KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Üç Şerefeli Camii (Edirne) 90425/7
Üç Şerefeli Camii (Edirne) 90631/1-2,11
Üç Şerefeli Camii (Edirne) 90790/9
Üç Şerefeli Camii (Edirne) 91074/3
Üç Şerefeli Camii-Kapısı (Edirne) 90425/30
Üftâde Camii (Bursa) 90448/26
Ülgün 91243/100
Ülgün Kalesi 91243/100
Ülgün Limanı 91243/110-112
Ülgün-Genel Görünüşü 91243/111/112
Ünye 90458/1-3
Ürdün 90605/3c,4b,9a-16a,42b,43b
Ürdün Irmağı 90791/75 - 90793/27
Ürdün-Cebel-i Havran 90766/34-36,42
Üryanî-zâde Ahmed Esad Efendi (Şeyhülislâm) 90625/5
Üsküdar Mutasarrıflığı Dairesi (İstanbul) 91075/10
Üsküp 90436
Üsküp 779-51/3
Üsküp 779-73/45,47 - 779-92/3,8,10,11
Üsküp 90623/10b-11c,12d,19c-21d,23a-c,24a,25a-d
Üsküp 90635/2
Üsküp 91216/4
Üsküp Kalesi 90436/3
Üsküp-Genel Görünüşü 90436/1
Üsküp-Genel Görünüşü 90623/20b