KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Raca Amehti Mâbedi (Benaras) 91361/35
Rachel'in Mezarı (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90502/36
Rada Kalesi (Yemen'de) 90766/15
Radetzky'nin Heykeli (Viyana) 91381/13
Ragıb Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/29c
Ragıb Efendi (Eğriboz Hanedanı'ndan-Kethüdâ-zâde) 91313/53
Ragıb Paşa 91284/1,2c
Ragıp Bey (Kaymakam) 91054/13
Ragıp Bey (Kolağası) 90964/19
Ragıp Bey (Kolağası) 91195/10c
Rahipler (Tur-ı Sina'da) 90672/165
Rahmi Bey (Kaymakam-Harbiye Mektebi Muallimi) 90966/46
Rahmi Paşa (Ferik) 91045/26
Rahmi Paşa (Mirliva) 91052/18
Rahmi Paşa (Piyade Mirlivası) 91071/30
Rahmi Usta (Tüfekçi) 91301/87
Râif 90625/2
Raif (Beylikçi Muavini) 90850/17,228
Raif Bey (Binbaşı) 91048/13
Raif Bey (Edirne Mebusu Hüsnü Bey'in Oğlu) 91313/53
Raif Bey (Kolağası) 91195/12a
Raif Bey (Miralay) 90788/40a
Raif Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90997/31
Raketa Gemisi 91504/9
Rakım Efendi (Kolağası-Doktor) 90994/18
Rakka 90411/19b-d,20a
Rakka 90478/39b-40a
Rakka Camii 779-73/80
Rakka Camii 90411/19c
Ramazan Çavuş (Sivas Vilâyeti'nde Çiftlik Korucusu) 90852/24(3)
Ramazan Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/62
Ramle 90400/15-16
Ramle 90482/5-6 - 90501/2 - 90502/4-5 - 90504/86-87,108
Ramle 90576/10 - 90577/3
Ramle 90791/51-52
Ramle Camii 90504/87
Ramle Kulesi 90502/5
Ramle Kulesi 90652/22
Ramle Kulesi 90791/52
Ramle Sebili 90504/108
Ramle-Genel Görünüşü 90504/86
Ramle-Genel Görünüşü 90577/3
Ramle-Genel Görünüşü 90791/51
Ramses II Heykeli (Sakkâre) 90422/4
Ramses II Heykeli (Sakkâre) 90565/42
Ramses II Tapınağı (Nübya) 90776/19,21,33
Ramses III Tapınağı (Medinetü'l Ebvâ) 90776/24,26,41 - 90777/4,12,34,39 - 90779/20
Ramsesseum Tapınağı (Teb) 90774/18 - 90776/16 - 90777/7,9,15,32 - 90779/18
Raoult, J. X. (Fotoğrafçı) 90672
Ras el-Tin Sarayı (Kahire) 90612/42
Rasathane (Amerika Birleşik Devletleri'nde) 93875/12,14
Rasathane (Atina'da) 91213/28
Rasathane (Konya) 90433/27
Rasathane (San Francisco'da) 91357/11
Rasathane-i Amire'de Hazırlanan Fotoğraflar 90671/23-27
Ras-el Tin Kalesi (İskenderiye) 90769/35
Rasih Bey (Binbaşı) 91048/12
Rasih Bey (Mülâzım) 91194/6d
Rasih Efendi (Kolağası-Ertuğrul Alayı Baytarı) 90996/12
Rasim (Mülâzım-ı Sâni) 91063/30
Rasim Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/24c
Rasis, S. C. (Doktor) 90667/2
Raşid (Birinci Dair-i Belediye Müdürü) 90851/21
Raşid Ağa (Başçavuş) 91067/29a
Raşid Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90974/16
Raşid Bey (Kolağası) 91053/21
Raşid Bey (Miralay) 91056/26
Raşid Bey (Yüzbaşı) 91194/5a
Raşid Efendi (Binbaşı-Doktor) 91301/57
Raşid Efendi (Doktor) 91067/10e
Raşid Efendi (Kolağası) 90981/2
Raşid Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/35
Raşid Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/278
Raşid Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/95
Raşid Efendi (Yüzbaşı) 90990/2
Raşit Efendi Kütüphanesi 90431/27
Rathhaus (Viyana) 91254/4
Ratib (Mülâzım-ı Sâni) 91063/34
Rauf (Dersaadet Mülhakât Nazırı) 90850/294
Rauf (Hassa Müşiri) 90850/163
Rauf Bey (Manisa Mekteb-i İdadî Müdürü) 90561/1
Rauf Bey (Mülâzım-ı Sâni) 91301/266
Rauf Bey (Yüzbaşı) 90996/13
Rauf Efendi (Binbaşı) 91067/17d
Rauf Paşa (Müşir) 91041/7 - 91049/5
Rauf Paşa Yalısı (İstanbul-Ortaköy'de) 779-75/8
Ravanduz 90597/52
Ravzatu'l-Mutahhara (Medine) 90789/7
Re Umberto Zırhlısı 91168/5
Recai Efendi (Ertuğrul Alayı'nda Yüzbaşı) 90995/16
Recaî Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/317
Receb Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90993/26
Receb Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/20
Receb Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/442
Receb Ağa (Tüfekçi) 91067/14f
Receb Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/28a
Receb Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90986/28
Receb Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/44
Receb Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/76
Recep (Yüzbaşı) 90978/3
Recep Efendi (Sancaktar) 90996/4
Recep Efendi (Yüzbaşı) 90978/4
Recep Paşa Camii (Rodos) 90808/21
Recep Paşa Camii-Çinileri (Rodos) 90806/16
Redif Askerlerine Ait Depo (Antakya'da) 90429/48 - 90439/36-37
Redif Askerlerine Ait Depo (Beyrut'ta) 91082/7 - 91105/7
Redif Askerlerine Ait Depo (Erzincan'da) 91121/16,24
Redif Askerlerine Ait Depo (Gaziantep'te) 90435/12
Redif Askerlerine Ait Depo (Gazze) 90504/56
Redif Askerlerine Ait Depo (Halep'te) 90454/87
Redif Askerlerine Ait Depo (İdlib'de) 90439/9
Redif Askerlerine Ait Depo (Kayseri'de) 90431/61,64
Redif Askerlerine Ait Depo (Kilis'te) 90435/40
Redif Askerlerine Ait Depo (Ma'arra'da) 90429/61 - 90439/4
Redif Askerlerine Ait Depo (Samsun'da) 90764/7
Redif Askerlerine Ait Depo (Selânik'te) 91016/9
Redif Askerlerine Ait Depo (Tokat'ta) 90651/3
Redif Askerlerine Ait Depo (Urfa'da) 90430/9
Redif Askerlerine Ait Depo (Yafa) 90504/54
Redif Askerlerine Ait Depo (Yanya'da) 91104/4
Redif Dairesi (Erzurum) 90505/32
Redif Dairesi (Samsun) 90764/7
Redif Dairesi (Selânik'te) 91016/9
Redif Dairesi (Tekirdağ) 90418/40
Redif Dairesi (Yanya) 91104/1
Redif Dairesi ve Deposu (Gilan'da) 779-76/2
Redif Kışlası (Manisa'da) 90561/23
Redif Kumandanlığı Dairesi (Kayseri) 90431/61
Redif Kumandanlık Dairesi (Erzincan) 91121/32
Redif Zâbitân Dairesi (Erzincan) 91121/16
Redourable Zırhlısı 91323/3
Refah 90644/19a-b
Refahiye 779-34/33
Refik (Fotoğrafçı) 779-55
Refik (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91282/9a
Refik Bey (Binbaşı) 91048/4
Refik Bey (Kolağası) 90964/13
Refik Bey (Kolağası) 91195/9b
Regensburg 91496/4a
Reichard (Fotoğrafçı) 90901
Reichard (Fotoğrafçı) 779/78
Reichshofen Şehri 91217/28
Reina Regente Gemisi 91439/77
Reji İdarehanesi (Dedeağaç) 90581/2
Reji İdarehanesi (Manisa) 90563/7
Reji Tütün Dairesi (Trabzon) 90441/44
Reji Tütün Fabrikası (İstanbul-Cibali) 90553
Reji Tütün Fabrikası (İstanbul-Cibali) 91549
Reji Tütün Fabrikası (İzmir) 90417/23
Reji Tütün Fabrikası Memurları (İstanbul-Cibali) 90553/28
Reji Tütün Fabrikası-İtfaiyesi 91549/26
Reji Tütün Fabrikası-Memurları (İstanbul-Cibali'de) 91549/27
Reji Tütün İdresi (Urfa) 90430/20
Remzi (Şehremaneti Meclisi Başkâtibi) 90850/195
Remzi (Şehremaneti Meclisi Reisi) 90850/110,132
Remzi Bey (Binbaşı) 91051/6
Ren Köprüsü (Koblenz) 91496/15b
Ren Köprüsü (Konstanz) 91496/18c
Renan 91388/15b
Renard (Fotoğrafçı) 91168
Renard, W. (Fotoğrafçı) 91450
Renard,A. (Fotoğrafçı) 779-55
Reneta Gemisi 91504/18
Repulse Zırhlısı 91168/16
Resânet Vapuru 779-55/49-52
Re'siye Minaresi (Medine) 90744/4,16 - 90745/7 - 90746/5,23,30,36,41,48 - 90747/2-11(7)
Resmî Geçit (Budapeşte'de) 779-34/70-78
Resm-i Geçit (Derik'te) 90877/14
Resm-i Geçit (Erzincan'da) 90877/7-9
Resm-i Geçit (İstanbul-Beşiktaş'ta) 90614/26-27
Resne (Fotoğrafçı) 93216
Re'su'l-Ayn (Baalbek) 90862/14
Re'sü'l-Ayn (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90567/40b
Re'sü'l-Ayn Ahalisi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90567/42a
Reşad (Şehremaneti Muhasebecisi) 90850/77
Reşad Efendi (Kolağası-Ertuğrul Zırhlısı Torpido Memuru) 91222/61
Reşid (Amedî-i Divan-ı Hümâyûn Azası) 90850/83,123
Reşid (Beyoğlu Bidâyet Mahkemesi Ceza Dairesi Reisi) 90850/30
Reşid (Fotoğrafçı) 91076/1
Reşid (Hariciye Müsteşarlığı Muavini) 90850/215
Reşid (Mülâzım-ı Evvel) 91284/3c
Reşid Bey 91313/51
Reşid Bey (Miralay) 90851/6
Reşid Bey (Piyade Kaymakamı) 91067/2b
Reşid Bey (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu Müdürü) 91153/1
Reşid Efendi (Brazi Aşireti'nden) 779-64/12-13
Reşid Efendi (Mülâzım) 91067/6a
Reşid Efendi (Yüzbaşı) 91067/18a
Reşid Efendi (Yüzbaşı) 91301/214
Reşid Mustafa Paşa (Sadrazam) 90628/57
Reşid Paşa (Selânik Merkez Kumandanı) 90850/162
Reutlinger (Fotoğrafçı) 93804
Revan 91493/6-12
Revan Köşkü (İstanbul-Topkapı Sarayı) 90817/16 - 90818/16
Rezonville Şehri 91217/29
Rheinstein 91431/48
Rhomide (Fotoğrafçı) 90854
Rhonegletscher 91445/11
Rıdvaniye Camii (Urfa) 90430/40
Rıdvaniye Medresesi (Urfa) 90430/48
Rıfat (Fotoğrafçı) 90509
Rıfat (Fotoğrafçı) 90834
Rıfat (Mülâzım-ı Evvel) 90978/7
Rıfat Bey (Miralay) 90788/40a
Rıfat Bey (Miralay) 90965/36
Rıfat Efendi (Kolağası-Doktor) 90975/24
Rıfat Efendi (Kolağası-Eczacı) 90976/21
Rıfat Efendi (Kolağası-Eczacı) 90979/24
Rıfat Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90985/7
Rıfat Efendi (Yüzbaşı) 90986/23
Rıfat Paşa (Ferik) 91055/23
Rıfat Paşa (Mirliva) 91052/9
Rıfat Şevki Efendi (Kolağası-Doktor) 90975/5
Rıhtım İnşaatı (İstanbul'da) 91542
Rıza (Cemiyet-i Rüsûmiye Reis-i Sanisi) 90850/206
Rıza (Fotoğrafçı) 90531
Rıza (Fotoğrafçı) 779-34 - 779-39
Rıza (Kolağası) 91282/10
Rıza (Maliye Nezareti Muavini) 90850/239
Rıza (Süvari Mülâzımı) 91282/6a
Rıza (Şûra-yı Devlet Azası) 90850/152,247,250
Rıza (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91282/16
Rıza (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 912823/9
Rıza (Yüzbaşı Vekili) 91063/22
Rıza (Yüzbaşı-Doktor) 91284/7
Rıza Ağa (Serçavuş) 91067/49d
Rıza Bey 90625/2
Rıza Bey (Alay Emini) 90997/9
Rıza Bey (Binbaşı) 90660/1
Rıza Bey (Binbaşı) 90964/5
Rıza Bey (Binbaşı) 90965/51
Rıza Bey (Binbaşı) 90965/55
Rıza Bey (Binbaşı) 91067/35c
Rıza Bey (Binbaşı) 91067/50a
Rıza Bey (Binbaşı) 91195/8a
Rıza Bey (Binbaşı) 91195/8d
Rıza Bey (Binbaşı) 91301/175
Rıza Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91054/4
Rıza Bey (İstihkâm Miralayı) 91037/31
Rıza Bey (Kaymakam) 90978/28
Rıza Bey (Kaymakam) 91054/2
Rıza Bey (Kaymakam) 91054/7
Rıza Bey (Kaymakam) 91195/3b
Rıza Bey (Kaymakam) 91195/3d
Rıza Bey (Kolağası) 90964/15
Rıza Bey (Kolağası) 91067/50b
Rıza Bey (Kolağası) 91195/11d
Rıza Bey (Süvari Miralayı) 91067/1b
Rıza Bey (Süvari Yüzbaşısı) 90964/28
Rıza Bey (Topçu Binbaşısı) 91037/15
Rıza Bey (Topçu Miralayı) 91056/7
Rıza Bey (Yüzbaşı) 91301/241
Rıza Bey Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779/75/13
Rıza Efendi (Eczacı) 90982/13
Rıza Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/23b
Rıza Efendi (Kolağası) 90564/7
Rıza Efendi (Kolağası) 90973/12
Rıza Efendi (Kolağası) 90992/19
Rıza Efendi (Kolağası) 90998/18
Rıza Efendi (Kolağası) 91301/192
Rıza Efendi (Mülâzım) 91222/61
Rıza Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/32a
Rıza Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90076/24
Rıza Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90998/4
Rıza Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/186
Rıza Efendi (Yüzbaşı Vekili) 91301/354
Rıza Efendi (Yüzbaşı) 91067/12c
Rıza Efendi (Yüzbaşı) 91067/46e
Rıza Efendi (Yüzbaşı) 91301/144
Rıza Efendi (Yüzbaşı) 91301/71
Rıza Efendi (Yüzbaşı-Tüfekçi) 91301/348
Rıza Paşa 90851/1
Rıza Paşa 91034/1 - 91041/2
Rıza Paşa (A'yân A'zâsı) 91278/3
Rıza Paşa (Ferik) 91041/5
Rıza Paşa (Ferik) 91046/22
Rıza Paşa (Ferik-Alasonya Ordusu Topçu Kumandanı) 91059/10
Rıza Paşa (Mirliva) 91037/28
Rıza Paşa (Serasker) 90628/74
Rıza Paşa (Topçu Feriki) 91037/24 - 91055/35
Rıza Paşa Karakolhanesi (İstanbul-Kadıköy) 91088/12
Rialto Köprüsü (Venedik) 93869/17
Richelieu'nun Heykeli (Odesa) 91236/10
Richelieu'nün Heykeli (Odessa) 90672/121
Rif'at (Bahriye Binbaşısı) 91281/7
Rif'at (Mirliva-Doktor) 91284/12
Rif'at Ağa (Miralay) 91193/11b
Rif'at Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/65
Rif'at Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/47a
Rif'at Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/25a
Rif'at Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/21
Rifat Paşa (Reis-i Meclis-i Vâlâ) 90628/61
Rifelsee 91445/10
Rigi-Kaltbad 91445/52
Rigirothorn 91445/26
Rihâ 90482/57 - 90502/48 - 90504/51,110
Rihâ 90577/44 - 90605/47a-b
Rihâ 90785/4-5 - 90793/30
Rilski Manastırı (Sofya) 93841/20
Ritter von Bilinski Gemisi 91448/13
Riyan Mabedi (Tedmür) 90778/8
Riyeka 779-50/43,45
Riyeka Köprüsü 779-50/43
Rize 90764/18-23
Robert Kolej 90407/44
Robert Kolej (İstanbul-Bebek) 90763/57
Rocchini, F. (Fotoğrafçı) 91232
Rodop-Genel Görünüşü 90792/34
Rodos 90798/1-6,128
Rodos 90803/28-31 - 90804 - 90805 - 90806 - 90807 - 90808
Rodos 90507/1
Rodos Adası 90573/28a
Rodos Çarşısı 90808/9
Rodos Feneri İdarehanesi 90804/1c
Rodos Kalesi 90803/30 - 90804/13-15,17,20-21 - 90806/2,5,23 - 90807/23 - 90808/8
Rodos Kalesi-Eğrikapı (Porte D'Ambois) 90805/19 - 90807/16 - 90808/12
Rodos Kalesi-İskele Kapısı 90807/24
Rodos Kalesi-Kapısı 90798/1-2
Rodos Kalesi-Kızıl Kapı (Saint Jean Kapısı) 90804/10 - 90805/17 - 90806/19 - 90808/6
Rodos Kalesi-Mendirekkapı 90807/11
Rodos Kalesi-Merkez Hapishanesi 90805/21
Rodos Kalesi-Musluk Kapısı (Saint Catherine Kapısı) 90805/8 - 90806/6
Rodos Kalesi-Tersane Kapısı (Saint Paulos Kapısı) 90807/8
Rodos Limanı 90803/31 - 90804/1,8 - 90806/9 - 90808/4
Rodos-Genel Görünüşü 90804/1,4 - 90807/25
Rohrbek,Hermann (Fotoğrafçı) 779-78
Rolanda,Suzan Tezer (Aktrist) 93804/9
Rolandseck 91431/28
Roma 93867
Roma 91252 - 91257
Roma 91382/1-73
Roma 91447/6-10,67b - 91456
Roma 91216
Roma Müzesi'ndeki Eserler 91447/67b
Roma-Ariccia 91257/63
Roma-Frascati 91257/61
Roma-Genel Görünüşü 91216/52-56
Roma-Genel Görünüşü 91252/1-2,15 - 91257/26,37,45-46
Roma-Genel Görünüşü 91382/1
Roma-Nemi 91257/64
Romanoff'un Ei (Moskova) 91229/45
Romanoff'un Evi (Moskova) 91314/15
Romanya 91502
Romanya 90672/79-87
Romanya 91212 - 91232/33-35
Romanya Göçmenleri (Sivrihisar'da) 90571/33
Romanya-Dobruca 91331
Romanya-Köstence 91233
Romanya-Mehadia 91324
Romanya-TurnuSeverin 91230
Roma-Palatino 91382/33
Roma-Palatino Tepesi 91257/10
Roma-Pincio 91257/26,37,39-40
Roma-Pincio 91382/18,20
Roma-Rocca di Papa 91257/62
Roma-Tivoli 91382/45
Roma-Tivoli 91252/42-47 - 91257-36,65
Roma-Tivoli 91447/6-10
Romen Ahalisi 90672/79-87,109-110
Romen Mektebi (Köstence-Gelengiç) 91331/30
Romen Mektebi (Köstence-Karamurad) 91331/21
Romülüs Efendi (Fotoğrafçı) 90655
Roquebrune 91339/64
Rosendal Şatosu (Stokholm) 91234/22
Rossi, E. (Fotoğrafçı) 91201
Roşeld Hastahanesi (Kudüs) 90504/77
Rothenburg 91496/23b
Rothesay,Adamson (Fotoğrafçı) 779-55
Roumianzeff Müzesi (Moskova) 91314/8
Rousseau, Chéri (Fotoğrafçı) 91109
Royal Sovereign Zırhlısı 91168/1
Royal Tiyatrosu (Malta) 91256/24
Römmler, Emil (Fotoğrafçı) 90462 - 90464 - 90479
Röntgen Filimlerinin Fotoğrafları 779-41/1-22
Röntgen Fotoğrafları 779-87/1-39
Röntgen Fotoğrafları 90679 - 90738
Rubbelin,Edouard (Fotoğrafçı) 93805
Rubellin (Fotoğrafçı) 779-36 - 779-40 - 779-52 - 779-55
Ruedgisch (Miralay) 91056/29
Ruggero Di Lauria Gemisi 91168/21
Rugia Gemisi 91504/11
Ruhm Binası (Berlin) 91415/12
Ruknü'l Yemânî (Mekke-Harem-i Şerif) 90770/1
Rulé, Emil (Mühendis) 90587/1
Rum Hastahanesi (Sakız Adası) 90802/3-4,9
Rum Kale (Halfeti) 90434/34-40,42,45-46
Rum Kale Kapısı 90434/45-46
Rum Kapısı (Diyarbakır) 90445/2
Rum Katolik Kilisesi (Halep) 90454/7
Rum Kızlar Mektebi (Trabzon) 90441/29
Rum Kilisesi (Beyrut) 779-44/71,178,197
Rum Kilisesi (Cebel-i Tur) 90672/165
Rum Kilisesi (İstanbul-Darülaceze'de) 90532/6
Rum Kilisesi (Kudüs) 90577/14
Rum Kilisesi (Mersin) 90507/51-52
Rum Kilisesi (Tur-ı Sina) 90672/161
Rum Kilisesi-Baş Rahip (Tur-ı Sina'da) 90672/166
Rum Manastırı (Trabzon) 90441/50
Rum Mektebi (Rodos) 90805/9
Rum Mektebi (Trabzon) 90441/37
Rum Mektepleri-Hocaları (Humus'ta) 91289/2-17
Rum Mektepleri-Talebeleri (Humus'ta) 91289/4-17
Rum Metropolitanhane Kilisesi (Trabzon) 90441/53
Rum Mezarlığı (Trabzon) 90441/43
Rum Ortodoks Kilisesi (Antakya) 90429/45
Rum Ortodoks Kilisesi (İdlib) 90429/52
Rum Ortodoks Kilisesi (İskenderun) 90429/6
Rum Ortodoks Mektebi (Antakya) 90429/53
Rum Patrikhanesi (İstanbul) 779-60/29
Rum Patrikhanesi (İstanbul) 91242/6
Rumeli 779-12/1-37
Rumeli Demiryolu 90635 - 90636/2-5
Rumeli Göçmenleri (Sivrihisar-Ortaklar) 90571/4
Rumeli Hisarı (İstanbul) 779-17/9-10
Rumeli Hisarı (İstanbul) 90450/10,16,32-33
Rumeli Hisarı (İstanbul) 90479/25b
Rumeli Hisarı (İstanbul) 90567/7-9
Rumeli Hisarı (İstanbul) 90614/48,53,61,64
Rumeli Hisarı (İstanbul) 90763/63
Rumeli Hisarı (İstanbul) 90813/13,20,29,31,35 - 90817/56,58,63,65 - 90818/56,58,63,65
Rumeli Hisarı (İstanbul) 91298/5a
Rumeli Hisarı Karakolhanesi (İstanbul) 91075/33
Rumeli Kavağı Karakolhanesi (İstanbul) 91075/36
Rumî Camii (Halep) 90454/19b
Rurik Zırhlısı 91168/11
Rus Acentesi (Trabzon'da) 90441/38
Rus Ahalisi 90672/35-78,88-96,101107-111-112
Rus Baş Piskoposları 90672/108
Rus Kilisesi (İstanbul-Yeşilköy) 779-32/28-30
Rus Kilisesi (Kudüs) 90504/30-31,71
Rus Manastırı (Kudüs) 90483/26 - 90504/74
Rus Manastırı (Rihâ) 90504/51
Rus Manastırı (Rihâ) 90785/4
Rusçuk 90484/54
Rusçuk Göçmenleri (Sivrihisar'da) 90571/24-25,36
Rusya Konsoloshanesi (Halep) 90454/56
Rusya Oteli (Berlin) 91232/12
Rusya-Moskova 91229 - 91238
Rusya-Odesa 91236
Rüstem (Londra Sefiri) 90850/295
Rüstem Ağa (Mülâzım-ı Sâni-Sancaktar) 91202/61
Rüstem Ağa (Yüzbaşı) 90985/2
Rüstem Paşa 90851/35
Rüstem Paşa Camii (İstanbul) 90819/38
Rüstem Paşa'nın Türbesi (İstanbul) 779-19/5
Rüstep Paşa Camii (İstanbul) 90450/21-23,28-31
Rüstep Paşa Camii (Tekirdağ) 90418/37
Rüstep Paşa Camii-Çinileri (İstanbul) 90450/29-31
Rüstep Paşa Camii-Kuzey Galeri (İstanbul) 90450/21
Rüstep Paşa Camii-Mahfili (İstanbul) 90450/28
Rüstep Paşa Camii-Mihrabı (İstanbul) 90450/23
Rüsûmat Ambarı (İstanbul'da) 90861/1-3
Rüsûmat Ambarı (İzmir'de) 90861/7-11
Rüsûmat Dairesi (Bağdat) 779-80/17
Rüsûmat Dairesi (Bağdat) 90437/19
Rüsûmat Dairesi (Beyrut) 90771/2
Rüsûmat Dairesi (Erzurum) 90475/40 - 90476/40
Rüsûmat Dairesi (Gelibolu) 90455/35
Rüsûmat Dairesi (İskenderun) 90439/45-46
Rüsûmat Dairesi (İstanbul) 90505/43
Rüsûmat Dairesi (İstanbul-Haydarpaşa) 90533/11
Rüsûmat Dairesi (İşkodra) 90444/14
Rüsûmat Dairesi (İzmir) 90417/4
Rüsûmat Dairesi (Katara) 91243/28
Rüsûmat Dairesi (Narda) 90618/13
Rüsûmat Dairesi (New York) 91405/7
Rüsûmat Dairesi (Selânik) 90423/6
Rüsûmat Dairesi (Tekirdağ) 90418/34
Rüsûmat Dairesi (Trablusgarp) 90404/12,15 - 90408/13,22 - 90441/1
Rüsûmat Dairesi (TurnuSeverin) 91230/2
Rüsûmat Dairesi (Yafa) 90504/96
Rüsûmat Dairesi (Yafa) 90854/32,39
Rüsûmat Rıhtımı (İzmir) 779-84/9-11
Rüşdi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/115
Rüşdi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/77
Rüşdi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/98
Rüşdü (Kolağası-Doktor) 91063/7
Rüşdü Ağa (Başçavuş) 91067/15h
Rüşdü Bey (Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Mülâzım-ı Sânisi) 90966/56
Rüşdü Bey (Topçu Kaymakamı) 91046/13
Rüşdü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90973/27
Rüşdü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90990/19
Rüşdü Efendi (Yüzbaşı) 90992/14
Rüşdü Paşa (Mirliva) 91052/15