KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Oberndorf 91327
Oberndorf-Genel Görünüşü 91327/2
Odesa Katedrali 91236/11
Odesa Limanı 91236
Odesa Limanı 91236/1-3
Odesa-Küçük Şadırvan Semti 91236/12
Odessa 90672/113-126,139-145
Odessa Gemisi 91504/17
Odessa Limanı 90672/113-117
Odessa-Küçük Şadırvan Semti 90672/139-142
Odessa-Langeron Semti 90672/144-145
Ohacicu Köprüsü (Isfahan) 91356/9
Ohan (Konya Demiryolu'nun İnşaat Başmühendisi) 91315/21-2
Ohannes Efendi (Heyet-i Mebusân Reis Vekili) 91278/22a
Ohgaki 91353/41
Ohul Kanalı (Srinuggur'da) 91360/76
Oji 91353/3
Oktaköy Camii (İstanbul) 91298/46
Oldenburg Gemisi 91504/23-28
Olga Gemisi 91504/16
Olimpos 91446/45-47
Opera Binası (Paris) 91431/19
Opera Binası (Viyana) 93850/12,16
Opera Komik (Viyana) 91217/18
Oppenheim İçin Verilen Ziyafet 90567//7b
Oppenheim, Max Freiherr von (Fotoğrafçı) 90567
Oppenheimer (Fotoğrafçı) 779-50
Oppenheim'in Anadolu ve Suriye Seyahati 90567
Oppenheim'in Anadolu ve Suriye Seyahati Haritası 90567/83
Opud Matbaaso-Açılış Merasimi (Çetine-Ripeka'da) 91479/1-2
Oramar Dağı 90597/44
Orden, F. (Fotoğrafçı) 91355
Ordugâh 779-20/4-6
Ordugâh (Deyrü'l-Hafir) 90478/42b
Ordugâh (Deyrü'l-Hafir'de) 90411/20d
Ordugâh (El-Kuyâm'da) 90411/15d
Ordugâh (Erzincan'da) 91121/5-6
Ordugâh (Subha'da) 90411/18d
Ordugâh (Subhiye) 90478/38b
Ordugâh (Tampa'da) 91373-4-23
Ordugâh (Trablusgarp'ta) 90404/11 - 90408/23
Ordugâh (Washington'da) 91373/66-73
Ordu-yu Hümâyûn Seyyar Topçu Alayı I. Taburu (Cisr-i Mustafa Paşa'da) 779-92/9
Orhan Camii (Adapazarı) 779-38/10-12
Orhan Gazi 90517/2
Orhan Gazi 90628/2
Orhan Gazi Camii (Adapazarı) 90578/3
Orhan Gazi Camii (Bilecik) 90755/8 - 90758/30 - 90760/16
Orhan Gazi Camii (Bilecik) 90814/19
Orhan Gazi Camii (Bursa) 90448/17 - 90449/21
Orhan Gazi Camii (Bursa) 9050/2,8
Orhan Gazi Camii (İzmit) 90767/11
Orhan Gazi Türbesi (Bursa) 779-28/33 - 779-61/5
Orhan Gazi Türbesi (Bursa) 90449/18,29
Orhan Gazi Türbesi (Bursa) 90752/2 - 90758/4-5 - 90761/4-5
Orhan Gazi Türbesi (Bursa) 90814/9
Orhan Gazi Türbesi-Şadırvanı (Bursa) 90758/5 - 90761/5
Orhaniye Kışlası-Camii (İstanbul-Yıldız Sarayı Arkası) 90552/22
Orhaniye Zırhlısı 91090/5-6
Orhaniye Zırhlısı 91242/6
Orhaniye Zırhlısı-Askerleri 91022/33 - 91027/47 - 91028/46-47 - 91029/47-48
Orhaniye Zırhlısı-Zabitânı 91018/10,12
Orient Gemisi 779-55/57
Orient-Handels Müzesi 91326
Orman (Kırkağaç'ta) 90562/26
Orman, Maden ve Ziraat Nezareti (İstanbul-Sultanahmet) 90555/1-8
Orman,Maden ve Ziraat Nezareti (İstanbul-Sultanahmet) 779-34/41
Orosdi Back Mağazası (İstanbul) 91539
Orsova 91452/12
Ortaçeşme Karakolhanesi (İstanbul-Fatih) 90821/20
Ortahisar Camii (Trabzon) 90441/20
Ortaköy (Bulgaristan) 90412/34-40
Ortaköy (Bulgaristan) 91074/21,28
Ortaköy Camii (Bulgaristan) 90412/36
Ortaköy Camii (İstanbul) 779-75/1
Ortaköy Camii (İstanbul) 90401/10-11 - 90407/48
Ortaköy Camii (İstanbul) 90475/19 - 90476/19 - 90479/24a - 90508/24-27 - 90509/17-20
Ortaköy Camii (İstanbul) 90530/5
Ortaköy Camii (İstanbul) 90813/6,50 - 90817/26-27 - 90818/26-27 - 90839/18
Ortaköy Camii (İstanbul) 90872/17-19
Ortaköy İskelesi (İstanbul) 90508/24 - 90509/17
Ortaoyuncuları (İstanbul'da) 90828/44
Oseb Efendi (Heyet-i Mebusâh A'zâsı) 91278/40a
Osman (Binbaşı) 91281/19
Osman (Çavuş) 91067/26h
Osman (Çavuş) 91067/53e
Osman (Gazi) Paşa (Müşir) 91041/5
Osman (Mecidiye Kışlası Kumandanı) 90850/178
Osman (Mirliva-Erkân-ı Harbiye Reisi) 90850/184
Osman (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91281/20
Osman Ağa (Başçavuş) 91067/48g
Osman Ağa (Kolağası) 90994/14
Osman Ağa (Kolağası) 91301/345
Osman Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90982/23
Osman Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91067/19b
Osman Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/181
Osman Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/237
Osman Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/373
Osman Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/48d
Osman Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/52h
Osman Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/134
Osman Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/265
Osman Ağa (Serçavuş) 91067/21b
Osman Ağa (Serçavuş) 91067/38g
Osman Ağa (Yüzbaşı) 90996/31
Osman Ağa (Yüzbaşı) 91067/18c
Osman Bey (Bahriye Miralayı) 90965/33
Osman Bey (Binbaşı) 90991/7
Osman Bey (Kaymakam) 90986/25
Osman Bey (Miralay) 91067/30a
Osman Bey (Miralay-Doktor) 90994/21
Osman Bey (Mülâzım-ı Evvel) 90983/6
Osman Bey (Piyade Solkolağası) 91067/4a
Osman Bey (Sarıklı Zühaf Alayı Kaymakamı) 90988/17
Osman Bey (Süvari Miralayı) 90964/49
Osman Efendi (Binbaşı-Doktor) 90974/9
Osman Efendi (Eczacı) 90985/6
Osman Efendi (Ertuğrul Süvari Alayı'nda İmam-ı Evvel) 90995/31
Osman Efendi (İmam) 91301/303
Osman Efendi (Kolağası) 90991/4
Osman Efendi (Kolağası) 91301/101
Osman Efendi (Kolağası) 91301/58
Osman Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90979/18
Osman Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90986/27
Osman Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90995/22
Osman Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/51b
Osman Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/51f
Osman Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/90
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90973/29
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90978/18
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90978/6
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90979/19
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90979/7
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90979/8
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/14b
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/14e
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/33
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/82
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/147
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/284
Osman Efendi (Mülâzım-ı Sâni-Sancaktar) 91202/52
Osman Efendi (Yüzbaşı) 90975/14
Osman Efendi (Yüzbaşı) 90977/6
Osman Efendi (Yüzbaşı) 90980/5
Osman Efendi (Yüzbaşı) 90982/11
Osman Efendi (Yüzbaşı) 90987/18
Osman Efendi (Yüzbaşı) 91067/23c
Osman Efendi (Yüzbaşı) 91300/3
Osman Efendi (Yüzbaşı) 91301/48
Osman Efendi (Yüzbaşı) 91301/93
Osman Faka Camii (Köstence) 91233/29
Osman Faka Camii (Köstence) 91331/16
Osman Faka Köprüsü (Köstence) 91331/59
Osman Fevzi (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91281/2
Osman Fevzi Paşa (Mirliva) 90966/25
Osman Gazi 90517/1
Osman Gazi 90628/1
Osman Gazi Türbesi (Bursa) 779-28/19 - 779-61/29
Osman Gazi Türbesi (Bursa) 90449/15,29
Osman Gazi Türbesi (Bursa) 90752/1 - 90758/3-4 - 90761/3-4
Osman Gazi Türbesi (Bursa) 90814/9
Osman Gazi Türbesi-Şadırvanı (Bursa) 779-61/29
Osman Hamdi (Müze-i Hümâyûn) 90851/15-16,113
Osman Hamdi Bey Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/14
Osman II 90517/16
Osman II 90628/16
Osman III 90517/25
Osman III 90628/25
Osman Naşid Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/47c
Osman Nizameddin Bey (Mülâzım) 91051/16
Osman Nuri (Kolağası-Baytar) 91063/9
Osman Nuri (Mülâzım-ı Evvel-Alay Yaveri) 91063/17
Osman Nuri Bey (Yüzbaşı) 91057/9
Osman Nuri Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91153/10
Osman Nuri Efendi (Tabur Kâtibi) 90991/22
Osman Nuri Efendi (Tabur Kâtibi) 91202/107
Osman Nuri Paşa (Hicaz Valisi ve Kumandanı) 90850/20,165
Osman Paşa (Ferik-Medine-i Münevvere Kumandanı) 91055/41
Osman Paşa (Ferik-Yanya Valisi) 91059/21
Osman Paşa (Mirliva) 91193/8b (Fotoğrafı yok.)
Osman Paşa (Mirliva) 91193/8d
Osman Paşa (Mirliva-Ertuğrul Zırhlısı Kumandanı) 91222/61
Osman Paşa (Mirliva-Taşkışla Kumandanı) 91301/213
Osman Paşa (Yanya Valisi) 90496/6
Osman Paşa Konağı (İstanbul-Beşiktaş) 90647/13,16-17
Osman Paşa Konağı -Köşkü 90647/14
Osman Paşa Konağı-Limonluk 90647/15
Osman Paşa Medresesi (Trablusgarp) 90404/12 - 90408/22
Osman Paşa Yalısı (İstanbul-Beşiktaş) 90647/33-38
Osman Raşid Efendi (Yüzbaşı) 91301/275
Osmaneli 90490/17
Osmaneli 90560/24a
Osmaneli 90449/9
Osmaneli-Genel Görünüşü 90759/29 - 90761/37
Osmaneli-Genel Görünüşü 90814/21
Osmaniye Camii (Halep) 90454/31
Osmaniye İstihkâmı (Trablusgarp) 90404/12 - 90408/22
Osmaniye Medresesi (Halep) 90454/31
Osmaniye Mektebi (Bursa) 90560/11
Osmaniye Zırhılıs 91027/43 - 91029/43
Osmaniye Zırhlısı 91090/3-4 - 91152/8
Osmaniye-Dervişân Köyü 90507/67
Osmanlı Arması 779-50/52 - 776/54/26
Osmanlı Bankası (İstanbul) 90475/45 - 90476/45
Osmanlı Bankası (İstanbul) 90839/43
Osmanlı Bankası (İstanbul) 91543 - 91550/29-35
Osmanlı Bankası (Selânik) 90423/5
Osmanlı Bankası Müfettişi (Sivas'ta) 90852/20(13)
Osmanlı Devlet Adamları 90625 - 90650
Osmanlı Devlet Adamları (1882-1885 Senelerine Ait) 90850 - 90851/1-26,28-32,34-45,56-58
Osmanlı Donanması 91090
Osmanlı Donanması 91242
Osmanlı Donanması 90450/19
Osmanlı Donanması'na Ait Gemiler 91475
Osmanlı Tiyatrosu 91275/1-44
Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Faaliyetleri 90667
Osmanlı-Yunan Harbi (1313-1314 Şehitleri Anıtı 91216/23
Ostankino Kilisesi (Moskova) 91229/29
Ostrova Gölü 90623/19a-b
Ostsee Gemisi 91504/15
Otakçılar Karakolhanesi (İstanbul-Eyüp) 91075/42
Otel (Baden-Baden'de) 91419/11
Otel (Bombay'da) 91434/37,39
Otel (Halep'te) 90573/26a-b,32
Otel (Moskova'da) 91314/7
Otel (New York'ta) 91801/4
Otel (Şam'da) 90483/35
Otel (Şikago'da) 91522/6
Otel (Tampa'da) 91373/2-3
Otel-Yatak Odası (Şikago'da) 91801/6
Otlanköy 90790/35
Ottojano (Yanardağın İndifaından Sonra) 91367/1d-3b,d-14a
Ottojano-Saint Giuseppe Köyü 91367/10a,15a
Ottojano-Terzigno 91367/9d,11a
Ottojano-Terzigno İstasyonu 91367/9d,11a
Ouragon Zırhlısı 91323/24
Ovid'in Heykeli (Köstence) 91233/52
Ovid'in Heykeli (Köstence) 91331/3
Oyama 91345/12