KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Şadırvan (Balıkesir'de) 90502/26-27
Şadırvan (Kudüs-Harem-i Şerif) 90575/5
Şadırvan (Manisa'da) 90410/6
Şadırvan (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu'nda) 90426/6
Şadırvan Camii (Rodos) 90806/1
Şâdü'l-Adım Geçidi 90411/14c
Şah Camii (Tahran) 91356/1
Şah Zinde Mescidi (Semerkand) 91355/19
Şah Zinde Türbesi-Merdiveni (Semerkand) 91355/20
Şahabeddin Efendi (Yüzbaşı) 90989/19
Şahghay 91399 - 91400
Şahıs Fotoğrafı 779-78/1-30 - 779-86/1-10,12-25 - 779-88/1-50 - 779-89/1-59
Şahıs Fotoğrafı 93804/2-8,10,18,20,25,27-28
Şahıs Fotoğrafı 93877 - 779-29/1-8,10-12,14-27 - 779-32/1,4,18-21,23-24,31,33-35,37,42,44,47 - 779-36/1-4,11,15-17,24,36,47 - 779-40/19
Şakir (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91282/9d
Şakir (Yüzbaşı) 91282/5c
Şakir Ağa (Serçavuş) 91d67/44c
Şakir Ağa (Süvari Çavuşu) 91067/9h
Şakir Bey (Kaymakam) 90965/43
Şakir Bey (Kaymakam) 91193/11d
Şakir Bey (Kaymakam) 91195/2d
Şakir Bey (Topçu Binbaşısı) 90964/7
Şakir Efendi (Alay Kâtibi) 90982/18
Şakir Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/35d
Şakir Efendi (Kâtib Muavini) 91067/51d
Şakir Efendi (Kâtib) 91301/228
Şakir Efendi (Kolağası) 90991/5
Şakir Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/5g
Şakir Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/52
Şakir Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/96
Şakir Efendi (Topçu Yüzbaşısı) 91067/5a
Şakir Efendi (Yüzbaşı) 90975/10
Şakir Paşa (Erkân-ı Harbiye Feriki-Yâver-i Sâni) 91193/1
Şakir Paşa (Erkân-ı Harbiye Mirlivası) 91071/34
Şakir Paşa (Erkân-ı Harbiye Müşiri) 91049/8
Şâkir Paşa (Erkân-ı Harbiye Müşiri) 91081/1
Şakir Paşa (Ferik) 90965/3
Şakir Paşa (Ferik) 91045/45
Şakir Paşa (Ferik) 91055/41
Şakir Paşa (Ferik-Erkân-ı Harbiye Reisi-İskodra Vali ve Kumandanı) 91037/36 - 91047/28 - 91055/30
Şakir Paşa (Krupp Fabrikası'nda) 779-40/3
Şakir Paşa (Mirliva) 90966/23
Şakir Paşa (Mirliva) 91327/5
Şakir Paşa (Müşir) 91041/9
Şale Kasrı (İstanbul) 779-79/1-25
Şale Kasrı (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90469/22-23 - 90474/4-12 - 90508/12-15,3 - 90509/26
Şale Kasrı (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/3-13
Şale Kasrı (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90751/79-81
Şale Kasrı (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90815/8,13,19-24 - 90817/3-5 - 90818/3-5 - 90853/26,41
Şale Kasrı (İstnabul-Yıldız Sarayı) 90552/44-45,47-81
Şam 90656
Şam 779-25/21 - 779-46/4,11 - 779-52/12
Şam 90411/8a - 90424
Şam 90483/35-43
Şam 90515/11 - 905671a-b,2
Şam 90580 - 90586 - 90605/1a-c,2a-c,3b - 90621/8,38-43
Şam 90765/1-6 - 90771/16,18 - 90775/5-6 - 90778/2,4-7,16-19,22-23 - 90780/19,39,39
Şam 90862/7-13,18-19 - 90876
Şam 91551/36-30
Şam 779-76/14
Şam Kapısı (Granada) 91225/99
Şam Kapısı (Kudüs) 90502/26 - 90504/2
Şam Kapısı (Kudüs) 90750/32a-b,33a-b - 90791/50 - 90793/7
Şam Surları 90501/12
Şam-Baradan Köyü 90501/18
Şam'daki Tarihi Eserler 90424/8
Şam-Genel Görünüşü 90424/1,3
Şam-Genel Görünüşü 90501/8-9
Şam-Genel Görünüşü 90567/2
Şam-Genel Görünüşü 90605/1a,2a
Şam-Genel Görünüşü 90765/1-2 - 90778/23 - 90780/19
Şam-Genel Görünüşü 90862/7
Şam-Genel Görünüşü 91547/30
Şanghay 779-56/2,6-14,19,22
Şark Kilisesi (Sevilla) 91225/17
Şatak 90597/31
Şato (Metz'de) 91496/3c
Şato (Sakız Adası'nda) 90796/23
Şebinkarahisar 90428/18-26
Şebinkarahisar Kalesi 90428/20
Şedü'l-Adem Geçidi 90478/33a
Şefik (Hazine-i Evrak Müdürü) 90850/138,227
Şefik (Kolağası) 91282/5a
Şefik Ağa (Çavuş) 91067/15g
Şefik Bey (Kaymakam) 90965/42
Şefik Bey (Kaymakam) 90965/46
Şefik Bey (Kaymakam) 91195/1c
Şefik Bey (Piyade Mülâzımı) 91067/5h
Şefik Efendi (Yüzbaşı) 91301/262
Şehâbeddin Efendi (Yüzbaşı) 91301/404
Şehadet Camii (Bursa) 90752/14-15 - 90758/15 - 90761/15
Şehadet Camii (Bursa) 90814/26
Şehâdet Camii (Bursa) 90448/31 - 90449/19
Şehid Mehmed Paşa Camii (Lüleburgaz) 90418/7,9-10
Şehir Kapısı (Bağdat'ta) 90478/26b
Şehir Kapısı (Malaga'da) 91225/102
Şehir Kapısı (Malta'da) 91256/5-6
Şehir Kapısı (Tarsus'ta) 90507/9
Şehir Kapısı (Toledo'da) 91225/1-2
Şehit Mehmed Paşa Camii-Şadırvanı (Lüleburgaz) 90418/10
Şehremini Karakolhanesi (İstanbul) 90821/27
Şehsuvar Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/33c
Şehupûr 91360/28-31
Şehzade Camii (İstanbul) 779-19/17
Şehzade Camii (İstanbul) 90815/51 - 90819/16,37
Şehzade Camii-Kapısı 779-19/14
Şehzade Camii-Kapısı (İstanbul) 90819/16
Şehzade Camii-Minberi 779-19/1
Şehzade Mehmed Türbesi (İstanbul) 90815/60 - 90817/31 - 90818/31 - 90819/59
Şehzade Mehmed'in Türbesi (İstanbul) 779-17/16 - 779-19/8,16
Şehzade Mehmed'in Türbesi (İstanbul) 90450/3
Şehzade Mustafa'nın Türbesi (Bursa) 779-61/24
Şehzadelerin Fotoğrafları 91192
Şehzadelerin ve Sultanların Fotoğrafları 90622
Şehzadelerin ve Sultanların Fotoğrafları 90952
Şehzadelerin ve Sultanların Fotoğrafları 90894 - 90897 - 90898 - 90902 - 90904 - 90906
Şekerci Camii (Antakya) 90423/23
Şekib Paşa (Reis-i Meclis-i Vâlâ) 90628/62
Şekip (Şehremaneti İdare Meclisi Azası) 90850/99,189
Şem'î Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91222/61
Şemkurî 90484/28,34,44
Şemrân Kapısı (Tahran) 91356/2
Şems Mabedi (Baalbek) 90424/20
Şems Mabedi (Baalbek) 90501/25-27
Şems Mabedi (Baalbek) 90775/25 - 90778/1,3 - 90780/26,38 - 90791/20-21
Şems Mabedi (Baalbek) 90829/50
Şems Mabedi (Baalbek) 90862/15
Şems Mabedi (Cereş) 90778/46
Şems Mabedi (Havran-Eski Şam Köyü) 90778/28
Şems Mabedi (Havran-Kanavat Köyü) 90778/25
Şems Mabedi (Havran-Süveyde Köyü) 90778/27
Şems Mabedi (Tedmür) 90778/9-10 - 90791/30-35,37-39
Şemseddin Bey (Osman Bey-zâde) 91313/53
Şemseddin Efendi (Kâtib) 91301/100
Şemseddin Efendi (Mülâzım) 91222/61
Şemseddin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/34
Şemseddin Efendi (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu Kâtibi) 91153
Şemseddin Efendi (Yüzbaşı Vekili) 91301/309
Şemseddin Efendi (Yüzbaşı) 90995/17
Şemseddîn Türbesi (Delhi) 91360/17
Şemsi Ağa (Başçavuş) 91067/26a
Şemsi Efendi (Kolağası-Baytar) 90999/5
Şemsi Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90977/4
Şems-i Tebrîzî Türbesi (Konya) 90433/6
Şems-i Tebrîzî Zâviyesi (Konya) 90433/6
Şemsu'l-İmâre Sarayı (Tahran) 91356/8,10,18-19
Şemsu'l-İmâre Sarayı-Mermer Taht 91356/18
Şemsu'l-İmâre Sarayı-Taht Salonu 91356/8
Şemsü'l-Amâre Sarayı (Tahran) 91253/1
Şerafeddin Camii (Konya) 779-77/28,31
Şerafeddin Camii (Konya) 90433/4
Şerafeddin Efendi (Doktor) 90994/2
Şerafeddin Efendi (Yüzbaşı) 90994/7
Şeref Camii (Halep) 90454/11
Şerefeddin (Seraskerî Dairesi Reisi) 90850/58
Şerefeddin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/21
Şerefeddin Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/97
Şeria Gölü 90482/54,56
Şeri'a Nehri 90576/23
Şeri'a Nehri 90778/14
Şeria Vadisi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90515/9-10
Şerif Abdullah Bey (Binbaşı) 91048/3
Şerif Abdullah Bey (Kolağası) 90964/21
Şerif Abdülmuttalib Efendi'nin Evi (Beyâziyye) 90744/9,21 - 90745/8 - 90746/7-8,25,38,43
Şerif Ağa (Bahriye Çavuşu) 91067/9b
Şerif Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/168
Şerif Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90660/16
Şerif Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/24e
Şerif Ağa (Piyade Çavuşu) 91067/8c
Şerif Ağa (Yüzbaşı) 90987/15
Şerif Ağa (Yüzbaşı) 91301/253
Şerif Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/22c
Şerîf Ebu'l-Hasan'ın Türbesi (Midilli) 90862/6
Şerif Efendi (Doktor) 90992/24
Şerif Efendi (Kolağası) 90996/14
Şerif Efendi (Yüzbaşı) 91067/45e
Şerif Paşa (Mirliva) 91193/8c
Şer'iye Mahkemesi (Köstence) 91233/12
Şer'iye Mahkemesi (Köstence) 91331/26
Şer'iye Mahkemesi (Kudüs) 90504/15
Şevket (Fotoğrafçı) 90477
Şevket (Fotoğrafçı) 90539
Şevket (Fotoğrafçı) 90872
Şevket Bey (Binbaşı) 90965/50
Şevket Bey (Binbaşı) 90997/2
Şevket Bey (Kaymakam) 91054/3
Şevket Bey (Kaymakam) 91195/5d
Şevket Bey (Mülâzım-ı Evvel) 91301/319
Şevket Bey (Süvari Kaymakamı) 91046/30
Şevket Bey (Süvari Kaymakamı) 91058/20
Şevket Bey (Süvari Kolağası) 91037/8
Şevket Bey (Topçu Kaymakamı) 91071/21
Şevket Efendi (Abdülaziz'in Oğlu) 779-89/11
Şevket Efendi (Doktor) 91222/61
Şevket Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90992/11
Şevket Efendi (Yüzbaşı) 91301/361
Şevket Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 90992/12
Şevket Paşa (Ferik) 90973/7
Şevket Paşa (Ferik-II. Fırka Kumandanı) 90966/12
Şevket Paşa (Müşir-II. Fırka Kumandanı) 91049/12
Şevket Paşa (Topçu Mirlivası) 91046/20
Şevketiye Köprüsü (Sofullu) 90418/26
Şevki (İstanbul Telgrafhanesi Heyeti'nden) 90838/19
Şevki Efendi (Çarkçı Kolağası) 91222/61
Şevki Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90997/30
Şevki Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/51
Şevki Efendi (Sarıklı Zühaf Alayı Emini) 90987/5
Şevki Efendi (Sivas Vilâyeti Bidâyet Ceza Mahkemesi Reisi) 90852/20(15)
Şey Edebali Türbesi (Bilecik) 90755/8,16 - 90757/21 - 90762/8
Şeyh Abdülkadir Camii (Bağdat) 779-80/10
Şeyh Abdülkadir Camii (Bağdat) 90437/9
Şeyh Ahmed (Sivas Nakşî Dergâhı Şeyhi) 90852/20(14)
Şeyh Ali Camii (Antakya) 90429/26
Şeyh Berhud Vapuru 90564/10-11
Şeyh Ebubekir Vefâî Tekkesi (Halep) 90454/47
Şeyh Edebali Türbesi (Bilecik) 90814/19
Şeyh Fahd (Rûalâ Kabilesinin Şeyhi) 90567/7a
Şeyh Hamâdi's-Sûfi (Bi'ru's-Sab Kazası'nın Belediye Reisi) 90644/17a
Şeyh İbrahim Türbesi (Kudüs-Südûd) 90504/67
Şeyh Kîndî-i Bağdadî Tekkesi (Terme) 90458/28,30
Şeyh Mağribî Camii (Lazkiye) 779-44/29,121,129
Şeyh Maksut Türbesi (Urfa) 90430/28
Şeyh Maruf Camii (Bağdat) 779-80/7,32
Şeyh Mâruf Camii (Bağdat) 90437/7,17
Şeyh Mâzî (Akabe'de) 90644/18b
Şeyh Mehmed Camii (Antakya) 90429/17
Şeyh Mehmed El-Horasanî Türbesi (Urfa) 90430/15
Şeyh Ömer (Kîs Aşireti'nden) 779-64/11,14
Şeyh Ömer Camii (Bağdat) 90411/11d
Şeyh Ömer Camii (Bağdat) 90478/28b
Şeyh Ömer Türbesi (Bağdat) 90411/11d
Şeyh Ömer Türbesi (Bağdat) 90478/28b
Şeyh Sadi'nin Mezarı (Şiraz) 91356/23
Şeyh Said Camii (Birecik) 90434/23
Şeyh Salih (Akabe'de) 90644/18b
Şeyh Salih (Kîs Aşireti'nden) 779-64/11,14
Şeyh Sattâm el-Tayyâr (Velad Kabilesinin Şeyhi) 90567/7a
Şeyh Selim Türbesi (Futhpûr Sikri) 91361/66,68
Şeyh Seyyid Kudbeddin Türbesi (Samsun) 90764/5
Şeyh Übeyd'in Mezarı (Hârim) 90429/16
Şeyh Zafir Türbe ve Kitaplığı (İstanbul) 90817/10 - 90818/10 - 90819/4
Şeyhler Camii (Kilis) 90435/45
Şeyhü'l-Mağribî Camii (Lazkiye) 90765/24
Şeytane Köprüsü (Kırklareli-Tırnovacık Arasında) 90860/19
Şikago 91387
Şikago 91498
Şikago 91522 - 91801/5-7
Şikago Nehri 91522/20
Şimşir-i Hücum İstimbotu 91242/17
Şiraz 91356/23,25-26
Şirbân Çiftliği (Petriç'te) 90636/7
Şirdâr Medresesi (Semerkand) 91355/21
Şirdâr Mescidi (Semerkand) 91355/21
Şirket-i Hamidiye Vapur İskelesi (İzmir) 779-84/11
Şirvâni Rüşdü Paşa (Sadrazam) 90628/89
Şu'ayb Şâr'daki Harabeler 90567/50a-b,51a
Şuf Kazası 90773/15-21
Şumnu 90484/48-49
Şücaeddin Veli Baba Horosanî İlyas Türbesi (Seyitgazi) 90799/34
Şükrü (Kaymakam-İstanbul Vapuru Kaptanı) 91281/6
Şükrü Ağa (Marangoz Ustası) 90990/9
Şükrü Ağa (Serçavuş) 91067/44a
Şükrü Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91045/31
Şükrü Bey (Miralay) 91056/16
Şükrü Bey (Mülâzım-ı Sâni) 90964/52
Şükrü Efendi (Alay Emini) 90996/25
Şükrü Efendi (Binbaşı) 90973/16
Şükrü Efendi (Binbaşı) 90983/1
Şükrü Efendi (Ertuğrul Süvari Alayı'nda Alay Kâtibi) 90998/32
Şükrü Efendi (Kâtib) 91301/247
Şükrü Efendi (Kolağası) 90973/13
Şükrü Efendi (Kolağası) 91301/7
Şükrü Efendi (Müftü) 91301/80
Şükrü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90995/19
Şükrü Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/78
Şükrü Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91067/12b
Şükrü Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91166/11b
Şükrü Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/322
Şükrü Efendi (Tabur Kâtibi) 91301/292
Şükrü Efendi (Yüzbaşı) 91166/3
Şükrü Efendi (Yüzbaşı) 91301/151
Şükrü Paşa (Bahriye Feriki) 90965/6
Şükrü Paşa (Ferik) 91193/2b
Şükrü Paşa (Ferik-Edirne Merkez ve Topçu Kumandanı) 91046/23 bkz.
Şükrü Paşa (Ferik-i Tersane-i Amire Memuru) 90969/3
Şükrü Paşa (Ferik-İstanbul Vapuru Süvarisi) 91055/6
Şükrü Paşa (Mirliva-Yanya Kolordusu Topçu Kumandanı) 91059/23
Şükrü Paşa (Topçu Mirlivası) 91071/33