KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Vâcid Bey (Erkân-ı Harbiye Binbaşısı) 90966/51
Vâcid Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 91056/22
Vafiadis, Th. (Fotoğrafçı) 90471
Vafiadis, Th. (Fotoğrafçı) 90421/
Vafiadis,Th. (Fotoğrafçı) 779-35
Vagharshapat 91493/13-15
Vahab Bey (Binbaşı) 90964/9
Vahab Bey (Binbaşı) 91195/6b
Vahan (Adliye Müsteşarı) 90850/196,269-270
Vahid Bey (Doktor-Binbaşı) 779-58/3
Vahid Bey (Kolağası) 91053/2
Vahid Efendi (Kolağası-Doktor) 90994/25
Vali Konağı (Manastır) 90623/23d
Vali Konağı (Tiflis) 91493/5
Vali Köşkü (Trablusgarp) 90404/3,5,14,24 - 90408/6,12,16,18
Valide Çeşmesi (Kahire) 90612/36
Valide Çeşmesi (Kahire) 90768/30a - 90777/42
Valide Karakolhanesi (İstanbul-Aksaray) 90821/3
Valide Sultan Camii (İstanbul-Aksaray) 90479/13a-b - 90486/12
Valide Sultan Köşkü 90567/45a
Valisikos Kasabası 90418/5
Vamık Efendi (Binbaşı) 91045/12
Van 90795
Van 90597/28,30,33
Van Ahalisi 90795/1,3-4
Van Gölü 90597/29
Van Kalesi 90669/1
Van Kalesi 90766/3 - 90797
Van Kışlası 90795/7
Vancouvere 91385/15,20,27
Vancouvere Limanı 91385/27
Vandraç,K. (Fotoğrafçı) 779-55
Vardar 90623/21c-d,25c
Vardar Köprüsü 90623/21c,25c
Vardar Nehri 90623/12a
Vardar Nehri (Üsküp) 90436/15
Vardar Nehri (Üsküp'te) 90623/20b-c,21a-d,23b,25a,c-d
Varna 90484/50,52-53,60-61
Vasfi Bey (Miralay) 91056/13
Vasfi Bey (Mülâzım) 91050/1
Vasfi Bey (Topçu Kolağası) 90964/14
Vasıf (Mahkeme-i İstinaf Reis-i Evveli) 90850/86-87
Vasıf (Mülazım-ı Evvel) 90851/42
Vasıf Bey (Solkolağası) 91067/43b
Vasıf Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90998/19
Vasıf Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/41e
Vasıf Efendi (Yüzbaşı) 91327/8
Vasıf Efendi Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/8
Vasil, Konstantin (Hazırlayan) 90631
Vasilaki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/39d
Vasili Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/45a
Vasiliki Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/32a
Vassaf Bey (Mülâzım-ı Sâni) 91067/52e
Vatîd Köprüsü (Suriye-Lübnan ve Filistin'de) 90860/30-35
Vatikan Kütüphanesi 91252/9-12 - 91257/16
Vatikan Kütüphanesi 91382/51
Vatikan Sarayı 91382/50-73
Vatikan Sarayı 91447/26d,56b,61c,62a-b
Vatopedi Manastırı (Aynaroz) 90568/2
Vautour Zırhlısı 91323/18
Vecchio Sarayı (Floransa) 91382/84,88
Vehbi (Dördüncü Daire-i Belediye Müdürü,) 90850/192,212
Vehbi Bey (Piyade Binbaşısı) 91067/3b
Vehbi Paşa (Mirliva) 90965/28
Vehbi Paşa (Mirliva) 91193/8a
Vehib Bey (Kaymakam) 91283/13
Veli Ağa (Çavuş) 91067/25g
Veli Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90983/25
Veli Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 90986/16
Veli Ağa (Serçavuş) 91067/53h
Veli Bey (Miralay) 91056/10
Veli Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90980/7
Veli Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90999/27
Veli Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/93
Veli Efendi (Süvari Çavuşu) 91067/6g
Veliaht Prens Sarayı (Berlin) 91415/4
Veliyüddin Paşa 90628/35
Vellis,D. (Fotoğrafçı) 779-73
Venceance Zırhlısı 91334/1-5 - 91336/10
Vendramin-Calergi Sarayı (Venedik) 93869/9
Venedik 93869
Venedik 91337/1 - 91382/94-97
Venedik 91431/10,24,32-33,43
Venedik-Genel Görünüşü 93869/1,5,13-15,18,21,23
Venetia Yatı 779-55/32,31
Venüs Mabedi (Baalbek) 90501/30
Venüs Mabedi (Baalbek) 90775/27 - 90791/9
Vergi Dairesi (Trabzon) 90441/1,51
Versailles Sarayı (Paris) 91246/37,47-50
Versailles Sarayı (Paris) 91471/8
Vest, Edward (Hazırlayan) 91324
Vesta Gemisi 91504/19
Vesta Mabedi (Roma) 91216/37,47-50
Vesta Mabedi (Roma) 91252/35 - 91257/11
Vesta Mâbedi (Roma) 91382/36
Vesuvio Gemisi 91439/97
Veysel Bey (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/33d
Vezir Köprüsü (Podgoriçe) 90766/56
Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu (Bağdat) 90411/13d
Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu (Bağdat) 90478/30b-31a
Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu (Bağdat) 90604/10-13
Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu (Bağdat) 90953 - 90956 - 90957
Vezüv Rasathanesi (Napoli) 91367/14c
Vezüv Yanardağı 91447/3 - 91452/21
Vezüv Yanardağı 91367/12c-d,13a-d,16c
VIII.Hamidiye-i Mahalliye Süvari Alayı (Zevâre Nahiyesi'nden Teşkil Edilen) 779-64/20
Vianelli,Fratelli (Fotoğrafçı) 779-86 - 779/88
Victor Emanuel II 90628/49
Victor Hugo 91388/5a
Victor Lambertini ve Kılıç Ekibi (İstanbul-Pera Palas'ta) 779-36/21
Victoria Heykeli (Bombay) 91434/15
Victoria I 90628/43
Victoria Kapısı (Malta) 91256/7
Viçen Efendi (Eczacı) 91301/254
Vidin 90484/62
Vidin Nehri (İşkodra) 90444/19,21-23
Vierwaldstaettersee 91445/15 - 91447/27c
Vietinghoff, V. Efendi (Binbaşı) 91301/1
Vigeregal Sarayı (Simla) 91360/65
Viladivostok 779-50/1
Vilayet Konağı (Şam) 90424/12
Villa Adriano (Roma-Tivoli) 91382/46
Villa Borghese-Bahçesi (Roma) 91257/34
Villa Borghese-Bahçesi (Roma) 91382/43
Villa Comunale (Napoli) 91452/10
Villa D'Este (Roma) 91257/65
Villa d'Este (Roma-Tivoli) 91382/47
Villa Doria Pamphili-Bahçesi (Roma) 91257/35
Villa Medici (Roma) 91257/38
Villa Medici (Roma) 91382/19
Villa Pamphili (Roma) 91382/44
Villefranche-Genel Görünüşü 91339/42,65
Vincenzo Bugeja Konservatuvarı (Malta) 91256/37
Viranşehir 90507/49,55
Viranşehir 90567/46b
Virbiça, Maşo (Karadağ Voyvodası-Dahiliye Nâzırı) 91243/16a
Virmaç Tabyası (Kataro) 91243/33
Visite (Fotoğrafçı) 779-29 - 779-35
Vitalis Paşa 90850//283
Vitalis Paşa (Ferik) 91193/5b
Vitanovik 779-76/12
Vitinhof Efendi (Binbaşı) 91301/1
Vitoria Gemisi 91439/76
Vitrina 90792/30
Viyana 91381
Viyana 91443 - 91471/24
Viyana 93850 - 779-32/22
Viyana 91217/1-24 - 91235
Viyana 91254 - 91261
Viyana Üniversitesi 91254/11
Viyana Üniversitesi 91381/20
Viyana Üniversitesi 93850/21
Viyana Üniversitesi Cild Atölyesi (Cildçi) 91381
Viyana-Franzens-Ring 91381/20
Viyana-Genel Görünüşü 91254/23
Viyana-Kablenberg 93850/28
Viyana-Karatnerring 91381/18
Viyana-Leopoldsberg 93850/29
Viyana-Opernring 91381/19
Viyana-Schottenring 91381/21
Vodina 779-52/30-32
Vokoniç, Peter (Karadağ Voyvodası) 91243/14b
Vokotiç'in Evi (Niksiç) 91243/97
Vokoviç, Thomas (Çetine Şehremini) 91243/19a
Volperd (Fotoğrafçı) 779-50
Vorçil (Rus Sefareti Kâtibi) 91243/3
Votiv Kilisesi (Viyana) 91254/2
Votiv Kilisesi (Viyana) 93850/2
Voyvoda Karakolhanesi (İstanbul-Galata) 90821/24
Vronsohf'un Heykeli (Odessa) 90672/123
Vuccino,Paul (Fotoğrafçı) 91541
Vulcan Gemisi 91504/1