşdiye Mektebi (Edirne) 90455/10
İnce Minare (Konya) 90433/10
İnce Minare (Konya) 90803/18
İnce Minareli Medrese (Konya) 779-77/3,12
İncekara Köprüsü (Serfiçe) 90617/47
İndonezya-Sumatra 91440
İnegöl 90560/25a
İnegöl Eşrafı 90755/27-32
İngiliz Askeri Mezarlığı (İskenderiye) 90769/39-40
İngiliz Askerleri (Mısır'da) 90769/37-28,30-31
İngiliz Atları 779-66/13,14-20
İngiliz Hastahanesi (Yafa) 90504/103
İngiliz Kışlası (Kahire) 90403/3
İngiliz Kışlası (Kahire) 90565/11
İngiliz Kilisesi (Gaziantep) 90435/30
İngiliz Kilisesi (Kudüs) 90504/25
İngiliz Kilisesi (Malta) 91256/25
İngiliz Konsoloshanesi (Halep) 90454/57
İngiliz Konsoloshanesi (İskenderun) 90429/11
İngiliz Konsoloshanesi (İstanbul) 90479/28b
İngiliz Konsoloshanesi (İstanbul-Tarabya) 90813/57
İngiliz Konsoloshanesi (Trablusgarp) 90404/19 - 90408/9
İngiliz Lokantası (Beyrut) 779-44/74,96
İngiliz Mektebi (Yafa) 90504/101
İngiliz Sefarethanesi (İstanbul) 90405/10
İngiliz Tabyası (Rodos) 90806/18 - 90807/5
İngiltere 91420
İngiltere 779-69/1,6-7 - 779-90/5-17,19-25,32
İngiltere 91232/24,27,44-52
İngliz Paçita'ya Ait Ev (İşkodra) 90444/30
İnönü Ahalisi (Eskişehir'de) 90755/25 - 90762/36
İnşaat Komisyonu Heyeti (Yunanistan Hududu'nda) 90617/1-2,4
İnzanaki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/30a
İpek İşçileri (Halep'te) 90567/33a
İpekçilik Mektebi (Bursa) 90422
İpekçilik Mektebi (Bursa) 779-40/33
İpekçilik Mektebi -Talebeleri 91316/2-12
İplik Camii (Isparta) 90766/44
İplikçi Camii (Konya) 90433/15
İplikçi Karakolhanesi (İstanbul-Kasımpaşa) 91075/22
İplikçi Medresesi (Konya) 90433/15
İplikhane Kışlası (İstanbul-Eyüp) 779-17/1-2
İplikhane Kışlası (İstanbul-Eyüp) 90614/59
İplikhane Kışlası (İstanbul-Eyüp) 90753/7
İplikhane Kışlası (İstanbul-Eyüp) 90813/32 - 90817/46,51 - 90818/46,51 - 90839/44
İpsala 90418/19-20
İpsala-Hükümet Dairesi 90418/19-20
İpşalom Mezarı (Kudüs) 90482/37
İpşalom Mezarı (Kudüs) 90750/39e - 90791/67
İpşalom Mezarı (Kudüs) 90829/14
İran 91493
İran Ahalisi 91493/55
İran Ahalisi 91356/5,8,12,14,17,21,24
İran Askerleri 91493/39,44,53,56
İran Bankası (Tahran) 91356/15
İran Hariciye Nâzırı 91288/1
İran Sefarethanesi (İstanbul) 90508/16-18 - 90509/9-11
İran Şâhı 91356/8
İran Şahı'nın Tahtı (Tahran'da) 91493/47
İran-Tahran 91253 - 91269
İsa Bey Camii (Selçuk) 90507/109
İsa Bey Camii (Üsküp) 90436/21
İsabe Fenarî Camii (Bursa) 90448/16
İsakidin, K. İ. (Fotoğrafçı) 90873
İshak (Mirliva-İstanbul Vapur-ı Hümâyûnu Tabibi) 90850/180
İshak Bey (Süvari Yüzbaşısı) 90964/30
İshak Bey Camii (Üsküp) 90436/24
İshak Efendi (Eczacı) 90981/8
İshak Efendi (Yüzbaşı Vekili) 91153/6
İshak Paşa (Ferik) 91055/40
İshak Paşa (Miralay-Bahriye Sıhhiye Müfettişi) 90969/23
İshak Paşa Sarayı (Doğubeyazıt) 90597/23
İshakiye (İshak Çelebi) Camii (Manastır) 90623/13d
İsis Tapınağı 90774/27 - 90776/7,10,12-13,17,22 - 90777/1,35,38 - 90779/22-23,25
İskeçe 90623/12b
İskeçe (Yunanistan) 90498/28-29
İskele (İskelebaşı) Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91088/19
İskele (Mudanya'da) 91548
İskele Camii (Gelibolu) 90455/35
İskender Paşa Camii (Trabzon) 90441/23
İskenderiye 90565/64-67
İskenderiye 90768/1a-b,2b - 90769/12,15-16,31,33-40 - 90780/34
İskenderiye 90492/35,39-40
İskenderiye Kalesi 90565/65
İskenderiye Limanı 90612/41
İskenderun 90411/22d,23 - 90429 - 90439/41-50
İskenderun 90478/45-46,47b
İskenderun Limanı 90411/23c
İskenderun Limanı 90478/46a
İskenderun-Belen 90429/8,19,59 - 90438/38-40
İskenderun-Genel Görünüşü 90411/23a - 90439/49-50
İsker Köprüsü (Bulgaristan'da) 90792/32
İskordilya Karakolhanesi (İstanbul-Tatavla) 91088/27
İslâhiye-Sakçagöz 90798/22-26
İslâm Bey (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91282/5b
İsmail (Çavuş) 91067/15b
İsmail (Çavuş) 91327/8
İsmail (Kaymakam) 91283/12
İsmail (Miralay, Fotoğrafçı) 90437
İsmail Ağa (Binbaşı) 90997/7
İsmail Ağa (Çavuş) 91067/15e
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90996/26
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91067/36a
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/131
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/148
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/370
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/12e
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/33h
İsmail Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/42h
İsmail Ağa (Saraçbaşı) 91301/359
İsmail Ağa (Serçavuş) 91067/43a
İsmail Ağa (Serçavuş) 91067/44g
İsmail Ağa (Yüzbaşı Vekili) 90996/30
İsmail Ağa (Yüzbaşı) 90660/9
İsmail Ağa (Yüzbaşı) 90977/9
İsmail Ağa (Yüzbaşı) 91067/31h
İsmail Bey (Bahriye Binbaşısı) 90964/8
İsmail Bey (Bahriye Kaymakamı) 90965/38
İsmail Bey (Bahriye Sağkolağası) 91067/3h
İsmail Bey (Binbaşı) 90965/54
İsmail Bey (Binbaşı) 91195/6a
İsmail Bey (Binbaşı) 91195/8c
İsmail Bey (Erkân-ı Harbiye Binbaşısı) 91067/2f
İsmail Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/36b
İsmail Bey (Kaymakam-Yıldız Hastahanesi Müdürü) 90994/24
İsmail Bey (Mekteb-i Sultanî Müdürü) 90850/205,226
İsmail Bey (Miralay) 91056/6
İsmail Burhaneddin Bey (Mülâzım) 91050/2
İsmail Cevad Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91056/19
İsmail Efendi (Binbaşı) 91301/337
İsmail Efendi (Binbaşı-Doktor) 90989/3
İsmail Efendi (Erkân-ı Harbiye Mülâzım-ı Sânisi) 91081/2
İsmail Efendi (Hamidiye X. Süvari Alayı Yüzbaşısı) 91143/22
İsmail Efendi (Kâtib) 91067/20c
İsmail Efendi (Kâtib) 91202/60
İsmail Efendi (Kolağası) 91166/17
İsmail Efendi (Mızıka Zâbiti) 91222/61
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90660/18,20
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90974/4
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90975/1
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90991/17
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/18g
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/42b
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/320
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/92
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90984/12
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90995/30
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90995/5
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/109
İsmail Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/70
İsmail Efendi (Tabur Kâtibi) 90986/2
İsmail Efendi (Tabur Kâtibi) 90987/16
İsmail Efendi (Tabur Kâtibi) 91067/30g
İsmail Efendi (Yüzbaşı) 90977/21
İsmail Efendi (Yüzbaşı) 91067/40d
İsmail Efendi (Yüzbaşı) 91112/9
İsmail Efendi (Yüzbaşı) 91301/367
İsmail Efendi (Yüzbaşı) 91301/9
İsmail Enver Bey (Mülâzım) 91051/9
İsmail Hakkı (Binbaşı) 91281/5
İsmail Hakkı (Miralay) 91283/14
İsmail Hakkı (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91283/5
İsmail Hakkı Bey (Kaymakam) 91054/6
İsmail Hakkı Bey (Mülâzım) 91050/14
İsmail Hakkı Bey (Mülâzım) 91050/7
İsmail Hakkı Bey (Şehremaneti Meclis-i İdare Reisi) 90850/54
İsmail Hakkı Efendi (Alay Emini) 91301/42
İsmail Hakkı Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90998/3
İsmail Hakkı Paşa 91041/8
İsmail Hakkı Paşa (Ferik-II. Fırka Kumandanı) 91301/4
İsmail Mail Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 91202/105
İsmail Nafiz Bey (Kaymakam) 91195/2a
İsmail Nazif Bey (Binbaşı) 90965/56
İsmail Neş'et Efendi (Topçu Kolağası) 91071/4
İsmail Paşa 90628/37
İsmail Paşa 90851/9
İsmail Paşa (Ferik) 91193/5c
İsmail Paşa (Ferik-Askeri Mektepler Müfettişi) 91055/11
İsmail Paşa (Mirliva) 90965/22
İsmail Paşa Camii (Elazığ) 779-40/1
İsmail Sâmi Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/46b
İsmailiye 90565/57
İsmailiye 90768/36a
İsmailiye Sarayı (Kahire) 90612/37
İsmet (Şurâ-yı Devlet Azası) 90850/137
İsmet Bey (Binbaşı) 91067/10c
İsmet Efendi (Kolağası) 90980/4
İsmet Efendi (Kolağası) 90982/26
İsmet Efendi (Kolağası-Eczacı) 90994/3
İsmet Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90982/12
İsmet Efendi (Yüzbaşı) 91301/196
İspanya 779-69/3-4 - 779-91/23-24
İspanya 90668/13-29
İspanya 91211 - 91220 - 91225 - 91232/26
İspanya 91471/1
İspanya 91216/29-30 - 91857
İspanya 779-36/34
İspanya Konsoloshanesi (İskenderun) 90429/18
İspanya Tabyası (Rodos) 90807/20
İspanya-Madrid 91341
İspanyol Kilisesi (Monteray) 93875/10
İspermeçet Mum Fabrikası (İstanbul) 90616/1-12
İstanbul 90972
İstanbul 91242
İstanbul 779-17 - 779-19 - 90631/20-2730 - 90643 - 90646 - 90647 - 90652/35 - 90663 - 90667/3-11,14-17,21 - 90672/169-186
İstanbul 779-34/26,40,51,57,59-62 - 779-36/21,25-28 - 779-37/1-48 - 779-38/1-4,7 - 779-39/9-24 - 779-40/27-32 - 779-46/1-2,5,7,17-19,23 - 779-48/33,36 - 779-50/54,56-57 -
İstanbul 779-67/3-4,6-10,12-26,32-36,38-42 - 779-79/1-25
İstanbul 90401 - 90405 - 90407 - 90450
İstanbul 90475 - 90476 - 90479 - 90486
İstanbul 90518 - 90519 - 90529 - 90530 - 90531 - 90532 - 90533 - 90536 - 90539 - 90545 - 90546 - 90547 - 90548 - 90552 - 90533 - 90554 - 90555 - 90556 - 90557 - 90558 - 90559
İstanbul 90588 - 90596 - 90602 - 90608 - 90609 - 90610 - 90611 - 90613 - 90614 - 90615 - 90616 - 90620
İstanbul 90859 - 90860/1-6,28 - 90863 - 90864 - 90865 - 90868
İstanbul 91011 - 91020 - 91022 - 91023 - 91027 - 91028 - 91029 - 91030 - 91034
İstanbul 91279 - 91298/1-5,7-8,43-48
İstanbul 90813 - 90815 - 90817 - 90818 - 90819 - 90820 - 90825 - 90827 - 90828 - 90830 - 90831 - 90832 - 90836 - 90838 - 90839 - 90853 - 90854/1-12,14-17
İstanbul 91076 - 91095 - 91117 - 91151
İstanbul 91529 - 91539 - 91542 - 91543 - 91544 - 91545
İstanbul -Eyüp 91014 - 91015 - 91031/21
İstanbul Karakolhaneleri 90821 - 90822
İstanbul Karakolhaneleri 91075 - 91088
İstanbul Limanı 91085
İstanbul Limanı 90813/8,28,40,42-43,49,59 - 90817/38,47,49 - 90818/37,47,49 - 90839/45
İstanbul Müftülüğü (İstanbul-Süleymaniye) 779-38/5
İstanbul Rıhtım Şirketi 91542
İstanbul Rıhtım Şirketi-Atelyesi 91542/8
İstanbul Surları 90475/36 - 90476/36 - 90479/18b-19b
İstanbul Surları 90672/176,180-182,185-186
İstanbul Surları 90813/9 - 90817/37 - 90818/37 - 90819/81 - 90839/40
İstanbul Tabyası (Kataro) 91243/28
İstanbul Vapuru 91152/1
İstanbul Vapuru 91242/1
İstanbul-Ahırkapı 90813/9
İstanbul-Anadolu Hisarı 90753/4 / 90763/69
İstanbul-Anadolu Hisarı 90813/10,36 - 90817/58 - 90818/58
İstanbul-Anadolu Kavağı 90763/79
İstanbul-Arnavutköy 90614/47 - 90615/16
İstanbul-Arnavutköy 90751/20 - 90753/5 - 90763/61
İstanbul-Arnavutköy 90813/11,25 - 90817/59 - 90818/59
İstanbul-Arnavutköy 91298/4a
İstanbul-Ayazağa 90942/1-4,23,25 - 90943/6,8,10
İstanbul-Ayazağa 90529/10-11
İstanbul-Ayazağa Köyü 779-23/2 - 779-52/25-29
İstanbul-Ayvansaray 90819/67
İstanbul-Ayvansaray 90865/10
İstanbul-Bakırköy 90508/3-4,30-31 - 90509/3-4
İstanbul-Balat 779-50/29
İstanbul-Baltalimanı 90753/3
İstanbul-Baltalimanı 90831/1
İstanbul-Bebek 779-17/7,11
İstanbul-Bebek 90614/57
İstanbul-Bebek 90751/21,25 - 90753/5 - 90763/58
İstanbul-Bebek 90813/46
İstanbul-Bebek 91216/16
İstanbul-Beşiktaş 90615/6
İstanbul-Beşiktaş 90753/6
İstanbul-Beyazıd 90751/11 - 90763/3
İstanbul-Beyazıd 90813/22
İstanbul-Beyazıd 91298/7b
İstanbul-Beykoz 91540
İstanbul-Beykoz 779-48/1-4,16,29,31-32,34-35 - 779-58/23,25
İstanbul-Beykoz 779-73/88,91,98
İstanbul-Beykoz 90539/24
İstanbul-Beykoz 90614/58 - 90615/12
İstanbul-Beykoz 90753/2
İstanbul-Beykoz 90813/16 - 90854/10-12
İstanbul-Beylerbeyi 90552/90
İstanbul-Beylerbeyi 90753/5
İstanbul-Beylerbeyi 90813/5
İstanbul-Beyoğlu 90615/11
İstanbul-Beyoğlu 90813/41 - 90817/41 - 90818/41
İstanbul-Bostancı 90473/16
İstanbul-Burgazada 779-54/8
İstanbul-Büyükada 90924
İstanbul-Büyükada 779-25/11 - 779-32/15
İstanbul-Büyükada 90479/17a-b
İstanbul-Büyükada 90615/2
İstanbul-Büyükada 90751/1-2,22 - 90763/78
İstanbul-Büyükada 90813/52,55 - 90836/33-45
İstanbul-Büyükdere 90479/29b
İstanbul-Büyükdere 90614/49
İstanbul-Büyükdere 90763/65,68
İstanbul-Büyükdere 90813/19 - 90817/61 - 90818/61
İstanbul-Cağaloğlu 779-34/49
İstanbul-Cibali 91549
İstanbul-Çemberlitaş 779-34/50
İstanbul-Çemberlitaş 90763/29,36
İstanbul-Çemberlitaş 90815/58 - 90819/47 - 90839/29,33
İstanbul-Çengelköy 90552/90
İstanbul-Çengelköy 90813/5
İstanbul-Defterdar Burnu 90479/24b
İstanbul-Dolmabahçe 90819/79
İstanbul-Eminönü 90486/9
İstanbul-Eminönü 90614/54 - 90615/18
İstanbul-Eminönü 90751/10 - 90763/5-6
İstanbul-Eminönü 90813/15,34,38,47 - 90817/23,38,43-44,48 - 90818/23,38,43-44,48 - 90819/55,62
İstanbul-Eminönü 90861/1-6
İstanbul-Emirgan 90831/9
İstanbul-Emirgân 90615/19
İstanbul-Emirgân 90753/3
İstanbul-Eyüp 779-17/19-20
İstanbul-Eyüp 90753/7
İstanbul-Eyüp 90813/32 - 90817/46,51 - 90818/46,51 - 90839/44
İstanbul-Eyüp 90865/7
İstanbul-Eyüp 91298/43
İstanbul-Fenerbahçe 90473/14-15
İstanbul-Fenerbahçe 90615/8
İstanbul-Fenerbahçe 90751/87 - 90763/80
İstanbul-Fenerbahçe 91298/2b
İstanbul-Fındıklı 90813/27
İstanbul-Fındıklı 91542/2
İstanbul-Galata 779-17/4 - 90672/177
İstanbul-Galata 90475/44 - 90476/44 - 90479/1a-b - 90486/17
İstanbul-Galata 90751/10,38 - 90763/5,44
İstanbul-Galata 90813/28,38,42,47,49 - 90817/41,43,47,49-50 - 90818/41,43,47,49-50 - 90839/42-43
İstanbul-Galata 90860/28
İstanbul-Genel Görünüşü 90534
İstanbul-Genel Görünüşü 779-91/31
İstanbul-Genel Görünüşü 90486/7
İstanbul-Genel Görünüşü 90751/18-19 - 90763/1-6
İstanbul-Genel Görünüşü 90813/38-41 - 90839/47
İstanbul-Genel Görünüşü 91298/7b
İstanbul-Genel Görünüşü (Galata Kulesi'nden) 90414
İstanbul-Genel Görünüşü (Galata Kulesi'nden) 90463
İstanbul-Genel Görünüşü (Yangın Kulesi'nden) 90415
İstanbul-Genel Görünüşü (Yangın Kulesi'nden) 90462
İstanbul-Göksu 90407/45 - 90450/37,40
İstanbul-Haydarpaşa 779-32/39
İstanbul-Heybeliada 90880
İstanbul-Heybeliada 91018
İstanbul-Heybeliada 779-49/8-11
İstanbul-Heybeliada 90530/13
İstanbul-Heybeliada 90631/23
İstanbul-Heybeliada 90751/1-2 - 90763/81
İstanbul-Heybeliada 90813/53 - 90852/15
İstanbul-Heybeliada 91298/5b
İstanbul-İstanbul Arnavutköy 90479/24b
İstanbul-İstinye 779-55/70
İstanbul-İstinye 90479/20a
İstanbul-İstinye 90753/3
İstanbul-İstinye 90813/12
İstanbul-İtalyan Tabyası (Rodos) 90805/6
İstanbul-Kabataş 90753/6
İstanbul-Kağıthane 90556
İstanbul-Kağıthane 90473/1-12,17-24,26-29 - 90474/30-36 - 904772-6 - 90479/22-23a - 90489/1-7,9,12,15-21,24-26
İstanbul-Kağıthane 90751/4 - 90763/40-41
İstanbul-Kağıthane 90817/66 - 90818/66 - 90834 - 90835 - 90837 - 90854/6-9
İstanbul-Kağıthane 90942/1,5-6,12,16-21,24 - 90943/7,9,11,14-16,18,22,24,26
İstanbul-Kâğıthane 779-45/13,15-17,19,26,28-29,31,35-40 - 779-59/13-17
İstanbul-Kağıthane Köyü 90477/2-6 - 90489/24-25
İstanbul-Kandilli 779-17/9,11
İstanbul-Kandilli 90450/16,32,33
İstanbul-Kandilli 90615/13
İstanbul-Kandilli 90751/20,24 - 90753/4-5
İstanbul-Kandilli 90813/29,44 - 90817/53,59 - 90818/53,59
İstanbul-Kanlıca 90753/4
İstanbul-Kanlıca 90479/27a
İstanbul-Karaköy 90479/23b
İstanbul-Kartal 779-6-10,12,15,17,19-20,25
İstanbul-Kartal 90490/2
İstanbul-Kasımpaşa 779-36/19-20
İstanbul-Kasımpaşa 90475/50 - 90476/50
İstanbul-Kasımpaşa 90817/42 - 90818/42 - 90839/46,49
İstanbul-Kasımpaşa 90925/3-4,6
İstanbul-Kireçburnu 90753/1
İstanbul-Kocamustafapaşa 779-48/22,30
İstanbul-Kuruçeşme 779-75/5-14
İstanbul-Kuruçeşme 90753/5 - 90763/64
İstanbul-Kuzguncuk 90474/27
İstanbul-Küçüksu 90763/72
İstanbul-Küçüksu 90813/36
İstanbul-Küçüksu 91298/48
İstanbul-Moda 90921/10-15
İstanbul-Ortaköy 779-75/1-14
İstanbul-Ortaköy 90477/7 - 90508/23-27 - 90509/16-20
İstanbul-Ortaköy 90663/13-14
İstanbul-Ortaköy 91298/46
İstanbul-Perşembe Pazarı 90475/48 - 90476/48 - 90479/23b
İstanbul-Rumeli Hisarı 779-17/10
İstanbul-Rumeli Hisarı 90614/48,53,61,64
İstanbul-Rumeli Hisarı 90751/24 - 90753/4-5
İstanbul-Rumeli Hisarı 90813/20,24,43 - 90817/56-57,63,65 - 90818/56-57,63
İstanbul-Salacak 90631/30
İstanbul-Salacak 90753/6
İstanbul-Samatya 90615/7
İstanbul-Sarayburnu 779-17/3,5 - 90631/22 - 90672/169
İstanbul-Sarayburnu 90450/54
İstanbul-Sarayburnu 90475/43 - 90476/43
İstanbul-Sarayburnu 90751/37,40,71 - 90753/6 - 90763/4
İstanbul-Sarayburnu 90813/15 - 90817/38,50 - 90818/38,50 - 90839/46
İstanbul-Sarayburnu 90868/9
İstanbul-Sarayburnu (Galata Kulesi'nden Görünüşü) 90614/46
İstanbul-Sarayburnu (Yangın Kulesi'nden Görünüşü) 90614/54
İstanbul-Selimiye 779-48/18,24
İstanbul-Silivrikapı 779-48/23
İstanbul-Sirkeci 90672/169
İstanbul-Sirkeci 90838/18 - 90839/41
İstanbul-Sultanahmet 779-34/41
İstanbul-Sultanahmet 779-73/16-18,92-96,119
İstanbul-Sultanahmet 90530/8
İstanbul-Sultanahmet 90614/50
İstanbul-Sultanahmet 90672/178
İstanbul-Sultanahmet 90815/50,54 - 90817/19,22,35 - 90818/19,22,35 - 90819/26,41,48 - 90839/1,5
İstanbul-Süleymaniye 779-17/12
İstanbul-Süleymaniye 779-38/5
İstanbul-Süleymaniye 90479/14b
İstanbul-Süleymaniye 90817/48 - 90818/48
İstanbul-Süleymaniye 91298/47a
İstanbul-Sütlüce 90753/7
İstanbul-Şehzadebaşı 90819/66
İstanbul-Şişli 779-30/1-5,7-25 - 779-31 - 779-42/1-4,6-22,37-38 - 779-62/1-10
İstanbul-Tarabya 779-34/37
İstanbul-Tarabya 90614/62 - 90615/14
İstanbul-Tarabya 90753/2 - 90763/69,75
İstanbul-Tarabya 90813/18 - 90817/62 - 90818/62
İstanbul-Terkos 91544/1
İstanbul-Teşvikiye 779-73/82
İstanbul-Tophane 779-17/3,29 - 90672/169,174
İstanbul-Tophane 90615/17
İstanbul-Tophane 90751/10,39,71 - 90753/6 - 90763/6,46
İstanbul-Tophane 90813/15,21,40,42 - 90817/24,38-39 - 90818/24,38-39 - 90819/72 - 90839/19,45,48
İstanbul-Tophane 90868/9
İstanbul-Tophane 91298/3b,7a
İstanbul-Tophane 91542/3,7
İstanbul-Tophane İskelesi 90475/16,46 - 90476/16,46 - 90508/35 - 90509/28 - 90510/7
İstanbul-Üsküdar 90475/46 - 90476/46 - 90479/9b - 90486/6,16
İstanbul-Üsküdar 90753/6
İstanbul-Üsküdar 90813/33 - 90819/75
İstanbul-Yalıköşkü 779-63/1-9
İstanbul-Yalıköşkü Mevkii 91542/1
İstanbul-Yeniköy 90479/30a
İstanbul-Yeniköy 90615/3
İstanbul-Yeniköy 90753/2
İstanbul-Yeniköy 90813/48
İstanbul-Yeşilköy 779-32/28-30
İstanbul-Yüksek Kaldırım 90479/32a
İstanbul-Zeytinburnu 91092
İstanköy Vapuru 91090/2
İstefan Efendi (Eczacı) 90985/15
İstefan Efendi (Eczacı) 91301/236
İstefan Garaboviç Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/46c
İstefanitani Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/37a
İstihkâm (Cisr-i Mustafa Paşa'da) 90412/24
İstihkâm (Trablusgarp'ta) 90404/12 - 90408/22
İstihkâm (Trabzon'da) 90441/1
İstimbot 90508/36c-d,37b-d,38-39 - 90509/29,31 - 90510/20
İstimbot 90538/7 - 90564/8
İstimbot 90921/16-17,21-22
İstimbot (İstanbul'da) 90815/44 - 90836/33,36-41,43-45
İstinaf Mahkemesi (Bombay) 91434/48
İstinye Karakolhanesi (İstanbul) 91088/34
İstiran Mabedi (Hermon Dağı-Rakla Dağı) 90778/20
İstkender-Mahmudiye Kanalı 90402/7
İsveç 91234
İsveç Sefarethanesi (İstanbul) 90868/1-8
İsviçre 91250
İsviçre 91417
İsviçre 91445
İsviçre Kasrı (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90552/31
İş Hanı (İstanbul-Kasımpaşa'da) 779-36/19
İş Hanı (New York'ta) 91801/1
İşkodra 90419 - 90444
İşkodra 90766/49-50,52,57
İşkodra 91228/23-24
İşkodra Gölü 91243/82,107-109
İşkodra Kalesi 90444/5-6
İşkodra Kalesi 90766/49
İştip 90623/3a-4d,5c
İştip-Genel Görünüşü 90623/3b
İştirâker Reşid (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91283/6
İtalia Gemisi 91504/14
İtalya 91215/7-14 - 91228/25 - 91232/1,9,29 - 91245/1-11
İtalya 91447 - 91471/2
İtalya 91339/69-70 - 91374 - 91382
İtalya Oteli (Malta) 91256/17
İtalya-Como Gölü 91416
İtalya-Korfu Adası 91237
İtalyan Ahalisi 91447/35 - 91452/12
İtalyan Donanması'na Ait Gemiler 91351
İtalyan Filosu 779-55/74-75
İtalyan Konsoloshanesi (İskenderun) 90429/10
İtalyan Konsoloshanesi-Girişi (Kudüs) 90515/5-6
İtalyan Sefarethanesi (İstanbul) 90871
İtalyan Sefareti Personeli (İran'da) 91493/59
İtalya-Napoli 91452
İtalya-Pompei 91367 - 91418
İtalya-Roma 91216
İtalya-Roma 91456
İtalya-Roma 93867
İtalya-Roma 91253 - 91257
İtalya-Torino 91332
İtalya-Venedik 93869
İtfaiye 2. Taburu'nun Zabitânı 91301/412-430
İtfaiye Alayı (Belçika'da) 779-32/2
İtfaiye Alayı (İstanbul'da) 779-37/3-6,8-14,16,18,23-26,29-32,35-36,39,41-47
İtfaiye Arabası 779-37/2-6,15,17,19-28,33-34,37-38,40,48
İtfaiye Ekibi (Balıkesir'de) 90582/38
İtfaiye Komisyonu Heyeti (Okmeydanı'nda) 90655/1-2
İverskaja Kapısı (Moskova) 91229/33
İviron Manastırı (Aynaroz) 90568/3
İvriz Kaya Kabartması (Ereğli-Konya) 90597/9
İzabel II 90628/47
İzmir 90417
İzmir 90572
İzmir 779-52/33-34 - 779-59/18
İzmir 779-84/1-20
İzmir 90497/1-4
İzmir 90803/33-34 - 90854/18-24
İzmir 90861/7-11 - 90879
İzmir 93805/1-16,8
İzmir Limanı 779-83/1
İzmir Limanı 90803/33-34
İzmir Limanı 93805/2
İzmir Rıhtımı 90417/6,22
İzmir Rıhtımı 90765/30 - 90767/15
İzmir Vapuru 90552/20
İzmir Vapuru 91090/2,7 - 91152/20
İzmir-Genel Görünüş 90417/1
İzmir-Genel Görünüşü 91805/2,12-16
İzmir-Göztepe 779-84/3
İzmir-Göztepe 90417/11
İzmir-Hamidiye 779-84/2
İzmir-Kadifekale 90766/64
İzmir-Karantina 90852/1-8
İzmir-Karataş 779-84/6-7
İzmir-Karşıyaka 779-84/18-19
İzmir-Karşıyaka 90417/19
İzmir-Kemeraltı 91805/10
İzmir-Kordonboyu 779-84/13
İzmir-Kordonboyu 93805/1
İzmir-Yenikale 779-84/1
İzmit 90490/6
İzmit 90767/1-11,13-19
İzmit 91313/30
İzmit 91546/4-5,16-17
İzmit Müzesi 90767/3
İzmit Müzesi 91313/30
İzmit Redif Taburu 779-34/30
İzmit Tersanesi 779-55/21-23
İzmit Tersanesi-Gemi İndirme Töreni 91313/30
İzmit Tershanesi 90767/15
İzmit-Genel Görünüşü 90767/1-2,16
İznik 90449/4-42,41-43
İznik 90490/24-25
İznik 90759/1-9 - 90761/28-29,32-33
İznik 90814/4,7,10,25
İznik Çarşısı 90449/6
İznik Çarşısı 90759/2 - 90761/29
İznik -Genel Görünüşü 90449/10
İznik-Genel Görünüşü 90759/1 - 90761/28
İznik'teki Tarihi Yerler 90449/8
İzzeddin Vapuru 90612/45
İzzeddin Vapuru 90634/1-2
İzzet (Binbaşı-Yaverân Hazret-i Padişahîden) 90850/177
İzzet (Kaymakam) 91281/21
İzzet Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91045/38
İzzet Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91047/21
İzzet Bey (Mülâzım) 91194/8c
İzzet Bey (Piyade Binbaşısı) 91045/11
İzzet Bey (Süvari Yüzbaşısı) 91046/24
İzzet Efendi (Mülâzım) 91222/61
İzzet Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90977/18
İzzet Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/47b
İzzet Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90660/27
İzzet Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/42f
İzzet Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/106
İzzet Efendi (Yüzbaşı) 90660/8
İzzet Efendi (Yüzbaşı) 91067/35g
İzzet Paşa (Ferik) 90965/10
İzzet Paşa (Ferik) 91055/44
İzzet Paşa Camii (Sivas) 90428/12
İzzetin Vapuru 91152/3
İzzettin Vapuru 90508/1-2,5,28-29,37a - 90509/1-2,5,30c - 90510/9c-d,10,11a-b,19b
İzzettin Vapuru 91027/49 - 91028/48 - 91029/49
İzzettin Vapuru 91242/14
İzzettin Vapuru (Yalta Limanı'nda) 779-55/29-31