KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Pacobin,Eugen (Fotoğrafçı) 779-50
Padişah Portreleri 90517/1-32
Padişahın 25nci Cülûs Yıldönümünde Diyarbakır'da inşa edilen çeşmenin Açılış Merasimi 779-73/87,105
Padithorai Mâbedi (Madura) 91359/25
Palais du Champ de Mars (Paris) 91520/1-3,5-8
Palais du Champ de Mars-Diéna Galerisi 91520/6-8
Palanka 90790/20,22-25
Palanka-Genel Görünüşü 90623/7c
Palayo Zırhlısı 91168/12
Palermo 91447/24c,26b,c,30a,c,31a,32b,7,55a,58b
Palermo Katedrali 91447/26c
Palermo Müzesi 91447/55a,58b
Palu 90597/24
Paluka,Magasin (Cildçi) 92248
Pamukkale 90417/13-16
Pamukkale Harabeleri 90417/13,15-16
Panagyurişte 90792/28
Panayır (Manisa'da) 90562/6
Panayotaki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/34a
Pançiri (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91281/17
Pançiri (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91281/17
Pandelides,S.G. (Fotoğrafçı) 779-73 - 779-78
Pangaltı Karakolhanesi (İstanbul) 91075/4
Panosyan, Ohannes (Fotoğrafçı) 90540
Pantenbrücke 91445/22
Pantheon (Paris) 91246/26
Pantheon (Roma) 91216/14
Pantheon (Roma) 91257/13
Pantheon (Roma) 91382/12
Pantheon (Roma) 93867/7
Pantokrator Manastırı (Aynaroz) 90568/7
Paolina Çeşmesi (Roma) 91257/25
Paolina Çeşmesi (Roma) 91382/14
Papaz Köprüsü Karakolhanesi (İstanbul-Beyoğlu) 91088/20
Papazyan (Fotoğrafçı) 779-40
Papazyan Frères (Fotoğrafçı) 90852
Papazyan, Frères (Fotoğrafçı) 90650
Papke, F.W. (Cildçi) 91237
Papke, F.W. (Cildçi) 91448
Paris 91431/26,34,38,49 - 91491 - 91499 - 91510 - 91512 - 91517/10 - 91518/1-48
Paris 91520 - 91693 - 91694 - 91695 - 91696
Paris 91214 - 91217/30 - 91223/1-25 - 91232/30,36-39 - 91246
Paris-Genel Görünüşü 91246/1,20
Paris-Genel Görünüşü 91510/1a - 91517/10
Parish Kilisesi (Malta) 91256/48
Paris-Saint Louis Adası 91246/27
Parlamento Binası (Londra) 779-69/7 - 779-90/5,14,22
Parlamento Binası (Viyana) 91254/9
Parlamento Binası (Viyana) 91381/20
Parlamento Binası (Viyana) 93850/19
Parmakkapı Karakolhanesi (İstanbul) 91075/1
Parnasse (Fotoğrafçı) 90569
Parnasse (Fotoğrafçı) 92251
Partenon (Atina) 779-21/6.9b
Parthenon (Atina) 91446/6-9
Parthenon Mabedi (Atina) 91227/4,21,28
Parvis,Joseph (Fotoğrafçı) 91913
Pascal (Fotoğrafçı) 90622
Pascal (Fotoğrafçı) 90650
Pascal (Fotoğrafçı) 91282 - 91283 - 91284
Paszewski, W. (Fotoğrafçı) 90905
Paşa Çeşmesi (Ankara) 90431/53
Paşabahçe Karakolhanesi (İstanbul) 90821/9
Pater Kilisesi (Kudüs) 90577/34
Pavarini, D. Camillo (Hazırlayan) 91439
Pavlaki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/29d
Payi Efendi (Sivas Vilâyeti'nde Çiftlik Müdürü) 90852/20(12),22(2),23(5),24(2)
Pazar Yeri (Adana'da) 90411/25c
Pazar Yeri (Adana'da) 90478/50b
Pazar Yeri (Aksaray'da-Konya) 779-77/52
Pazar Yeri (Bağdat'ta) 779-80/11
Pazar Yeri (Cerbe Adası'nda) 90598/53
Pazar Yeri (Darjeeling'de) 91361/12
Pazar Yeri (Halep'te) 90567/29b
Pazar Yeri (Kahire'de) 90403/4,21
Pazar Yeri (Konya'da) 779-77/30,34
Pazar Yeri (Lüleburgaz'da) 90418/13
Pazar Yeri (Manastır'da) 90623/15
Pazar Yeri (Musul'da) 90597/58
Pazar Yeri (Serez'de) 90642/11-15
Pazarcık Göçmenleri (Sivrihisar'da) 90571/26,35
Pazarkapı Camii (Trabzon) 90441/27
Pazaryeri (Afyonkarahisar'da) 779-62/12,15
Pazaryeri (Serez'de) 779-15/15
Pazaryeri-Açılış Merasimi (Bursa'da) 779-28/13
Pechedımaldji (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
PeHapb,Ommo (Fotoğrafçı) 93804
Pekida, S. (Fotoğrafçı) 91222
Pelagosa Gemisi 91448/12
Pelayo Gemisi 91439/74
Peleng-i Derya Vapuru 91090/2,6
Peleng-i Derya Vapuru-Askerleri 91090/19
Pembroke Karargâhı (Malta) 91256/30
Penako Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/38a
Penang 779-56/17-18,20-21
Pentowity (Bulgar Kâtibi) 91313/51
Pera Palas (İstanbul) 779-36/21
Pera Palas Oteli (İstanbul) 90825
Percy, Earl (Fotoğrafçı) 90597
Peri Bacaları (Nevşehir) 90597/12
Pertev Bey (Erkân-ı Harbiye Binbaşısı) 91037/12
Pertev Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91047/20
Pertev Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91045/37
Pertev Paşa Camii (İzmit) 90767/4
Pesaro Sarayı (Venedik) 93869/7
Peşâver 91360/25
Peşâver Ahalisi 91360/26-27
Petit, Pierre (Fotoğrafçı) 91388
Petit, Pierre (Fotoğrafçı) 91491
Petit,Victor (Hazırlayan) 91819
Petra 90785/13-18
Petraki Efendi (Eczacı) 90980/13
Petraki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/43d
Petraki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/45c
Petraki Efendi (Kolağası-Eczacı) 90977/15
Petrel Zırhlısı 91358/8
Petriç 90636/7,14-27,38-45,48
Petriç-Çamkolu Balkanı 90636/38-45
Petriç-Genel Görünüşü 90636/14-21
Petriç-Voksan Köyü 90636/25-27
Petro I in Evi (Leningrad) 91449/15
Petro I in Heykeli (Leningrad) 91449/4
Petrol Kaynakları (Musul ve Kerkük'te) 90573/1a-7b,9a-b
Petroviç, Filip (Karadağ Nafıa Müdürü) 91243/21b
Petroviç, Şako (Karadağ Voyvodası) 91243/15b
Petrovsky Sarayı (Moskova) 91229/25
Petrovsky Sarayı (Moskova) 91314/4
Petrus Kilisesi (Antakya) 90429/14
Petsch (Fotoğrafçı) 779-86
Phaeton Gemisi 91439/62
Phébus (Fotoğrafçı) 91071
Phébus (Fotoğrafçı) 91280
Phébus (Fotoğrafçı) 93804
Phébus (Fotoğrafçı) 90491 - 90494
Phébus (Fotoğrafçı) 90545 - 90554 - 90555
Phébus (Fotoğrafçı) 90613 - 90622
Phébus (Fotoğrafçı) 93877 - 779-29 - 779-32 - 779-34 - 779-36 - 779-38 - 779-50 - 779-52
Phèbus (Fotoğrafçı) 90456
Phèbus (Fotoğrafçı) 779-89
Phèbus (Fotoğrafçı) 90625 - 90643 - 90650
Phèbus (Fotoğrafçı) 90850 - 90854
Philadelphia Zırhlısı 91358/4
Philippidi, H. (Fotoğrafçı) 90809
Photographische Gesellschaft (Fotoğrafçı) 91350
Pınarbaşı 90478/8a
Pignatoros, S. (Doktor) 90667/2
Pike (Prens Mirko'nun Hocası) 91243/3
Pillé (Hazırlayan) 91772
Pîr Mehmed Paşa Camii (Konya) 90433/9
Pîr Mehmed Paşa Zaviyesi (Konya) 90433/9
Piramit (Roma'da) 91382/37
Piramit (Sakkara) 90776/30,38
Piramit (Sakkâre) 90565/44
Piramitler (Kahire) 90402/9 - 90403/10-11,13,15,18-20
Piramitler (Kahire) 90612/9,21-22
Piramitler (Kahire) 90768/22a-b,23a-b,24a-b,25a-b,36d - 90774/31-39,41 - 90776/39 - 90779/6 - 90780/32-33
Piramitler (Kahire'de) 90565/30,32-41
Piramitler (Keops ve Kefren) (Kahire) 90492/58
Pire Limanı 91227/2,29
Pîri Paşa Karakolhanesi (İstanbul) 90822/9
Pirin Mağaraları (Adıyaman) 90798/30-33
Piriştine-Genel Görünüşü 779-76-36
Pirou, Eug. (Fotoğrafçı) 91313
Pisa 91215/7-14
Pisa 91382/92-93
Pisa Katedrali 91215/7-9,12-14
Pisa Katedrali 91382/92
Pisa Kulesi 91215/7
Pisa Kulesi 91382/93
Pisa Vaftizhanesi 91215/11
Pisa Vaftizhanesi 91382/92
Pisa Vaftizhanesi-Kürsüsü 91232/29
Pitti Sarayı (Floransa) 91382/87,90-91
Piyade Kışalsı (Sakız Adası) 90802/6
Piyade Kışlası (Bağdat) 779-80/9,33
Piyade Kışlası (Edirne) 91074/12
Piyade Kışlası (Kırcaali) 91074/24,26
Piyade Kışlası (Kırklareli) 91074/14,16
Piyade Kışlası (Ortaköy-Bulgaristan) 91074/21
Piyade Kışlası (Tırnova) 91074/20
Piyade Taburu (Trablus'ta) 90788/4a,8a,10a,21
Plamanaç, İlya (Karadağ Voyvodası-Harbiye Nâzırı) 91243/14a
Platamon Kalesi 90617/39
Platz,Max (Fotoğrafçı) 93877
Plevne 90484/29,36
Podgoriçe 779-50/40
Podgoriçe 90766/56
Podgoriçe 91228/12-13 - 91243/98-101,119b
Podgoriçe-Genel Görünüşü 91243/119b(1)
Podolya 90672/146-147
Poligon (İstanbul-Kağıthane) 90942/24
Poligon (İstanbul-Kâğıthane'de) 779-45/13
Poligon Kasrı (İstanbul-Kağıthane) 90474/30 - 90479/22a
Polis ve Piyade Jandarma Dairesi (Selânik) 90423/9
Pollak, M. (Fotoğrafçı) 91315
Polonya 91241
Polonya-Przemysl 91454
Pommerania 91504/21
Pompei 91367 - 91382/77 - 91418
Pompei 91447/12-22
Pompei Duvar Resimleri 91447/42a,c,43a-c,44a,c
Pompeius Sütûnu (İskenderiye) 90768/2b
Poona 91360/61-64
Popnitza 90790/32
Popoviç, Mişo (Karadağ Prensi Yâver-i Sânisi) 91243/9,18a
Popoviç, Simo (Karadağ Voyvodası-Maarif Nâzırı) 91243/15a
Popp, Louis (Hazırlayan) 91441
Pormidable Zırhlısı 91323/1
Porselen Eşya (İstanbul-Topkapı Sarayı'nda) 90838/11,13
Porselen Eşya (Yıldız Çini Fabrikası Mamulü) 90525
Port Arthur 91346/2-9 - 91347/29-61
Port Said 90402/2-3,5,14,17
Port Said 90492/1-6,19-34
Port Said 90565/60-63,68
Port Said 90768/33d
Port Said Limanı 90768/33d,36b - 90780/35
Port Said Rıhtımı 90492/20,22-25
Port Said Rıhtımı 90565/60,68
Port Said-Araplar Mahallesi 90565/62
Portekiz 91232/42
Porto 91232/42
Posta Müvezzi'î 93216/22
Posta Pulu Örnekleri 90712
Posthof Bahçesi (Karlsbad) 91244/3
Postinpuş Baba Zaviyesi (Yenişehir) 90755/21 - 90757/31 - 90762/13
Postinpuş Baba Zaviyesi (Yenişehir) 90814/23
Potsdam 91494/6a-c,14a-b
Potter Palmer'in Evi (Şikago) 91522/22
Pouchkin'in Heykeli (Moskova) 91229/44
Pouchkin'in Heykeli (Odesa) 91236/9
Pouschkin'in Heykeli (Moskova) 91314/10
Poutnika Kilisesi (Moskova) 91229/28
Powerful Gemisi 779-55/33,38,44
Powerful Zırhlısı 91334/8 - 91335/3 - 91336/1,3
Pozantı 90507/27-28
Prag 91481
Prens Adolbert 779-88/49
Prens Adolbert 91349/23
Prens Adolbert Gemisi 91504/6
Prens Albert 91338/15b
Prens Albert (Edinburg Dükü) 779-32/12-15,36
Prens Albert ile İstanbul'a Gelen İngiliz Heyeti 779-32/14
Prens albert'in Büyükada Gezisi 779-32/15
Prens Alexandre Meydanı (Sofya) 90484/20
Prens Alexandre'ın Mezarı (Sofya) 90792/17
Prens Alexandre'nin Mezarı (Sofya) 90484/31
Prens Alfons 91338/20b - 91349/28
Prens Arnold 91228/1
Prens Arnolph 91338/12b
Prens Bismarck 779-32/32
Prens Boris 90792/3
Prens Boris'in Resm-i Ta'midi 90792/22-24 - 93841/6,8,23
Prens Bugen Anıtı (Viyana) 93850/4
Prens Carl 91349/14
Prens Carl Theodor 91338/14a-b
Prens Carlos de Bourbon 91341/27c
Prens Christinen Mezar Anıtı (Viyana) 93850/6
Prens Christoph 91338/17b - 91349/33
Prens Conrad 91338/11b - 91349/18
Prens Dairesi (Bar) 91243/117-118
Prens Dairesi (Çetine) 91243/70-74
Prens Dairesi (Ülgün) 91243/113
Prens Danilo 91243/1,3,8-9
Prens Danilo ve Ailesi 779-50/50
Prens Danilo'nun Evlenme Töreni 779-50/38,47
Prens Danilo'nun Köşkü (Podgoriçe) 779-50/40
Prens Danilo'nun Köşkü (Riyeka) 779-50/45
Prens Danilo'nun Sarayı (Çetine) 779-50/39/41
Prens Di Napoli 91243/1
Prens Eitel Fritz 779-88/50
Prens Eithel 90538
Prens Eugen Von Savoyen 91381/2
Prens Ferdinand 90792/1
Prens Ferdinand 91338/6a - 91349/22
Prens Franz 91388/7a - 91349/15
Prens Franz Josef 1338/16b - 91349/30
Prens Frederick 90538
Prens Geinrich 91349/19
Prens Georg 91338/11a - 91349/17
Prens George (Baalbek'te) 779-32/36
Prens George Zırhlısı 91334/21
Prens Heinrich 91338/13
Prens Herzog Von Calabrien 91349/8
Prens Hüseyin Sarayı (Kahire) 90403/1
Prens Hüseyin Sarayı (Kahire) 90565/12-13
Prens Hüseyin Sarayı-Bahçesi 90565/12-15
Prens Josef 91338/10a
Prens Karl Anıtı (Viyana) 93850/5
Prens Konstantin 91213/4
Prens Konstantin 91240/2
Prens Leopold 91338/10 - 91349/16
Prens Ludwig 91338/2b,3b - 91349/3,31
Prens Ludwig Ferdinand 91349/20
Prens Ludwig Wilhelm 91338/16b
Prens Luitpold 91338/1a-b,18 - 91349/1,34
Prens Mirko 91243/3,8,12b,13a
Prens Mirza Rıza Daniş Han (İran Sefiri) 90609/18 - 90610/20-21 - 90611/20
Prens Nikola 91228/1 - 91243/1
Prens Nikola 91243/11a,12a
Prens Peter 91243/8
Prens Peter Kara Yorgi 91243/13b
Prens Rupprecht 91338/4a - 91349/6
Prens Siegfried 91338/14a - 91349/29,32
Prens Töring 91349/35
Prens Uhranch 91349/36
Prenses Adelgunde 91338/5a - 91349/7
Prenses Adolbert 91338/19
Prenses Aksania 91243/3
Prenses Alexandra 91240/3
Prenses Alphons 91338/20a
Prenses Angust 91338/10a
Prenses Anna 91243/3
Prenses Arnolph 91338/12a
Prenses Clara 91349/27
Prenses Elisabeth 91338/15b
Prenses Gemanlin 91349/16
Prenses Gisela 91338/9a
Prenses Grafin Trani 91349/37
Prenses Gundelinde 91349/13
Prenses Helen 91243/1,3
Prenses Helmfrud 91349/12
Prenses Helmtrud 91338/7b
Prenses Hildegard 91349/10
Prenses Louise 90792/2
Prenses Ludwig 91338/2b,3a
Prenses Maria Teresa 91341/27d
Prenses Marie 91338/16a
Prenses Miliça 91243/1,11b
Prenses Olga 91213/3
Prenses Pilar 91349/24
Prenses Rastovi 91341/27b
Prenses Rupprecht 91338/4b
Prenses Sophie 91338/16a
Prenses Sundelinde 91338/8
Prenses Teresa 91338/2a - 91349/5
Prenses Urunlf 91349/19
Prenses Wiltrut 91338/7b - 91349/11
Prepol 779-24/5-6
Preussen Gemisi 91504/2
Priboy 779-24/3
Price, A. (Doktor) 90667/2
Priester,Max (Fotoğrafçı) 779-32
Princesse Alice Gemisi 91439/85
Printemps Fotoğrafhanesi 779-86
Prinzess Wilhelm Gemisi 91439/53
Prisco,F. (Fotoğrafçı) 779-40
Priştine 90623/10c,24c
Prizren 779-76/1,3,13
Prizren-Genel Görünüşü 779-76/1.3
Proje (İstanbul-Karaköy'deki Bir Binaya Ait) 779-32/9
Proje-Blackwalls Köprüsü (New York) 779-32/5a
Proje-Hamidiye Süvari Kışlası (Selânik'e Ait) 779-91/29
Proje-Hamidiye Süvari Kışlası (Serez'e Ait) 779-91/30
Proje-Yeniçeri Kıyafetlerine Ait Müze (İstanbul-Sultanahmet) 779-73/17
Protestan Hastahanesi (Gaziantep) 90435/32
Protestan Kiliseleri (Kudüs) 90483/24 - 90504/75
Protestan Kilisesi (Antakya) 90439/22
Protestan Kilisesi (Gaziantep) 90435/29
Protestan Kilisesi (Leningrad) 91449/14
Protestan Kilisesi (Urfa) 90430/51-52
Protestan Mektebi (Gaziantep) 90435/35
Prouzet,A. (Fotoğrafçı) 92251
Provision Evleri (Hitterdal) 91471/19
Prud'hon (Ressam) 91338/13b
Prusya İnas Mektebi (Kudüs) 90504/70
Prusya Mektebi (Beyrut) 779-44/86,94,106
Prusya Mektebi (Kudüs) 90504/81
Prümm, Theodor (Fotoğrafçı) 90901
Przemsyl-Genel Görünüşü 91454/1-3
Przemysl 91454
Psara Gemisi 91439/56
Ptolome II Kapısı (Filea Adası) 90779/24
Pueblo 91464/8,13-14,16,21,26-27,30-32 - 91465/10
Pueyrredon Zırhlısı 91201/2,5
Pulmann, Joseph (Fotoğrafçı) 90578
Pulpita Katedrali 91447/53c