KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Kabil Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/52a
Kâbil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/202
Kâbil Efendi (Yüzbaşı) 90979/5
Kabile Şeyhi (Tunus'ta) 90598/65-66
Kabristan (Halep'te) 90411/21d - 90454/64,73
Kabulî Paşa 90628/38
Kabyle Torpidosu 91323/26
Kaçanik 90635/1
Kadı Burhaneddin Minberi (Kudüs) 90502/22 - 90504/11
Kadı Burhaneddin Minberi (Kudüs) 90576/9 - 90577/24,28
Kadı Burhaneddin Minberi (Kudüs) 90750/4b - 90775/13 - 90791/63-64,66
Kadı Burhaneddin Minberi (Kudüs) 90829/10
Kadı Burhaneddin Minberi (Kudüs) 91551/19
Kadıbay Camii (Kahire) 90612/28
Kadıbay Camii (Kahire) 90768/11b - 90774/3 - 90776/51 - 90777/17 - 90779/4
Kadıbay Sebili (Kudüs) 90575/6
Kadıbay Türbesi (Kahire) 90768/11b - 90774/3
Kadın Fotoğrafları 91296
Kadınhanı 779-39/3-6
Kadıoğlu Camii (Urfa) 90430/34
Kâdirî Dergâhı (Edirne) 90425/19 - 90455/4
Kadri Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/20b
Kadri Bey (Binbaşı-Doktor) 91301/286
Kadri Bey (Kaymakam-Ertuğrul Süvari Alayı'nda Tabib-i Evvel) 90998/29
Kadri Efendi (Çarkçı Mülâzımı) 91222/61
Kadri Efendi (Kolağası-Doktor) 90978/9
Kadri Efendi (Kolağası-Doktor) 90986/8
Kadri Efendi (Kolağası-Doktor) 91301/63
Kadri Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90997/29
Kadri Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/36d
Kadri Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91116/2
Kadri Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91116/8a
Kadri Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/381
Kadri Köprüsü (Molova) 90809/14
Kafkas Ahalisi 90672/1-34
Kağıthane Çiftlik-i Hümâyûnu (İstanbul) 90473/19-24,29
Kağıthane Deresi (İstanbul) 90489/7
Kağıthane Harası (İstanbul) 90942/1,5-6,12,16-21 - 90943/7,9,11,14-16,18,26
Kâğıthane Hastahanesi (İstanbul) 779-39/9,14-21
Kâğıthane Hastahanesi-Açılış Merasimi 779-39/9,21
Kâğıthane Hastahanesi-Eczahane 779-39/14
Kâğıthane Hastahanesi-Hastaları 779-39/15-18
Kâğıthane Hastahanesi-Personeli 779-39/19-20
Kâğıthane Karakolhanesi (İstanbul) 91075/13
Kağıthane Kariyesi Kasrı (İstanbul) 90474/33 - 90477/2 - 90489/8,24
Kağıthane Kariyesi Kasrı (İstanbul) 90556/1-9
Kağıthane Kariyesi Kasrı (İstanbul) 90942/22
Kağıthane Köşkü (İstanbul) 904747/32
Kağıthane Köyü Mektebi (İstanbul) 90489/26
Kağıthane Memba Suları İdarehanesi (İstanbul) 90545/1-3 - 90547/28-30
Kağıthane Memba Sularına Ait Çeşmeler 90547
Kağıthane Memba Sularına Ait Maslaklar 90547/31-50
Kağıthane Memba Sularının ve Çemelerinin Açılış Merasimi 90546
Kahire 90402 - 90403
Kahire 90492/41-45 - 90493
Kahire 90565/1-41
Kahire 90612/1-40,42
Kahire 90768/2a,4a,6b,8b,9-11,12b,13-16,17a,18-21,27-31,32b,38 - 90769/1-11,13-14,30 - 90774/1-17 - 90776/3,9,44,46,50-51 - 90777/10,16-31,40,42-47,49 - 90779/1-7 - 90780/29-33
Kahire Ahalisi 90779/3
Kahire Kalesi 90565/2-4,6
Kahire Kalesi 90777/28-31 - 90780/30
Kahire Mezarlığı 90492/47
Kahire Surları 90492/46-47
Kahire Surları 90768/8a,12a - 90769/4
Kahire-Araplar Mahallesi 90565/8
Kahire-Bulak 90565/6,20
Kahire-Cezire 90612/7
Kahire-Genel Görünüşü 90768/2a,3a-b,4b,5a-b,6a,7a-b,8a,12a - 90777/18,20-27,29-31,49 - 90779/1
Kahire-Giza 90768/17b,22a-b,d,24a-b,32a,35b - 90776/38
Kahire-Heliopolis 90402/15
Kahire-Heliopolis 90565/31,45-47
Kahire-Heliopolis 90768/26a-b
Kahire-Şubra 90612/8
Kahire-Tolun Mahallesi 90768/33b
Kahraman Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/445
Kâhta 90597/16-17
Kâhta 90798/29b
Kâhta Kalesi 90798/42
Kâhta Suyu 90798/46
Kâhta-Karakuş 90798/34-40
Kahvehane (Akçadağ-Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu'nda) 90478/11a
Kahvehane (İstanbul-Beykoz'da) 779-48/4,32,35
Kahvehane (İstanbul'da) 90479/30b
Kahvehane (İstanbul-Kartal'da) 779-48/8-9
Kahvehane (Mısır'da) 90768/35d
Kahvehane (Selânik'te) 90423/3
Kahvehane (Trablusşam'da) 779-44/41,141,143
Kaiser Alexander II Zırhlısı 91168/8
Kaiser Franz Josef I Zırhlısı 91168/6
Kaiser Franz Joseph I Gemisi 91439/44
Kaiser Friedrich III Sarayı (Berlin) 91494/21c
Kaiser Wilhelm Heykeli (Koblenz) 91496/10b
Kaiser Wilhelm I Kilisesi (Berlin) 91494/10a
Kaiser Wilhelm I Sarayı (Berlin) 91494/7a,22c
Kaklı Pazarı Medresesi (Ankara) 90431/50
Kalalog-Silâh (Amerikan Ordusu'na Ait) 91003
Kalamina Köyü Camii (Rodos) 90808/3
Kalamus Köprüsü (Molova) 90809/13
Kalau Vom Hafe Paşa (Mirliva) 91193/9c
Kalav Vom Hafe Paşa (Ferik) 91055/18
Kalav Von Hâfe Paşa (Bahriye Mirlivası) 90965/31
Kalaycıbaşı Karakolhanesi (İstanbul-Hasköy) 90822/30
Kalb-Louze Kilisesi (Hârîm) 90440/14-15
Kale (Akabe'de) 90644/14b
Kale (Çetine) 91228/11
Kale (Eskişehir'de) 90799/21-26
Kale (Havran-Şulim Köyü) 90778/26
Kale (İmadiye'de) 90597/47
Kale (Korfu Adası'nda) 91237/4,8-11,13,16-17
Kale (Rodos'ta) 90804/23
Kale (Üsküp'te) 90623/20a,c,24a
Kale Camii (Birecik) 90434/22
Kale Kitabesi (Kudüs'te) 90575/1
Kale-i Sultaniye (Çanakkale) 779-72/1-26
Kalender Kasrı (İstanbul) 90461/7,22
Kalenderbaba Türbesi (Konya) 779-77/23
Kalepçe Tapınağı (Nübya) 90776/4,8
Kalifornia 91357
Kalkuta 91361/1-8
Kalkuta Limanı 91361/5,7
Kallâse Camii (Halep) 90429/28
Kaluniye Köprüsü (Kudüs) 90504/83
Kalyon Burnu Feneri (Samsun) 90458//6
Kalyon Burnu Feneri (Samsun) 90764/17
Kalyoncu Kolluğu Karakolhanesi (İstanbul-Beyoğlu) 90822/26
Kamakura 91353/26-27
Kamanova-Palanka Demiryolu 90623/7a-b,8a-b
Kamaran 90587
Kamaran 90564/12
Kamaran Rıhtımı 90587/16,28-29
Kamburoğlu (Doktor) 90870/8
Kameke (Fotoğrafçı) 93804
Kamhövener Paşa (Ferik-Piyade Muallimi) 91301/3
Kâmil (Çavuş) 91301/458
Kâmil Ağa (Yüzbaşı) 91301/355
Kâmil Efendi (Binbaşı-Doktor) 90974/12
Kâmil Efendi (Doktor) 91067/10g
Kâmil Efendi (Doktor) 91301/11
Kamil Efendi (İmam-ı Sâni) 90997/19
Kamil Efendi (Kolağası) 90994/1
Kamil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90999/20
Kâmil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/37g
Kâmil Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/400
Kâmil Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/172
Kâmil Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/324
Kâmil Efendi (Sivas Vilâyeti Ziraat Bankası Memuru) 90852/20(11)
Kamil Efendi (Yüzbaşı) 90979/22
Kâmil Paşa Konağı (İstanbul-Nişantaşı) 90646/1-6 - 90647/39-40
Kamphoevener Paşa (Ferik) 91193/4c
Kamphofner Paşa (Müşir) 91049/14
Kamphofter Paşa (Ferik) 90965/13
Kampos Bahçesi (Sakız Adası) 90802/13-14
Kâmû'at el-Hermel 90567/5a
Kanada 91385
Kanada Yerlileri 91385/10-12,14
Kanagawa 91345/9
Kanal (Tunus'ta) 90598/12
Kanbolat Ağa (Mızıka Mülâzım-ı Sânisi) 91202/18
Kandilli Karakolhanesi (İstanbul) 91075/17
Kandilli Mescidi (Rodos) 90804/9
Kanğ Mahal (Umber) 91360/35
Kâni Efendi (Kolağası) 90989/7
Kâni Paşa 90628/79
Kankalil Pazarı (Kahire) 90492/41
Kanlıca Karakolhanesi (İstanbul) 91075/28
Kanlısokak Karakolhanesi (İstanbul-Altımermer) 90822/7
Kanunî Sultan Süleyman 90628/10
Kanunî Sultan Süleyman'ın Türbesi 90450/2
Kanunî Sultan Süleyman'ın Türbesi (İstanbul) 779-17/14-15
Kanunî Sultan Süleyman'ın Türbesi (İstanbul) 90475/22 - 90476/22
Kanunî Sultan Süleyman'ın Türbesi (İstanbul) 90815/59 - 90817/32 - 90818/32 - 90819/61 - 90839/32
Kapalıçarşı (İstanbul) 90519
Kapalıçarşı (İstanbul) 90475/42 - 90476/42
Kapalıçarşı (İstanbul) 90751/18-19
Kapalıçarşı (İstanbul) 90839/47
Kapalıçarşı (İstanbul) 90859 - 90863 - 90864
Kapalıçarşı (Taşkent) 91355/16
Kapalıçarşı-Acıçeşme Sokağı 90864/59
Kapalıçarşı-Akaklar Sokağı 90864/56
Kapalıçarşı-Akaklar Sokağı 90519/44
Kapalıçarşı-Alemşah Sokağı 90519/32
Kapalıçarşı-Arabacıoğlu Sokağı 90519/42
Kapalıçarşı-Arabacıoğlu Sokağı 90864/54-55
Kapalıçarşı-Aynacılar Caddesi 90864/58
Kapalıçarşı-Bamacılar Sokağı 90863/19,23
Kapalıçarşı-Basmacılar Sokağı 90519/9,17-18
Kapalıçarşı-Bedesten Kapısı 90519/41
Kapalıçarşı-Bitpazarı Kapısı 90519/11,53
Kapalıçarşı-Bitpazarı Kapısı 90859/10 - 90864/33
Kapalıçarşı-Bodrum Hanı Kapısı 90519/67
Kapalıçarşı-Bodrum Hanı Sokağı 90864/35
Kapalıçarşı-Cevahir Bedesteni 90519/31
Kapalıçarşı-Cevahir Bedesteni 90863/21
Kapalıçarşı-Cevahir Bedesteni Kapısı Sokağı 90864/57
Kapalıçarşı-Cevahir Bedesteni Sokağı 90863/30-31
Kapalıçarşı-Çatısı 90859/13
Kapalıçarşı-Çukur Muhallebici 90519/21,24,60
Kapalıçarşı-Divrik Sokağı 90519/55
Kapalıçarşı-Divrik Sokağı 90863/14,18
Kapalıçarşı-Dua Meydanı 90519/15
Kapalıçarşı-Dua Meydanı 90863/11,13
Kapalıçarşı-Emirşah Sokağı 90519/47
Kapalıçarşı-Emirşah Sokağı 90864/41
Kapalıçarşı-Feraceciler Sokağı 90519/33,36,61
Kapalıçarşı-Feraceciler Sokağı 90863/9
Kapalıçarşı-Fesçiler Caddesi 90519/43
Kapalıçarşı-Fesçiler Caddesi 90859/8 - 90864/34
Kapalıçarşı-Gani Çelebi Sokağı 90519/28
Kapalıçarşı-Gani Çelebi Sokağı 90864/51
Kapalıçarşı-Hacı Hasan Sokağı 90519/37,51
Kapalıçarşı-Hacı Hasan Sokağı 90864/42
Kapalıçarşı-Hacı Muhsin Sokağı 90519/58
Kapalıçarşı-Haffaflar Caddesi 90864/61
Kapalıçarşı-Haffaflar Sokağı 90519/29
Kapalıçarşı-Haremşah Sokağı 90864/43
Kapalıçarşı-Hasırcılar Sokağı 90519/26
Kapalıçarşı-Hasırcılar Sokağı 90864/40
Kapalıçarşı-İğneciler Sokağı 90519/8
Kapalıçarşı-Kahvehane Sokağı 90519/35
Kapalıçarşı-Kahvehane Sokağı 90864/37
Kapalıçarşı-Kalıpçılar Sokağı 90519/44
Kapalıçarşı-Kalıpçılar Sokağı 90864/56
Kapalıçarşı-Kalpakçılar Caddesi 90519/13,54
Kapalıçarşı-Kalpakçılarbaşı Caddesi 90859/6,12 - 90863/1,3-4,7,15
Kapalıçarşı-Kalpakçılarbaşı Caddesi 905195,39,62
Kapalıçarşı-Kapısı (İstanbul) 779-34/40
Kapalıçarşı-Karamanlıoğlu Sokağı 90864/53
Kapalıçarşı-Karamanoğlu ve Reisoğlu Sokakları 90519/14
Kapalıçarşı-Kavukçular Sokağı 90519/66
Kapalıçarşı-Kavukçular Sokağı 90864/38
Kapalıçarşı-Kayserilioğlu Sokağı 90519/45
Kapalıçarşı-Kayserilioğlu Sokağı 90864/52
Kapalıçarşı-Kazazlar Sokağı 90863/17-18,20,24
Kapalıçarşı-Kazzazlar Sokağı 90519/16,19,48
Kapalıçarşı-Keseciler Caddesi 90863/29
Kapalıçarşı-Kolancılar Sokağı 90863/5,21
Kapalıçarşı-Kolancılar ve Kürkçüler Kapısı 90519/4,31
Kapalıçarşı-Koltuk Sokağı 90863/18
Kapalıçarşı-Kuyulu Sokağı 90864/49
Kapalıçarşı-Kürkçüler Kapısı 90519/22
Kapalıçarşı-Kürkçüler Kapısı 90863/6
Kapalıçarşı-Lütfûllah Ağa Sokağı 90519/20
Kapalıçarşı-Makaracılar Kapısı 90863/2
Kapalıçarşı-Makasçılar Sokağı 90519/64
Kapalıçarşı-Mektep Sokağı 90519/30
Kapalıçarşı-Mektep Sokağı 90864/46
Kapalıçarşı-Nuruosmaniye Kapısı 90519/6
Kapalıçarşı-Nuruosmaniye Kapısı 90859/9 - 90863/32
Kapalıçarşı-Papazoğlu Sokağı 90519/45
Kapalıçarşı-Papazoğlu Sokağı 90864/52
Kapalıçarşı-Perdahçı Han Sokağı 90859/16
Kapalıçarşı-Perdahçılar Caddesi 90864/60
Kapalıçarşı-Perdahçılar Sokağı 90519/69
Kapalıçarşı-Plânı 90859/17
Kapalıçarşı-Püskülcüler Sokağı 90864/36,39
Kapalıçarşı-Püskülçüler Sokağı 90519/27,59
Kapalıçarşı-Reisoğlu Sokağı 90519/14
Kapalıçarşı-Reisoğlu Sokağı 90864/53
Kapalıçarşı-Sahaflar Caddesi 90519/3,7,10
Kapalıçarşı-Sahaflar Caddesi 90863/27-28
Kapalıçarşı-Sandal Bedesteni 90519/38
Kapalıçarşı-Sandal Bedesteni 90863/16
Kapalıçarşı-Sepuşçular Sokağı 90864/32
Kapalıçarşı-Serpuşçular Sokağı 90519/51
Kapalıçarşı-Sipahi Sokağı 90519/36,61
Kapalıçarşı-Tacirler Sokağı 90864/63
Kapalıçarşı-Takkeciler Sokağı 90519/68
Kapalıçarşı-Takkeciler Sokağı 90863/25-26
Kapalıçarşı-Tamir Heyeti 90859/18
Kapalıçarşı-Tekkeciler'deki Çeşme 90519/12
Kapalıçarşı-Terlikçiler Sokağı 90519/50
Kapalıçarşı-Terlikçiler Sokağı 90859/7 - 90864/62
Kapalıçarşı-Terzibaşı Sokağı 90519/52
Kapalıçarşı-Terzibaşı Sokağı 90863/6,8,18
Kapalıçarşı-Tuğcular Sokağı 90519/66
Kapalıçarşı-Tuğcular Sokağı 90864/36,38
Kapalıçarşı-Uncuoğlu Sokağı 90864/54
Kapalıçarşı-Yağlıkçılar Caddesi 90519/2,25,33
Kapalıçarşı-Yağlıkçılar Caddesi 90863/9-10,12
Kapalıçarşı-Yarımtaş Han Sokağı 90519/57
Kapalıçarşı-Yarımtaş Han Sokağı 90864/47
Kapalıçarşı-Yorgancılar 90519/23,34,46,49
Kapalıçarşı-Yorgancılar Caddesi 90864/44-45,48,50
Kapalıçarşı-Zebil Sokağı 90519/63
Kapalıçarşı-Zenneciler Bedesten Kapısı 90519/40,56
Kapalıçarşı-Zenneciler Caddesi 90519/65
Kapalıçarşı-Zenneciler Caddesi 90863/22,30
Kapı Camii (Konya) 779-77/39
Kapı Camii (Konya) 90433/7
Kapıağası Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 91075/31
Kaplan Paşa Medresesi (Yanya) 91104/4
Kaplıca (Adapazarı'nda) 90411/32c-d
Kaplıca (Baden-Baden'de) 91419/13
Kaplıca (Bandırma'da) 90427
Kaplıca (Bolu'da) 90786/8
Kaplıca (Bursa'da) 90449/23,37-39
Kaplıca (Bursa'da) 91548/19
Kaplıca (Musul) 90478/19a-b
Kaplıca (Musul'da) 90411/7b-c
Kaplıca (Wiesbaden'de) 91496/8c
Kaplıca Personeli (Bandırma) 90427/1
Kara Demirtaş Paşa Camii (Bursa) 90448/28
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Binası (Paris) 91499/3a
Kara Musa Camii (Urfa) 90430/39
Kara Mustafa Kaplıcası (Bursa) 90752/27 - 90758/26,28 - 90761/24
Kara Mustafa Paşa Kaplıcası (Bursa) 91548/20
Karacaahmet Karakolhanesi (İstanbul) 90822/14
Karacaahmet Mezarlığı (İstanbul) 779-19/13
Karacaahmet Mezarlığı (İstanbul) 90479/16a-b - 90486/23
Karacaahmet Mezarlığı (İstanbul) 90819/45
Karaçay Göçmenleri (Haymana'da) 90571/8
Karaçay Göçmenleri (Konya Vilâyeti'nde) 90648/1,5-6
Karadağ 91228/1-24 - 91243
Karadağ Emâreti Askeri ve Mülki Erkânı 91479
Karadağ Prensi ve Ailesi 91479/3-4
Karadağ Prensi'nin Sahilhanesi (İstanbul Emirgan) 90831/2-11
Karaharman Camii (Köstence) 91331/11
Karaılıca Kaplıcası (Dedeağaç) 90581/9 - 90624/10
Karaisalı 90507
Karakalu Manastırı (Aynaroz) 90568/11
Karakeçili Aşireti 90471/3-6
Karakeçili Âşireti (Eskişehir'de) 779-25/9
Karakeçili Aşireti (Seyitgazi'de) 90799/30-31
Karakol (Ankara'da) 90431/5
Karakol (Dariç'te) 90444/35
Karakol (Edirne'de) 90455/11,17,32
Karakol (Halep'te) 90454/5,89-94
Karakol (Selânik'te) 90423/3
Karakol Binaları 90505/19,21-22,42
Karakol Gemisi (Fethü'l-İslâm) 90405/4
Karakolhane (Akabe'de) 90644/14d
Karakolhane (Beyrut'ta) 91082/9-12 - 91105/9-12
Karakolhane (Bursa'da) 90560/12
Karakolhane (Erzincan'da) 91121/15,17,15-16 - 91143/17-18
Karakolhane (İstanbul-Beykoz'da) 779-48/1,35
Karakolhane (İstanbul-Hamidiye Etfal Hastahanesi'nde) 90609/5 - 90610 - 90611/5
Karakolhane (İstanbul-Haydarpaşa'da) 90533
Karakolhane (İstanbul-Kocamustafapaşa'da) 779-48/22,30
Karakolhane (İstanbul-Nişantaşı'nda) 779-48/36
Karakolhane (İstanbul-Ortaköy'de) 779-75/2
Karakolhane (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90631/26-27
Karakolhane (İstanbul-Topkapı Sarayı'nda) 779-48/33
Karakolhane (İstanbul-Topkapı Sarayı'nda) 90838/30
Karakolhane (Kamanova'da) 90623/7a-b,8a-b
Karakolhane (Manastır'da) 779-51/6
Karakolhane (Mekke-Safâ'da) 90877/23
Karakolhane (Narda'da) 90618/13
Karakolhane (Serez'de) 90642/9
Karakolhane (Söğüt'te) 779-58/20
Karakolhaneler-Yunanistan Hududu'nda 90617 - 90618 - 90619
Karaköse 90877/15,19
Karaköy Köprüsü (İstanbul) 779-17/4 - 90663/1
Karaköy Köprüsü (İstanbul) 90450/9
Karaköy Köprüsü (İstanbul) 90813/23,34,47 - 90817/43-44 - 90818/43-44 - 90819/40 - 90839/42
Karaköy Köprüsü (İstnabul) 90860/29
Karakulak Memba Suyu (İstanbul-Beykoz) 779-58/23,25
Karakulak Memba Suyu (İstanbul-Beykoz) 779-73/88,91,98
Karaman 90567/79a-b
Karaman 90803/20-23
Karaman Ağa (Yüzbaşı-Esbab Emini) 90993/5
Karaman-Genel Görünüşü 90803/20-21
Karamurt Kalesi (İskenderun-Belen) 90439/38
Karanlık Kapı (Kudüs) 90482/11
Karantina Dairesi (Halilü'r-Rahman) 90504/46
Karantina Dairesi (Karaman) 90587/1-15
Karantina İskelesi (İzmir) 779-84/5
Karantinahane (Beyrut'ta) 779-44/69,79,161
Karantinahane (Gelibolu'da) 90455/25
Karantinahane (İskenderun'da) 90439/44
Karantinahane (Rodos) 90804/1a
Karantinahane (Selânik'te) 90423/11
Karantinahane (Trablusgarp'ta) 90404/12 - 90408/22
Karapapaklar (Diyadin'de) 90877/18
Karapapaklar (Gaziantep'te) 90877/11
Karargâh (Mısır'da) 91267/7
Karastayanov,D.A. (Fotoğrafçı) 779-35 - 779-38
Karasu (Yunanistan'da) 90498/18-19,21-27
Karasu Köprüsü (Petriç) 90636/22-24
Karasu Nehri 90421/4-5
Karatarla Camii (Gaziantep) 90435/22
Karataş İskelesi (İzmir) 779-84/7
Karatay Medresesi (Konya) 779-77/8,26,38
Karatay Medresesi (Konya) 90433/25
Karatay Medresesi (Konya) 90567/80a
Karatzova 90623/61-d
Karayolu (Akşehir-Yalvaç Arasında) 779-39/2,7-8,11-13
Karayolu (Ilgın-Ilıca Arasında) 779-49/2
Karayolu (Karapınar-Ereğli Arasında) 779-49/3
Karayolu (Kayseri-Yozgat Arasında) 90873/2-7
Karayolu (Kırklareli-Tırnovacık Arasında) 90860/20-25 - 90878
Karayolu (Musul-Zaho Arasında) 90573/15a
Kargopoulo (Fotoğrafçı) 91067
Kargopoulo (Fotoğrafçı) 90841 - 90842 - 90843 - 90844 - 90845 - 90850 - 90851 - 90853 - 90854
Kargopoulo (Fotoğrafçı) 90952 - 90958
Kargopoulo (Fotoğrafçı) 91264 - 91281 - 91282 - 91283 - 91284 - 91296 - 91298 - 91315
Kargopoulo (Fotoğrafçı) 91538 - 91550 - 92251
Kargopoulo (Fotoğrafçı)) 90894 - 90897 - 90901 - 90902 - 90904 - 90906 - 90921
Kargopoulo, Basil (Fotoğrafçı) 90622
Kargopoulo, Basile (Fotoğrafçı) 90625 - 90631 - 90650 - 90660 - 90671
Kargopoulo, Cléoméne (Fotoğrafçı) 90615
Kargopoulo, Vassilaki (Fotoğrafçı) 90671
Kargopoulo,B. (Fotoğrafçı) 779-88 - 779-89
Kargopoulo,B. (Fotoğrafçı) 93877 - 779-29 - 779-35 - 779-59
Kargopula (Fotoğrafçı) 90407
Kargopulo (Fotoğrafçı) 90530
Kariye Camii (İstanbul) 90450/6
Kariye Camii (İstanbul) 90479/20b
Kariye Camii (İstanbul) 90672/171
Kariye Camii (İstanbul) 90819/38
Kariye Camii Mozaikleri 90450/7-8,12-13,43-47,49,52-53,56
Kariye Camii-Kubbe Mozaikleri 90450/17
Karl Kilisesi (Viyana) 93850/3
Karl VI Gemisi 91448/27
Karlili Mehmed Bey Camii (Üsküp) 90436/25
Karlman (Fotoğrafçı) 93866
Karls Kilisesi (Viyana) 91254/3
Karlsbad 91244
Karlsbad Kaplıcaları 91244/10-12,18
Karlsbad Tiyatrosu 91244/7
Karlsruhe 91496/19a-b
Karmel Dağı (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90501/4
Kars 91355/55-58
Kartaviye Medresesi (Trublusşam) 779-44/43,142,151
Karun Bey (Yüzbaşı) 91057/7
Karyudlak İstasyonu (Üsküp) 90623/11b
Kasbaum,Richard (Fotoğrafçı) 92251
Kasım Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90986/5
Kasım Paşa Camii (Edirne) 91074/6
Kasımpaşa Camii (Edirne) 90425/8
Kasımpaşa Camii (İstanbul) 90405/8
Kasımpaşa Karakolhanesi (İstanbul) 91088/5
Kasır (İran'da) 91493/40
Kasr el-Muheyrib Harabesi 90567/50b
Kasr İbn Vardan (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90567/24a-b
Kasravan Kazarı 90773/22-26
Kasr-ı Âli (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90552/91
Kasr-ı Âli (San'a) 90766/53,55
Kasr-ı Firavun (Petra) 90785/17
Kasr-ı Hümâyûn (Bursa) 779-28/21,23
Kasr-ı Hümâyûn (Bursa) 90449/25
Kasr-ı Hümâyûnu (Bursa) 90758/20 - 90761/19
Kasr-ı Kâçâr (Tahran) 91253/5
Kasr-ı Said (Tunus) 90598/10-11,17
Kasr-ı Said (Tunus) 91333/4-5
Kasr-ı Şâhi (Tahran) 91356/11,16
Kasr-ı Şâhî (Tahran) 91269/15-16
Kasr-ı Şâhî (Tahran) 91493/51
Kastamonu 90503
Kastamonu 90860/4-18
Kastamonu Vapuru 91085/1,6-9
Kaşgar 91355/1
Kâşif Efendi (Yüzbaşı) 91067/46c
Kaşmir 91360/73-75
Katalog-Büyük Bir Mağazaya Ait Çizimlerin Fotoğrafları 91392
Katalog-Gemi (Ansaldo Tezgâhları'nda İnşa Olunan) 91201
Katalog-Gemi (Forges Et Chantiers De La Mé diterrané e Tezgâhları'nda İnşa Olunan) 91198
Katalog-Gemi (Schneider Şirketine Ait) 91475
Katalog-Gemi (Stabilimento Tecnico Triestino'ya Ait) 91448
Katalog-Gemi (Vickers Sons ve Maxim Ld. Şirketinde İnşa Olunan Gemiler) 91334/1-22 - 91335/1-16 - 91336
Katalog-Gemi (Wörth Zırhlısı'na Ait) 91478
Katalog-Harb ve Yolcu Gemileri 91065
Katalog-Lokomotif (Ansaldo Tezgâhları'nda İnşa Olunan) 91201
Katalog-Mobilya 90704 - 90705 - 90706
Katalog-Mobilya (Portatif Yatak) 90717
Katalog-Mobilya Kataloğu 91819
Katalog-Mobilya Kataloğu (Mora Biraderlere Ait) 91832
Katalog-Mobilya ve Bronz Eşya 91913
Katalog-Mücevher 93189
Katalog-Sergi (Raimondo D'Aronco'ya Ait) 91459
Katalog-Servis Takımı (XIV. Louis Stili) 91683/1-36,40-41,43-57
Katalog-Silâh (Armstrong Fabrikası'nda Yapılan) 91026 - 91072
Katalog-Silâh (Compagnie Des Hauts Fourneauş Fabrikası'nda İmâl Edilen) 91109
Katalog-Silâh (Eski Cail Fabrikası'nda Yapılan) 91021
Katalog-Silâh (Forges et Chantiers de la Méditerranée Fabrikasında Yapılan) 91032
Katalog-Silâh (Hotchkiss Topları) 91086
Katalog-Silâh (Krupp Fabrikaları'nda İmâl Edilen) 91187 - 91188 - 91189 - 91190 - 91191 - 91199 - 91209
Katalog-Silâh (Krupp Fabrikaları'nda İnşa Olunan) 91201
Katalog-Silâh (Krupp Fabrikası'nda İmâl Edilen) 91122 - 91123 - 91124 - 91159 - 91176 - 91179 - 91181/10-33 - 91182 - 91183/3-104 - 91184 - 91185 - 91186
Katalog-Silâh (Krupp Fabrikası'nda Yapılan) 91008
Katalog-Silâh (Nordenfelt-Palmcrantz Makine Fabrikası'nda İmâl Edilen) 91125
Katalog-Silâh (Schneider-Creusot Fabrikaları'nda İmâl Edilen) 91204
Katalog-Silâh (Vickers Sons ve Maxim Ld. Şirketine Ait) 91334/23-29 - 91335/17-27
Katalog-Silâh Müzesi (Münih) 91441
Katalog-Wand ve Krammer Şirketine Ait Eşya Kataloğu 91921
Katara 91228/21-22 - 91243/26,28-47,120-122
Katara Limanı 91243/28,34-36,120
Katarca Harabeleri 90598/64
Katavya Köyü Camii (Rodos) 90807/15
Katedral (Odessa'da) 90671/123
Katharinen Kilisesi (Brandenburg) 91494/5c
Kâthi Gemisi 91448/14
Katırcılar (Mardin'de) 90567/63b
Katolik Kilisesi (Dresden) 91495/9a
Katolik Kilisesi (Malta) 91256/43
Katolik Kilisesi (Musul'da) 90411/6c
Katolik Kilisesi (Podgoriçe) 91243/98-99
Katolik Manastırı (Musul'da) 90411/6c
Katolik Manastırı (Musul'da) 90478/16b
Katrane 90605/7a,8c
Katrane Kalesi 90656/61
Katrane Kilisesi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90605/8c
Kauorijns, K. E. (Fotoğrafçı) 90441
Kavala 779-15/16
Kavala 90854/31
Kavsu'n-Nasr (Cereş) 90778/34
Kavsu'n-Nasr (Şam) 90778/5
Kaya Mezarları (Amasra) 90597//3-4
Kayak Yarışları (İstanbul-Heybeliada) 779-49/8-11
Kayık İskelesi (Deyr-i Zor'da) 90411/17d
Kayık İskelesi (Rakka'da) 90411/19d-20a
Kayık İskelesi (Subha'da) 90411/19a
Kayık Yarışları (İstanbul-Büyükada'da) 90924
Kayık Yarışları (İstanbul-Büyükada'da) 90836/33-45
Kayık Yarışları (İstanbul-Moda'da) 90921/10-22
Kayıtbay Sebili (Kudüs) 90482/27 - 90504/12
Kaymakam (Tatarpazarcığı'nda) 90790/37a
Kaymaklı Ermeni Manastırı (Trabzon) 90441/49
Kayravan 90598/54-55,62,71-72
Kayravan Camii 90598/54-55
Kayravan Camii 91333/20-21
Kayravan Camii-Mihrabı 91333/20
Kayravan Camii-Minberi 91333/20
Kayravan-Genel Görünüşü 90598/62
Kayseri 90478
Kayseri 90411/2 - 90431
Kayseri Kalesi 90431/32
Kayseri Kilisesi 90597/13
Kayseri-Pınarbaşı 90411/2c
Kazak Zâbiti (Tiflis'te) 91493/7
Kazan Kilisesi (Leningrad) 91449/6
Kazanciyan Fotoğrafhanesi 779-34
Kazanciyan Fotoğrafhanesi 779-73
Kazasker Camii (Halep) 90454/17
Kazgancılar Çeşmesi (Kayseri) 90431/31
Kâzım Bey (Binbaşı) 91048/17
Kâzım Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/44c
Kâzım Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/14d
Kâzım Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/20
Kâzım Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/429
Kâzım Efendi (Yüzbaşı) 90987/9
Kâzım Efendi (Yüzbaşı) 90990/8
Kâzım Efendi (Yüzbaşı) 91301/453
Kâzım Paşa (İstanbul Merkez Kumandanı) 90966/21
Kâzım Paşa (Müşir) 90656/6,20
Kâzım Paşa Köşkü (Bağdat) 90573/20a
Kâzımiye 90573/23b
Kazlıçeşme Karakolhanesi (İstanbul) 91075/44
Kazma Paşa (Mirliva-Sertabib) 90969/24
Kazvin 91493/34-37
Kazvin Ahalisi 91493/36
Kazvin Sarayı 91493/35
Keçi Kalesi (Aydos Dağı) 779-48/5
Kegel,Eugen (Fotoğrafçı) 779-78 - 779-88
Kelek (Taşıma Aracı) 90411/9a,12d - 90437/3,14
Kelek (Taşıma Aracı) 90478/14a,24a
Kelek (Taşıma Aracı) 90573/12a-b - 90597/67
Kelekler (Dicle Nehri Üzerinde) 779-80/12,24
Keller,Gustave (Hazırlayan) 91683
Kemâl 90625/2
Kemal (Cemiyet-i Rüsûmiye Azasından) 90850/32,142,145
Kemâl Bey (Mülâzım) 91051/18
Kemâl Bey (Mülâzım) 99194/7b
Kemâl Efendi (Çarkçı Mülâzımı)) 91222/61
Kemâl Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/328
Kemâl Efendi (Mülâzım-ı Sâni-Sancaktar) 91301/326
Kemâl Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 90991/10
Kemal Paşa 90850/130
Kemaleddin Bey (Binbaşı) 90965/48
Kemaleddin Bey (Kaymakam) 91195/5a
Kemalpaşa-Dereköy Çiftlik-i Hümâyûnu Cami-i Şerifi 90488/4
Kemalpaşa-Dereköy Çiftlik-i Hümâyûnu Mektebi 90488/3
Kemalpaşa-Köyleri 90579/9-16,7-12
Kemer (Selânik) 90423/19
Kemerköprü Harabeleri (İzmir) 90417/17
Kenan Bey (Kaymakam) 90965/47
Kenan Bey (Kaymakam) 91195/1d
Kenan Paşa (Mirliva) 91052/12
Kene 90776/32
Kene Ahalisi 90779/9
Kenedy (İngiltere Maslahatgüzârı) 91243/3
Kepekler Çiftliği (Susurluk) 90427/7
Kerdase Tapınağı (Nübya) 90777/8
Kerek 90785/6-12
Kerek Kalesi 90854/57-59
Kerek Kalesi 90785/7-9
Kerek-Genel Görünüşü 90785/11-12
Kerek-Genel Görünüşü 90854/55
Keremü'l-Buka (Halep) 90429/25
Kereste Fabrikası (Hendek'te) 90767/27-28
Kerim Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90985/24
Kerim Bey (Kaymakam-Baytar) 90997/3
Kerim Efendi (Binbaşı-Baytar) 91301/336
Kerkeryan Çiftliği (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu) 90478/9a
Kerkeryan Çiftliği (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu-Osman Dede Mevkii) 90604/22
Kermine Mescidi (Buhara) 91355/42
Kerrâteyn et-Tuccar Harabeleri (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90567/27
Kesik Köprü (Sivas) 90428/6
Kıbrıslı Mehmed Paşa (Sadrazam) 90628/55
Kıbrıslılar Yalısı (İstanbul) 90479/49
Kılburnu Karakolhanesi (İstanbul-Pangaltı) 90821/37
Kılıç Tarihi 779-45/25,27,32
Kınalıada Karakolhanesi (İstanbul) 90821/40
Kıncılar Köprüsü (Geyve) 90767/36
Kırcaali 90412/9-19
Kırcaali 91074/24,26,29
Kırcaali Baba Türbesi 90412/16
Kırcaali Camii 90412/14
Kırcaali-Çamsırtı Mevkii 90412/18
Kırcaali-Kocadoru Mevkii 90412/17
Kırgızlar (Taşkent'te) 91355/15
Kırıkhan 90429/32
Kırım Ahalisi 90672/100
Kırım Göçmenleri (Sivrihisar'da) 90571/32
Kırk Şehitler Camii (Musul) 90411/6d
Kırk Şehitler Mezarı (Ramle) 90482/5
Kırkağaç 90562/18,24
Kırkağaç-Genel Görünüşü 90562/18
Kırkağaç-Köyleri 90579/46-47
Kırklar Manastırı (Cebel-i Tur) 90672/164
Kırklareli 90455/43-50
Kırklareli 90860/19-25
Kırklareli 91074/14,16,27
Kırklareli 779-39/25-26,28
Kırklareli 91166/19-38
Kırklareli-Dereköy Bucağı 90878/12-15
Kırklareli-Genel Görünüşü 90455/46
Kırklareli-Koruköy 90878/18
Kırmızı Camii (İşkodra) 90444/1
Kırşehir 779-58/11
Kırşehir-Susuz Köyü 90411/1c
Kırşehir-Susuz Köyü 90478/6a
Kısıklı Karakolhanesi (İstanbul-Üsküdar) 90822/16
Kışla (Alasonya'da) 779-37/7
Kışla (Alasonya'da) 90617/3
Kışla (Ankara'da) 90431/24-25,38,55
Kışla (Bağdat'ta) 90437/8
Kışla (Balıkesir'de) 90587/29
Kışla (Beyrut'ta) 779-44/68,172,184
Kışla (Beyrut'ta) 779-91/32
Kışla (Beytüddîn Kasabası'nda) 90765/20
Kışla (Bingazi'de) 779-64/5
Kışla (Cisr-i Mustafa Paşa'da) 90412/23,25
Kışla (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Eminekini Mevkii'nde) 90604/3,9
Kışla (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye'de) 90603/2,6,22
Kışla (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye'de) 90442/5
Kışla (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu'nda) 90604/1
Kışla (Çifteler) 90459/9-10,16
Kışla (Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu-Anavarza'da) 90604/16
Kışla (Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu-Mercimek Mevkii'nde) 90604/15
Kışla (Dedeağaç'ta) 90418/18
Kışla (Demirhisar'da) 90636/46-47
Kışla (Dimetoka) 91074/23
Kışla (Dimetoka'da) 90412/45,48
Kışla (Diyarbakır) 90460/2,4
Kışla (Edirne'de) 90425/11-13,15 - 90455/2,15,22
Kışla (Erzincan) 90505/9
Kışla (Erzincan'da) 91121/34-35
Kışla (Ferecik'te) 90418/33
Kışla (Gümülcine'de) 90418/57
Kışla (Halep'te) 90411/21d - 90454/6,65,95-100
Kışla (Hama'da) 90854/13,35-38
Kışla (Hozat'ta) 90447/3
Kışla (Humus'ta) 90788/22b,33,37
Kışla (Isparta'da) 90766/28
Kışla (İstanbul-Selimiye'de) 91076/2-5,11-12,17-18,20-25
Kışla (İşkodra'da) 90444/7,13,26
Kışla (İzmir'de) 779-84/8
Kıyafetler-Odabaşı 90411/2d, 3a, 90426
Kışla (İzmir'de) 90417/12
Kışla (İzmir'de) 90803/33
Kışla (Kahire'de) 90403/3
Kışla (Kırcaali'de) 90412/17-19
Kışla (Kırklareli) 91074/27
Kışla (Kırklareli'nde) 90455/43
Kışla (Konya'da) 90433/17-18
Kışla (Köprülü'de) 90854/44-47
Kışla (Köstence'de) 91233/40-41
Kışla (Kudüs) 90504/16,21
Kışla (Kudüs-Harem-i Şerif'te) 90750/7a-b
Kışla (Kudüs'te) 90791/57
Kışla (Lüleburgaz'da) 90418/8,11
Kışla (Manisa'da) 90410/3
Kışla (Manisa'da) 90561/23
Kışla (Medine'de) 90747/1(14),2-11(5)
Kışla (Mekke'de) 90877/21
Kışla (Musul'da) 90800/1-2 - 90801/1-2
Kışla (Nablus'ta) 779-44/21,25,131
Kışla (Ortaköy-Bulgaristan'da) 90412/35,40
Kışla (Prepol'de) 779-24/5
Kışla (Rodos'ta) 90806/17
Kışla (San'a'da) 90661/7-8
Kışla (Selânik'te) 90423/13
Kışla (Serez'de) 90636/49-50 - 90642/30,36-40
Kışla (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu'nda) 90426/6-7,13
Kışla (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu-Pınarbaşı) 90478/10a
Kışla (Şam'da) 90424/14-15
Kışla (Taşlıca'da) 779-76/8
Kışla (Tırnova'da) 90418/2
Kışla (Trablusgarp'ta) 90404/8-916,23 - 90408/5,14/21,25
Kışla (Trablusşam'da) 779-44/107,202,205
Kışla (Trablus'ta) 90788/5
Kışla (Tunus'ta( 90598/6
Kışla (Urfa'da) 90430/8,10-11
Kışla (Üsküp'te) 90623/20d
Kışla (Yanya'da) 90618/2
Kışla (Yanya'da) 91104/4
Kışlalar (Erzurum) 90505/20,26,28
Kıyafetler (Osmanlı Dönemine Ait) 90480
Kıyafetler (Osmanlı Dönemine Ait) 90600
Kıyafetler-Akağa 90480/19
Kıyafetler-Akağa 90600/19
Kıyafetler-Arap Kıyafetleri 91263 - 91294
Kıyafetler-Arnavutluk Kıyafetleri 91297 - 91299
Kıyafetler-Avusturya Askerlerine Ait 90967
Kıyafetler-Baş Çavuş 90480/12
Kıyafetler-Baş Çavuş 90600/12
Kıyafetler-Baş Çuhadar 90480/21
Kıyafetler-Baş Çuhadar 90600/21
Kıyafetler-Baş Karakullukçu 90480/10
Kıyafetler-Baş Karakullukçu 90600/10
Kıyafetler-Bekçi 90600/16
Kıyafetler-Bektaşi Emin Baba 90600/16
Kıyafetler-Binbaşısı 90480/6
Kıyafetler-Bostancı 90480/14
Kıyafetler-Bostancı 90600/14
Kıyafetler-Bölük Ağası 90480/5
Kıyafetler-Bölük Ağası 90600/5
Kıyafetler-Cebeciler Kavası 90480/18
Kıyafetler-Cebeciler Kethüdası 90600/18
Kıyafetler-Cephane Çorbacısı 90480/14
Kıyafetler-Cephane Çorbacısı 90600/14
Kıyafetler-Cephane Karakullukçusu 90480/14
Kıyafetler-Cüce 90480/19-20
Kıyafetler-Cüce 90600/19-20
Kıyafetler-Cüce Karakullukçusu 90600/14
Kıyafetler-Çadır Çavuşbaşı 90600/2
Kıyafetler-Çadır Çavuşbaşısı 90480/2
Kıyafetler-Çadırcı 90480/14
Kıyafetler-Çuhadar 90480/3,5,17
Kıyafetler-Çuhadar Ağa 90600/21
Kıyafetler-Deli Başı 90480/16
Kıyafetler-Deli Başı 90600/16
Kıyafetler-Derviş Bekçi Emin Baba 90480/16
Kıyafetler-Divan Çavuşu 90480/17
Kıyafetler-Divan Çavuşu 90600/17
Kıyafetler-Eğri Kalpaklı 90600/9
Kıyafetler-Eğri Kalpaklısı 90480/9
Kıyafetler-Enderun-ı Hümâyûn Dilsizi 90480/20
Kıyafetler-Enderun-ı Hümâyûn Dilsizi 90600/20
Kıyafetler-Enderun-ı Hümâyûn İç Ağaları 90480/20
Kıyafetler-Enderun-ı Hümâyûn İç Ağaları 90600/20
Kıyafetler-Eski Saray Baltacısı 90480/22
Kıyafetler-Eski Saray Baltacısı 90600/22
Kıyafetler-Haseki Ağa 90480/15
Kıyafetler-Haseki Ağa 90600/15
Kıyafetler-Humbara Neferi 90600/9
Kıyafetler-Humbaracı 90600/8,14
Kıyafetler-İç Oğlan Çavuşu 90480/22
Kıyafetler-İçoğlan Çavuşu 90600/22
Kıyafetler-Kalyoncu 90480/4
Kıyafetler-Kalyoncu 90600/4
Kıyafetler-Kapıcı Başı 90600/12
Kıyafetler-Kaptan Paşa 90480/1,3,12
Kıyafetler-Kaptan Paşa 90600/3
Kıyafetler-Karadağ Prensliği'ne Ait 91243/18-25
Kıyafetler-Karakullukçu 90480/10,13
Kıyafetler-Karakullukçu 90600/10,13
Kıyafetler-Kazasker 90480/3
Kıyafetler-Kazasker 90600/3
Kıyafetler-Keçeli 90480/6,11
Kıyafetler-Keçeli 90600/11
Kıyafetler-Kethüda 90600/1
Kıyafetler-Kızlar Ağası 90480/19
Kıyafetler-Kızlar Ağası 90600/19
Kıyafetler-Kol Kâhyası 90480/12
Kıyafetler-Kul Kethüdası 90600/12
Kıyafetler-Kulluk Bayraktarı 90480/11
Kıyafetler-Kulluk Bayraktarı 90600/11
Kıyafetler-Kulluk Neferi 90480/11
Kıyafetler-Kulluk Neferi 90600/11
Kıyafetler-Mihmandar Başı 90480/18
Kıyafetler-Mumbara Neferi 90480/9
Kıyafetler-Müezzin 90480/22
Kıyafetler-Müezzin 90600/22
Kıyafetler-Müjdeci Başı 90600/18
Kıyafetler-Nizâm-ı Cedid Binbaşısı 90480/6
Kıyafetler-Nizam-ı Cedid Binbaşısı (Mahmud II) 90600/6
Kıyafetler-Nizam-ı Cedid Binbaşısı (Selim III) 90600/6
Kıyafetler-Nizam-ı Cedid Humbaracı Neferi (Mahmud II) 90600/9
Kıyafetler-Nizâm-ı Cedid Neferi 90480/9
Kıyafetler-Nizam-ı Cedid Neferi (Selim III)
90600/9
Kıyafetler-Nöbetçi 90480/15
Kıyafetler-Nöbetçi 90600/15
Kıyafetler-Odabaşı 90480/11
Kıyafetler-Odabaşı 90600/11
Kıyafetler-Orta Çavuş 90480/12
Kıyafetler-Orta Çavuşu 90600/12
Kıyafetler-Orta Sakası 90480/10
Kıyafetler-Orta Sakası 90600/10
Kıyafetler-Osmanlı Kıyafetleri 91298/6,9-42
Kıyafetler-Padişah 90480/1
Kıyafetler-Peyk 90600/21
Kıyafetler-Peyk Solak 90480/21
Kıyafetler-Peyk Solak 90600/21
Kıyafetler-Pırpırî Esnafı 90480/4
Kıyafetler-Pırpırî Esnafı 90600/4
Kıyafetler-Piyade Topçu Neferi 90600/7
Kıyafetler-Piyade Topçu Yüzbaşı 90480/7
Kıyafetler-Piyade Topçu Yüzbaşısı 90600/7
Kıyafetler-Reis Efendi 90480/2
Kıyafetler-Reis Efendi 90600/2
Kıyafetler-Romanya'ya Ait 91212
Kıyafetler-Sadrazam 90480/1
Kıyafetler-Sadrazam 90600/1
Kıyafetler-Sağ Kolağası 90480/8
Kıyafetler-Salma Neferi 90480/15
Kıyafetler-Salma Neferi 90600/15
Kıyafetler-Saraç Başı 90600/18
Kıyafetler-Saraçbaşı 90480/18
Kıyafetler-Seğirdim Ustası 90600/16
Kıyafetler-Serdengeçti Ağası 90600/18
Kıyafetler-Silahdar Ağa 90480/21
Kıyafetler-Sol Kolağası 90480/8
Kıyafetler-Soytarı 90480/16
Kıyafetler-Soytarı 90600/16
Kıyafetler-Süvari Topçu Neferi 90480/7
Kıyafetler-Süvari Topçu Neferi 90600/7
Kıyafetler-Şeyhülislâm 90600/2
Kıyafetler-Şeyhülislâm 90480/2
Kıyafetler-Topçu Başı 90600/6
Kıyafetler-Topçubaşı 90480/6
Kıyafetler-Tulumbacı 90480/4
Kıyafetler-Tulumbacı 90600/4
Kıyafetler-Usta 90480/13
Kıyafetler-Usta 90600/4,13,18
Kıyafetler-Usta Kaptan 90480/4
Kıyafetler-Yasakçı 90480/17
Kıyafetler-Yasakçı 90600/17
Kıyafetler-Yeniçeri 90600/2,6
Kıyafetler-Yeniçeri Ağası 90480/2
Kıyafetler-Yeniçeri Binbaşısı 90480/8
Kıyafetler-Yol Haseki 90480/5
Kıyafetler-Yol Hasekisi 90600/5
Kıyafetler-Zülüflü Baltacı 90480/22
Kıyafetler-Zülüflü Baltacı 90600/22
Kıyayan,Gzar (Fotoğrafçı) 779-25
Kız Kulesi (İstanbul) 779-17/5 - 90631/22
Kız Kulesi (İstanbul) 90401/6 - 90405/7
Kız Kulesi (İstanbul) 90479/15a
Kız Kulesi (İstanbul) 90530/7
Kız Kulesi (İstanbul) 90615/9
Kız Kulesi (İstanbul) 90751/37
Kız Kulesi (İstanbul) 90813/14,30 - 90817/45 - 90818/45
Kızıl Kapı (Moskova) 91229/11
Kızıl Kapı (Moskova) 91314/9
Kızılcahamam 90570/13
Kızıldeniz'de İnşa Edilen Fenerler 90564
Kızılhaç Hastahanesi (Tokyo) 779-36/18
Kızılırmak (Sivas'ta) 90428/6
Kızılsaray Değirmeni (Söğüt) 90756/14-15 - 90757/13 - 90760/9
Kızılsaray Değirmeni (Söğüt) 90814/17
Kızıltoprak Karakolhanesi (İstanbul) 90822/15
Kızlar Kilisesi (Moskova) 91229/35
Kıztaşı (İstanbul) 90672/179
Kıztaşı Karakolhanesi (İstanbul) 90821/23
Kiel 91495/6c
Kiew Gemisi 91448/4
Kiga 91345/20-21
Kilis 90435/36-54
Kilise (Bombay'da) 91434/34
Kilise (Hartford'ta) 91801/3
Kilise (Leningrad'da) 91449/2
Kilise (Malta) 91256/32-33,44,47
Kilise Camii (Ülgün) 91243/110
Kilise Kapısı Çarşısı (Erzurum) 90505/41
Kilise ve Manastırlar-Kiyama Kilisesi (Kudüs) 90750/22a-24 - 90780/12 - 90793/5
Kimyager Janin'in Laboratuvarı 90826
Kioto 91353/44 - 91354/43-44
Kiraz Karakolu (İşkodra) 90444/18
Kircheh Tapınağı (Nübya) 90777/36
Kiremitli Camii (Antakya) 90429/22
Kirkor (Hariciye Muhasebecisi) 90850/254
Kîs Aşireti Askerleri 779-64/11,14
Kîs Aşireti Rüesâsı 779-64/25
Kişmir Suru (Delhi) 91360/10
Kiyama Kilisesi (Kudüs) 90483/16-17 - 90502/12-14 - 90504/17-20
Kiyama Kilisesi (Kudüs) 90576/7 - 90621/3,10-16
Kiyama Kilisesi (Kudüs) 90829/7
Kiyama Kilisesi-Açılış Merasimi (Kudüs) 779-76/57
Kiyama Kilisesi-Açılış Merasimi (Kudüs) 90652/19
Kiyama Kilisesi-Ayin 90577/10,13
Kiyost Adası 91373/27
Klein, August (Cildçi) 91247
Kleopatra Sütûnu (İskenderiye) 90768/1b
Klonthalsee 91445/35
Klüglein, Heinr. (Cildçi) 91168
Klüp Binası (Bombay'da) 91434/49
Knaus, Ludwig'in Tablolarına Ait Fotoğraflar 91350
Knipp, Geo.D. (Cildçi) 91126
Kobe 91353/49
Koblenz 91496/10b,13,15b
Koca Sinan Paşa Sebili (İstanbul Çarşıkapı) 90486/8
Koca Yusuf Paşa (Sadrazam) 90628/56
Kocabey Medresesi (Ankara) 90431/46,49
Koch, Louis (Fotoğrafçı) 90921
Kochelsee 91431/37
Koçana 90623/4c-d
Koçhisar Köylüleri 779-77/51
Kokand 91355/3-4
Kokini Köprüsü (Hindistan'da) 779-32/5b-d
Koldere Çiftlik-i Hümâyûnu (Aydın) 90485/1-2
Komiserlik Binası (Filibe) 90484/47
Komiserlik Dairesi (Sofya) 90484/4-14
Konaklar (Bursa'da) 90449/3,16
Konigsberg 91494/1a-c
Konstantin Kemeri (Roma) 91216/29-31
Konstantin Kemeri (Roma) 91252/32 - 91257/8
Konstantin Kemeri (Roma) 91382/31
Konstantin Kemeri (Roma) 93867/14
Konstanz 91431/22,41 - 91496/18a-c
Kont Flander 779-89/29
Kont Töring 91338/15
Konya 90648
Konya 779-77/1-3,5-42,45-48,53 - 779-92/4
Konya 90411/29c-d,30 90433
Konya 90478/57b,58a
Konya 90567/80a-b,81a-c
Konya 90803/14-19
Konya 779-34/28,31-32 - 779-52/11
Konya-Genel Görünüşü 779-77/40-42
Konya-Genel Görünüşü 90411/29c-d - 90433/34-36,38
Konya-Genel Görünüşü 90597/8
Konya-Genel Görünüşü 90803/14-15
Konya-Meram Bağları 779-77/15
Konya-Meram Bağları 90433/29,32
Konya-Sarayönü 90411/30d
Kore 779-24/24-28
Kore Hükümdarı 779-56/3
Korfu Adası 91228/25 - 91232/1-9 - 91237
Korfu Adası Kalesi 91232/1
Korfu Adası Limanı 91237/2-3,10,12-14,16,17
Korfu Adası-Genel Görünüşü 91237/1-9
Korfu Adası-Kastori Köyü 91237/23-24
Korfu Adası-Pelekas Kasabası 91237/28-29
Korint Kanalı 91446/49
Kosova 90635/10
Kostaki (Başmüdde-i Umumi) 90850/259,276
Kostaki (İkinci Mahkeme-i Ticaret Reisi) 90850/278
Kostakî Efendi (A'yân A'zâsı) 91278/16
Kostamonitu Genel Görünüşü (Aynaroz) 90568/20
Koşu Köşkü (Diyarbakır) 90445/1
Koşu Köşkü (İstanbul) 90854/7
Koşu Köşkü (İstanbul-Kağıthane) 90474/36 - 90489/9-10
Koşu Köşkü (İstanbul-Kâğıthane) 779-45/40
Koşukavak Kasabası 90412/6-8
Kotani,S. (Fotoğrafçı) 779-26
Kova, J. (Fotoğrafçı) 91082 - 91105
Kova,J. (Fotoğrafçı) 779-58
Kovai Joseph (Fotoğrafçı) 90650
Koyuncuk 90411/5d
Koyuncuk 90478/15a
Koyuncuk 90800/12 - 90801/12
Kozan 90478
Kozan 90604/17
Kozan-Anavarza Kalesi 90411/26c
Kozyatağı Karakolhanesi (İstanbul-Kadıköy) 91088/2
Köln 91523
Köln 91496/7c,15c - 91517/13-16
Köln Katedrali 779-36/14,31
Köln Katedrali 91496/2c,24a
Köln-Genel Görünüşü 91496/2a
Kömür Depoları (Rodos'ta) 90804/8
Kömür İdarehanesi (Ereğli-Karadeniz) 91538/26
Kömür Ocakları (Zonguldak) 91538/6-15,21-24,27-35,39-40,45-48
Köpekler 90958
Köprü (Adana'da) 90411/24a
Köprü (Adana'da) 90478/47a
Köprü (Adapazarı'nda) 90478/60b - 90490/8
Köprü (Afrin Çayı Üzerinde) 90798/120
Köprü (Akka-Hayfa ARAsında) 90860/26-27
Köprü (Akşehir-Yalvaç Yolu Üzerinde) 779-39/2,7-8
Köprü (Amman'da) 90605/4b
Köprü (Antakya'da) 90439/29
Köprü (Antakya'da) 90798/123
Köprü (Bağdat'ta) 779-80/4,8,19,31
Köprü (Bağdat'ta) 90478/28a,29a
Köprü (Bilecik-Gölpazarı Arasında) 779-49/6-7
Köprü (Bilecik'te) 90421
Köprü (Boyana Gölü Üzerinde-İşkodra) 90444/14
Köprü (Cebel-i Lübnan'da) 90773/28-30
Köprü (Cisr-i Mustafa Paşa'da) 90412/20
Köprü (Cisrü'ş-Şuğr'da) 90429/42
Köprü (Creil Atelyelerine Ait) 91778/6,23-41,44
Köprü (Çivril Deresi-Trabzon'da) 90441/39
Köprü (Çorlu'da) 90418/46
Köprü (Deyr-i Zor'da) 90411/17a-b
Köprü (Deyr-i Zor'da) 90478/35b,36b
Köprü (Diyarbakır'da) 90445/12
Köprü (Eskişehir'de) 90755/3 - 90757/15 - 90762/4
Köprü (Eskişehir'de) 90814/22
Köprü (Gazze'de) 90504/63
Köprü (Gediz Üzerinde) 90497/8
Köprü (Geyve'de) 90490/14
Köprü (Har Nehri Üzerinde) 90573/18b
Köprü (Ilgın) 779-49/5
Köprü (İşkodra'da) 90444/14
Köprü (İştip'te) 90623/3a-4d,5c
Köprü (İzmir'de) 90497/4
Köprü (Kadınhanı'nda) 779-39/3-6
Köprü (Kâhta'da) 90597/16-17
Köprü (Karapınar-Ereğli Arasında) 779-49/1
Köprü (Karasu Üzerinde) 90798/27
Köprü (Karatzova'da) 90623/6a,c-d
Köprü (Kastamonu'da) 90503
Köprü (Kastamonu'da) 90860/5-6,10-11,13,16,18
Köprü (Kızıl Irmak Üzerinde) 90478/5b
Köprü (Kızılırmak Üzerinde) 90411/1b
Köprü (Konya-Antalya Arasında) 779-58/13-17
Köprü (Konya'da) 90433/33
Köprü (Köstence'de) 91233/47
Köprü (Köstence'de) 91331/56-57
Köprü (Kudüs'te) 90791/58
Köprü (Lüleburgaz'da) 90418/12
Köprü (Ma'an'da) 90605/9a
Köprü (Manisa'da) 90410/12
Köprü (Merd Irmağı Üzerinde) 90764/15
Köprü (Musul'da) 90478/15b
Köprü (Plevne'de) 90484/29
Köprü (Sohum'da) 90674/4
Köprü (Soma'da) 90562/27
Köprü (Tokat'ta) 90651/2
Köprü (Tuna Nehri Üzerinde) 91331/19,62-63,72
Köprü (Uzunköprü'de) 90412/28-29
Köprü (Ürdün Nehri Üzerinde) 90504/49-50
Köprü (Üsküp'te) 90436/8,15
Köprü (Üsküp'te) 90623/11a,19c-d
Köprü (Yunanistan-Strumca'da) 90498/7
Köprü Köprü Köyü 90478/5b
Köprübaşı Karakolhanesi (İstanbul) 91088/16
Köprülü 90854/44-47
Köprülü Şehri 90635/3-5,9-10
Köprülü-Genel Görünüşü 90623/12a
Köshiu 91354/31,35
Köstence 91331
Köstence 90484/40-41
Köstence 91233
Köstence Katedrali (Köstence) 91331/52-53
Köstence Kışlası 91331/60
Köstence Limanı 91233/1
Köstence Limanı 91331/76-77
Köstence-Babadağ 91233/19,22-23,32
Köstence-Babadağ 91331/28,39,46,48
Köstence-Çernavoda 91233/46
Köstence-Çernavoda 91331/7,13,10,13,47,54-55,58,72
Köstence-Doluca 91233/30-31,37
Köstence-Gelengiç 91233/28
Köstence-Gelengiç 91331/6,30
Köstence-Genel Görünüşü 91233/8-9,53
Köstence-Genel Görünüşü 91331/1-2
Köstence-Hasidolok 91331/64
Köstence-Hirşova 91331/33
Köstence-Karaharman 91331/11
Köstence-Karamurad 91331/21
Köstence-Mangalya 91233/48,55
Köstence-Mangalya 91331/29,32,65
Köstence-Mecidiye 91233/18
Köstence-Mecidiye 91331/5,24,50a
Köstence-Osman Faka 91331/16,59
Köstence-Paraköy 91233/53
Köstence-Paraköy 91331/8
Köstence-Sariciyol 91331/41
Köstence-Soulina 91233/24-25
Köstence-Soulina 91331/9-10,34,43-44,50
Köstence-Tulça 91331/42
Köşk (Evksionograt'ta) 90484/57-58
Köşk (Tahran'da) 91253/4
Köşk-i Şâhi (Tahran) 91356/13
Köylüler 90567/82a
Köylüler (Gebze-Aydınlı) 779-48/13
Krabow,F.W. (Fotoğrafçı) 779-47
Kral Alphons XIII 91341
Kral David'in Kızın Köşkü (Trabzon) 90441/7
Kral Georg I 91240/1b
Kral Mezarları (Kudüs) 90482/44 - 90502/27
Kral Mezarları (Kudüs) 90577/38 - 90621/25-26
Kral Mezarları (Kudüs) 90750/38b
Kraliçe Christine 91341/27a
Kraliçe Luise Anıtı (Berlin) 91415/23
Kraliçe Luise'in Heykeli (Berlin) 91232/21
Kraliçe Maria Theresia Anıtı (Viyana) 93850/8
Kraliçe Olga 91240/1a
Kraliyet Kütüphanesi (Berlin) 91494/7a,22c
Kraliyet Müzesi (Viyana) 93850/20
Kraliyet Okulu (Almanya'da) 91496/13a
Kraliyet Operası (Viyana) 91254/6
Kraliyet Sarayı (Atina) 91213/1-2
Kraliyet Sarayı (Berlin) 91232/14
Kraliyet Sarayı (Budapeşte) 779-34/69
Kraliyet Sarayı (Korfu Adası) 91237/5,7-8
Kraliyet Sarayı (Madrid) 91341/1
Kraliyet Sarayı -Carlos III Salonu 91341/3
Kraliyet Sarayı-Taht Salonu 91341/2
Kraliyet Şatosu (Viyana) 91254/5
Kraliyet Tiyatrosu (Viyana) 91254/7
Kramer, Oscar (Fotoğrafçı) 91261
Kramer,Oscar (Fotoğrafçı) 93850
Krell (Fotoğrafçı) 91327
Kremlin Sarayı (Moskova) 91229/7,12-24 - 91238
Kremlin Sarayı (Moskova) 91314/22
Kremlin Sarayı-Saint Alexandre Navsky Salonu 91229/19
Kremlin Sarayı-Saint Andre Salonu 91229/22
Kremlin Sarayı-Saint Georg Salonu 91229/20
Kremlin Sarayı-Terem Dairesi 91229/12-18,23-24
Kremlin Sarayı-Terem Dairesi (Moskova) 779-90/18
Krikorian, C. (Fotoğrafçı) 90621
Krikorian, G. (Fotoğrafçı) 90796/
Kronprinz Erzherzog Rudolph Gemisi 91439/40
Kronprinzessin Erherzogin Stephanie Gemisi 91439/42 - 91448/19
Kroutizy Kapısı (Moskova) 91314/13
Krupp Fabrikası 91180/19-28 - 91181/1-9 - 91183/1-2 -
Krupp Fabrikası (Essen) 779-36/44
Krupp Fabrikası-Poligonu 779-40/3
Ksenofondos Manastırı (Aynaroz) 90568/16
Ksiropotamu Manastırı (Aynaroz) 90568/8
Kubbe-i Saadet (Medine) 90744/4,16 - 90745/7 - 90746/5,23,30,36,41,48 - 90747/1(2),2-11(8)
Kubbetu'l-Mehdî Camii (San'a) 779-24/48
Kubbetu'ş-Şerîfe (Medine) 90789/7
Kubbetü's-Sahra (Kudüs) 90482/14-15,17,19,20,23,25,35 - 90502/18-20 - 90504/3-6
Kubbetü's-Sahra (Kudüs) 90575/4 - 90576/6,16 - 90577/20-23,25 - 90621/20
Kubbetü's-Sahra (Kudüs) 90750/1-4a,9 - 90775/9-10 - 90780/11 - 90791/59,61-62 - 90793/1-2,4
Kubbetü's-Sahra (Kudüs) 90829/9
Kubbetü's-Sahra (Kudüs) 90862/22-23
Kubbetü's-Sahra (Kudüs) 91525/35-36 - 91551/11-12,15-17
Kubbetü's-Sahra-Minberi (Kudüs) 90482/25
Kuduz Hastahanesi-(Selânik) 91016/8
Kudüs 779-76/43-45,47,57-58
Kudüs 90400/1
Kudüs 90482 - 90483 - 90501 - 90502 - 90504
Kudüs 90515/5-6
Kudüs 90575 - 90576/1-24,6-9,11-14,16-21,24 - 90577/4-33,45 - 90621/1-3,18-29,31-32
Kudüs 90652/18-29
Kudüs 90750 - 90775/7-15 - 90778/39 - 90780/8-12,14-15 - 90791/50,53-69,71,74 - 90793/1-7,9-13
Kudüs 90829/3-17
Kudüs 90862/22-23
Kudüs Halkına Ait Fotoğraflar 90501/34,39,41-54,56-57,59-64 - 90502/54,69
Kudüs-Genel Görünüşü 90482/35-36,58 - 90501/66 - 90502/7,10,29-30 - 90504/1
Kudüs-Genel Görünüşü 90576/21 - 90577/9
Kudüs-Genel Görünüşü 90750/40-43 - 90775/7 - 90780/8-10 - 90793/1-2
Kudüs-Genel Görünüşü 90829/3-4
Kudüs-Harem-i Şerif 90750/1a-18b - 90791/57,63-66 - 90793/4
Kudüs-Siloe Köyü 90502/35
Kufa (Taşıma Aracı) 90573/18a
Kula 90562/4
Kulaksız Karakolhanesi (İstanbul-Kasımpaşa) 90821/42
Kuleli Askerî Lisesi (İstanbul) 90405/4
Kuleli Bahçe Mescidi (İstanbul-Çengelköy) 90405/4
Kulf Kalesi (YEMen'de) 90766/1-4-8,10-14
Kum Şehri 91356/4
Kumandalık Dairesi (Sivas) 90428/13
Kumandalık Dairesi (Trablusgarp) 90404/14,20,22 - 90408/4,10,12
Kumandalık Köşkü (Trablusgarp) 90404/2 - 90408/15
Kumaş Fabrikası (Erzincan) 90505/8
Kumaş Fabrikası (Erzincan) 91121/11
Kumbari Efendi (Rasathane-i Amire Müdürü) 90850/266,274
Kumburî Efendi (Hazırlayan-Rasathane-i Amire Müdürü) 90671
Kumkapı Karakolhanesi (İstanbul) 779-50/57
Kumkapı Karakolhanesi (İstanbul) 90821/6
Kunaytara 779-73/71
Kunaytara-Cebâtu'z-Zayt Köyü 779-73/15,59
Kungstrad Bahçesi (Stokholm) 91234/4
Kuntze (Fotoğrafçı) 779-78
Kurbatov,I.F. (Fotoğrafçı) 91674 - 91675 - 91682
Kurfe 90411/14
Kurfe Çölü 90478/32a
Kurfhauser Abidesi 91495/4a
Kurfürsten 91494/7c
Kurfürsten Anıtı (Berlin) 91232/14
Kurfürsten Köprüsü (Berlin) 91494/16b
Kurşunlu Cami (Ankara) 90431/21
Kurşunlu Cami (İşkodra) 90444/3
Kurşunlu Cami (Kayseri) 90431/8
Kurşunlu Cami (Şebinkarahisar) 90428/19
Kurşunlu Camii (Eskişehir) 90755/17-18 - 90757/22-23 - 90762/9-10
Kurşunlu Camii (Samsun) 90764/6
Kurşunlu Camii (Yenişehir) 90755/19 - 90757/28 - 90762/18
Kurşunlu Camii (Yenişehir) 90814/20
Kurşunlu Camii Kütüphanesi (Eskişehir) 90814/6
Kurşunlu Camii Kütüphanesi (Eskişehir) 90755/22 - 90757/20 - 90762/12
Kurtuba 90668/13,22-24
Kurtuba 91211/7-8 - 91220/1-2 - 91225/3-15
Kurtuba 91857/1-2
Kurtuba-Genel Görünüşü 91225/3
Kuruçay (Yunanistan) 90498/31
Kuruçeşme Karakolhanesi (İstanbul) 91088/7
Kuruçeşme Sahil Sarayı (İstanbul) 90536/2,10-12
Kuşadası-Köyleri 90579/76a-76b
Kuşlar 779-74/1-47
Kuşunlu Camii (Diyarbakır) 90460/8
Kutb Minâr (Delhî) 91360/14-15
Kutlumusiu Manastırı (Aynaroz) 90568/6
Kuzenadalı Arif Bey Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/14
Kuzguncuk Karakolhanesi (İstanbul) 90822/29
Kuzuluk Kaplıcası (Adapazarı) 90604/38
Küba 91373/28-34
Küçük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90469/23
Küçük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90552/1,3,5-19,88-89
Küçük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/17
Küçük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90751/17,76
Küçük Mabeyn (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90853/2,30
Küçük Mabeyn-Kışlık Bahçesi 90614/23-24
Küçük Mabeyn-Kışlık Bahçesi (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90552/21
Küçük Mabeyn-Kışlık Bahçesi (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90815/26-27
Küçük Metropolitan Kilisesi (Atina) 779-21/27
Küçük Metropolitan Kilisesi (Atina) 91219/3-4
Küçükpazar Karakolhanesi (İstanbul) 779-51/13
Küçüksu Çeşemesi (İstanbul) 90751/32 - 90763/70-71
Küçüksu Çeşmesi (İstanbul) 90407/24
Küçüksu Çeşmesi (İstanbul) 90539/22
Küçüksu Çeşmesi (İstanbul) 90614/52
Küçüksu Çeşmesi (İstanbul) 90815/62 - 90817/55 - 90818/55
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 779-17/8
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 90401/10 - 90407/24-27 - 90450/39
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 90479/25a
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 90530/3 - 90539/18-21
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 90614/60 - 90615/15
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 90751/31,41,92 - 90763/70
Küçüksu Kasrı (İstanbul) 90815/43 - 90817/60 - 90818/60
Kükürtlü Kaplıca (Bursa) 779-28/14
Kükürtlü Kaplıca (Bursa) 90761/27
Kükürtlü Kaplıca (Bursa) 91548/20
Külek Boğazı 90478/54b
Kümes Hayvanları ve Kuşlara Ait Fotoğraflar 91674 - 91675 - 91681 - 93682
Kürd Çadırı 90798/94
Kürdlar (Kâhta'da) 90798/40,43-45,57
Kürdler 90567/45b,59a-b
Kürdler 90597/32
Kürdler 90803/11-12
Kürdler (Karaköse'de) 90877/15-16
Küre Camii 779-25/2-8
Küre-Genel Görünüşü 779-25/3
Kürt Fehime Camii (Antakya) 90429/21
Kütahya 90544
Kütahya 90803/1-4
Kütahya-Genel Görünüşü 90803/1-3
Kütüphane (Manastır'da) 779-34/35-36
Kütüphane (Mekke-Harem-i Şerif) 90744/2(1) - 90745/1(1) - 90746/1(1),12(1),18(1),29(1),35(1),47(1)
Kütüphane (Şam'da) 90778/6
Kyomidzu Mâbedi (Kioto) 91354/43