KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Labisch (Fotoğrafçı) 91494
Labo Efendi (Doktor) 91301/35
Ladova Manastırı (Podolya) 90672/147
Lafayette (Fotoğrafçı) 91315
Lafon, L. (Fotoğrafçı) 91086
Laforest, Franz (Fotoğrafçı) 91243
Lahik Ahmed Efendi (Sivas Vilâyeti Sermühendisi) 90852/23(10)
Lâhit (Antakya'da) 90798/126-127
Lahit (Sayda'da) 91533
Lahor 91360/22-24
Lahor Sarayı-Divân-ı Has 91360/6
Lahor-Genel Görünüşü 91360/22-23
Lahovary, Alm. (Bulgaristan Hükümeti Kâtibi) 91313/51
Lala Mustafa Paşa Camii (Erzurum) 90505/49
Lala Mustafa Paşa Camii (Ilgın) 779-77/43
Lamartine 91388/5b
Lambeth Sarayı (Londra) 91232/24
Lambi Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/35a
Lambrinos, Alc. M. (Fotoğrafçı) 90496
Lander (Fotoğrafçı) 91494
Landes Kaplıcası (Baden-Baden) 91419/14
Langa Karakolhanesi (İstanbul) 779-51/12
Langerock (Fotoğrafçı) 91214
Laport (Ameliyat Mültezimi) 91315/21-3
Lar'â 779-26/18,22 - 779-28/3
L'Assomption Katedrali (Moskova) 91229/32
Lâtif Ağa (Çavuş) 91067/16b
Latif Ağa (Sernalband) 91301/358
Lâtif Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90999/25
Lâtin Kilisesi (Antakya'da) 90429/66
Lâtin Kilisesi (Belen'de) 90429/59
Latin Kilisesi (Beyrut) 779-44/92,103,170,181-182,191
Lâtin Kilisesi (Cisrü'ş-Şuğr'da) 90429/62
Lâtin Kilisesi ve Manastırı (İskenderun'da) 90439/42
Lâtin Patrikhanesi (Kudüs) 90504/23
Laudon Gemisi 91448/16
Laura Manastırı (Aynaroz) 90568/1
Laurent, J. (Fotoğrafçı) 90668
Laurent, J. (Fotoğrafçı) 91220 - 91225
Laurent, J. (Fotoğrafçı) 91339 - 91341
Laurent,J. (Fotoğrafçı) 779-69 - 779-90
Laurentcie,J. (Fotoğrafçı) 779-36
Lauro,E. (Fotoğrafçı) 779-78
Lausanne [Lozan] 91417/10
Lausanne Lozan 91445/47
Lauterbrunnenthal 91445/38
Laynhold (Doktor) 91380/23
Lazaridis (Fotoğrafçı) 90631
Lazaridis (Fotoğrafçı) 90766
Lazaridis (Fotoğrafçı) 90921
Lazaridis (Fotoğrafçı) 779-73
Lazario, J. (Fotoğrafçı) 90433
Lazarus'un Mezarı (Kudüs) 90793/6
Lazkiye 779-44/26-37,113-130
Lazkiye 90765/23-25
Lazkiye Limanı 779-44/28,114,128
Lazkiye-Genel Görünüşü 779-44/27,122,130
Lazkiye-Genel Görünüşü 90765/23
Le Havre 91223/26,31
Le Havre Limanı 91778/16-19
Le Jeune (Fotoğrafçı) 90901
Le Nouvel Opéra de Paris-Bronz Eşya ve Heykeller 91695
Le Nouvel Opéra de Paris-Duvar ve Tavan Resimleri 91696
Le Nouvel Opéra de Paris-Heykeller ve Duvar Süsleri 91693 - 91694
Lebib (Temyiz Reisi) 90850/197
Lechner, R. (Hazırlayan) 91254
Lechner, R. (Hazırlayan) 91381
Lefke Kapısı (İznik) 90490/25
Léger Zırhlısı 91323/19
Leipzig 91495/8a-b
Leipzig Gemisi 91504/6
Lekegian, G. (Fotoğrafçı) 91267
Lekegian,G. (Fotoğrafçı) 779-32 - 779-36
Lekegian,G. (Fotoğrafçı) 779-86
Leman Gölü 91417
Leman Gölü 91445/13
Lenégre, A. (Cildçi) 91032
Leningrad 91449
Leningrad-Vasilievski Adası 91449/13
Leon Efendi (Eczacı) 90996/1
Leonardo da Vinci'nin Heykeli (Milano) 91382/98
Lepanto Gemisi 91439/99
Leval (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Levitskim,V.V. (Fotoğrafçı) 91519
Lévrier Zırhlısı 91323/20
Leysin 91445/55
Lezar'ın Mezarı (Behtaniye) 90501/67 - 90502/45
Li Hung Tchang 779-32/32
Libya 779-64/5,12-15 - 779-91/13
Libya-Trablusgarp 90404 - 90408
Lichten Vadisi 91419/23
Liége 779-73/9
Liğor Efendi (Doktor) 91067/20f
Liman Dairesi (Akka) 779-23/13
Liman Dairesi (Bağdat) 90573/21b
Liman Dairesi (Ülgün) 91243/110
Liman Hastahanesi (Köstence) 91331/79
Limni 90809/16-20
Limni-Genel Görünüşü 90809/16-18
Limon İskelesi Karakolhanesi (İstanbul) 91088/28
Limoncuyan Efendi (Dilsiz Mektebi Hocası) 90834/36(4)
Limonluk Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/16
Limonluk Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90815/16
Lincoln'nün Heykeli (Şikago) 91522/29
Lind (Fotoğrafçı) 779-32
Lind,Jules (Fotoğrafçı) 779-73
Lindau Körfezi 91431/2
Lindner (Fotoğrafçı) 90901
Lindney (Fotoğrafçı) 779-78 - 779-88
Lindoz Kalesi (Rodos) 90805/10,22
Lionda Frères (Fotoğrafçı) 90854
Lionda Frères (Fotoğrafçı) 779-91
Lionda,George (Fotoğrafçı) 779-34 - 779-40 - 779-51
Liondas,M. (Fotoğrafçı) 779-91
Lisikrates Anıtı (Atina) 779-21/25b
Livinde,Yorgi (Fotoğrafçı) 779-73
L'Obelisque (Kahire-Heliopolis) 90402/8
Loch Katrine 91471/38,43
Loeber,W. (Fotoğrafçı) 779-35
Loescher (Fotoğrafçı) 779-86
Lokomotif 90523 - 90524 - 90533/3
Lokomotif 90590/6-7,17-19,32
Lokomotif 90854/66
Lokomotif 91546/1,9,21 - 91547/13-14-15
Lokomotif 779-26/19 - 779-28/2
Lokomotif (Hayfa'da) 90606/23
Lokomotif (Hicaz Demiryolu Üzerinde) 90656/20,24-25,40,47-48,66
Lombardi (Fotoğrafçı) 779-66 - 779-81
Lonca Karakolhanesi (İstanbul-Ayvansaray) 90821/33
London Streoscopic Co. (Fotoğrafhane) 779-89
Londra 91232/24
Londra 91431/23
Londra 779-69/1,6-7 - 779-90/5-17,19-20,22-24
Longchamp Sarayı (Marsilya) 91339/4
Lorenz Kilisesi (Nurnberg) 91496/21a
Loros 90618/9
Los Angeles 91357/6-7
Los Picos Kulesi (Granada) 91225/100
Louvre Sarayı (Paris) 91246/10,12-13,16
Löroy, J. (Fotoğrafçı) 91235
Löwy,J. (Fotoğrafçı) 779-78
Lubeck 91495/3c,16c,19a-b
Lucke, Carl (Fotoğrafçı) 91504
Lucknow 91361/37-47
Ludwig Wilhelm Bakımevi (Baden-Baden) 91419/15
Lugano 91445/3,20 - 91447/23a,d;27b,29b
Lugano Gölü 91471/13
Lui Efendi (Dilsiz Mektebi Müdürü) 90834/36(2)
Luksor Tapınağı 90779/10
Lût Gölü 90482/55 - 90501/68 - 90502/49
Lût Gölü 90576/22 - 90577/47-48
Lût Gölü 90652/23
Lût Gölü 90793/15
Lûtf-i Bârî Gemisi 91230/04
Luzern 91445/30,33,42,50 - 91447/25d,28a,29a
Lüdd (Lydda) 90829/2
Lüdd (Lydda) (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90501/1 - 90502/3
Lüleburgaz 90418/7-14
Lületaşı Ocağı (Eskişehir'de) 90799/10-11
Lütfi Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90985/19
Lütfi Bey (Binbaşı) 91301/288
Lütfi Efendi (Kolağası) 90605/34b
Lütfi Efendi (Yüzbaşı) 91222/61
Lütfûllah Efendi (Manisa Belediye Reisi) 90561/1