KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Yâ Vedûd Karakolhanesi (İstanbul-Eyüp) 91075/15
Yafa 90483/7-10 - 90502/1-2 - 90504/85-86,89,91-106
Yafa 90576/15 - 90577/1-2
Yafa 90652/13-17
Yafa 90854/32,39
Yafa 91551/7,69
Yafa 779-46/46,52,56,58
Yafa Demiryolu 90400/18
Yafa Kapısı (Kudüs) 90577/5
Yafa Kapısı (Yafa) 90793/18
Yafa Limanı 90652/13
Yafa Limanı 93216/26
Yafa-Genel Görünüşü 90482/1-2 - 90504/93-95
Yafa-Genel Görünüşü 90577/1
Yafa-Genel Görünüşü 90765/26 - 90775/17 - 90780/16 - 90791/49 - 90793/17
Yafa-Genel Görünüşü 90829/1
Yafa-Kapısı (Kudüs) 90504/26
Yafa-Prusya Mahallesi 90504/105
Yafa-Saruna Köyü 90504/104
Yağ Camii (Adana) 90567/75a
Yahudi Kızı 91313/29
Yahudi Kızları 91356/27
Yahudi Kilisesi (Halep) 90429/41,49
Yahudi Mektebi (Rodos) 90805/13
Yahudi Mektebi (Tatarpazarcığı) 90790/17
Yahudi Mektebi-Talebeleri (Buhara'da) 91355/32
Yahudi Sanayi Mektebi (Kudüs) 90504/82
Yahudiler 779-29/9
Yahudiler (San'a'da) 779-73/61 - 779-76/35
Yahya Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/369
Yahya Ağa (Yüzbaşı) 91067/29d
Yahya Ağa (Yüzbaşı) 91301/126
Yahya Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90975/3
Yahya Efendi Dergâhı (İstanbul) 90474/28
Yahya Paşa Camii (Üsküp) 90436/23
Yakova 779-76/9
Yakub Bey (Kaymakam) 90965/39
Yakub Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90998/33
Yakub Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90999/17
Yakub Paşa (Mirliva) 91052/6
Yakutiye Medresesi (Erzurum) 90505/37
Yalı (İstanbul) 90854/14-15
Yalı (İstanbul-Anadolu Hisarı'nda) 90813/10
Yalı (İstanbul-Baltalimanı'nda) 90831/1
Yalı (İstanbul-İstinye'de) 90813/12
Yalı (İstanbul-Rumeli Hisarı'nda) 90813/43
Yalılar (İstanbul-Ortaköy) 779-75/1-4
Yalova Kaplıcaları (İstanbul) 90559
Yalova Kaplıcaları (İstanbul) 90569
Yalova Kaplıcaları-Oteli 90559/4-5
Yalta 779-34/24 - 779-55/28-31
Yalta 90672/131-135
Yalta Limanı 93216/1 - 93804/11
Yalta-Genel Görünüşü 779-34/24 - 779-55/28
Yalta-Genel Görünüşü 90672/131-134
Yanbo Limanı 779-91/17,34-35
Yangın Kulesi (Edirne) 90455/1,31
Yangın Kulesi (İstanbul) 779-17/27
Yangın Kulesi (İstanbul) 90401/4 - 90407/49 - 90450/20,58
Yangın Kulesi (İstanbul) 90475/39 - 90476/39
Yangın Kulesi (İstanbul) 90763/32
Yangın Kulesi (İstanbul) 90819/18,30-31,73
Yangın Söndürme Tatbikatı 90655/3-6
Yanko (Mimar) 90556/10
Yanko (Şurâ-yı Devlet Azası) 90850/263,279
Yanko (Şurâ-yı Devlet İstinaf Müdde-i Umumisi) 90850/201
Yanko Efendi (Doktor) 91067/45f
Yanko Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 91202/81
Yanya 91104
Yanya 779-73/85
Yanya 90496/1-5
Yanya 90618/1-6,8
Yanya-Genel Görünüşü 90618/8
Yanya-Genel Görünüşü 91104/5
Yaphiadis,Costaki (Fotoğrafçı) 779-89
Yarmuk Köprüsü (Hayfa) 90606/37-40
Yaros Kalesi (İstanbul-Anadolu Kavağı) 90763/62
Yasef Efendi (Doktor-Muavini) 91222/61
Yasvoin, V. (Fotoğrafçı) 90625
Yat Klübü (Bombay) 91434/5
Yaver Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/43
Yaver Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91327/9
Yaver Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/41a
Yaver Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91202/48
Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri 91081
Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri 90964 - 90965 - 90966
Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri 91041 - 91045 - 91046 - 91047 - 91048 - 91049 - 91050 - 91051 - 91052 - 91053 91054 - 91055 91056 - 91057 - 91058 - 91059 - 91067
Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri 91193 - 91194 - 91195
Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri 91281 - 91282 - 91283 - 91284
Yavuz Selim Camii (İstanbul) 779-17/17
Yavuz Selim Camii (İstanbul) 90763/27
Yavuz Sultan Selim 90628/9
Yayla Karakolhanesi (İstanbul-Şehremini) 91075/20
Yazı Levhası (Sâmi Efendi Hattı İle) 90865/11-12
Yazılıkaya Kabartmaları (Sungurlu-Boğazköy) 90597/5-7
Yazur Köyü Mescidi (Yafa) 90504/92
Yebne 90504/68
Yedikule (İstanbul) 90663/11 - 90672/181-182,185-186
Yedikule (İstanbul) 90817/36 - 90818/36 - 90819/83
Yedikule (İstanbul) 91298/8a
Yedikule Hisarları (İstanbul= 90479/20a
Yedikule Kapısı (İstanbul) 90763/38
Yedikule Karakolhanesi (İstanbul) 779-51/14
Yeğen Bey Camii (Ankara) 90431/45
Yeldeğirmeni Karakolhanesi (İstanbul-Kadıköy) 90822/12
Yeldeğirmeni Camii (İstanbul) 90405/3
Yellow Stone National Park (Montana) 91462/15-21,23,29,31,33,37,39,44-46 - 91463/19,21,30 - 91465/4,11,19,23 - 91466/18,23-25,28-33
Yemen 779-24/46-49
Yemen 90515/3 - 90564
Yemen 90766/1-2,4-27,53,55,58-60,66
Yemen 91434/8,11,27,32,35-36,54
Yemen 779-76/23-39
Yemen Ahalisi 779-76/33-35,38
Yemen Kapısı (San'a) 779-24/46
Yemen-Kamaran 90587
Yemen-San'a 90457
Yemen-San'a 90661
Yemen-Vadi Köyü 779-76/31-32
Yenbu-Genel Görünüşü 90749/1-4,8-11
Yeni Camii (Antakya) 90429/5
Yeni Camii (İstanbul) 90450/9
Yeni Camii (İstanbul) 90615/18
Yeni Camii (İstanbul) 90817/23,44 - 90818/23,44 - 90819/19,40,51,80
Yeni Camii (İstanbul) 90861/1
Yeni Camii (İstanbul-Eminönü) 90479/7b - 90486/9
Yeni Camii (Kilis) 90435/43
Yeni Camii-Çinileri (İstanbul) 90450/57
Yeni Camii-Hünkâr Mahfili (İstanbul) 90839/14-15
Yeni Camii-Hünkâr Mahfili (İstanbul-Eminönü) 90475/14-15 90476/14-15
Yeni Camii-Sebili (İstanbul) 90819/80
Yeni Cuma Camii (Trabzon) 90441/9
Yeni Çarşı (Moskova) 91314/11
Yeni Elb Köprüsü (Hamburg) 91495/6a
Yeni Kaplıca (Bursa) 779-28/14
Yeni Kaplıca (Bursa) 90752/27 - 90758/27 - 90761/24-26
Yeni Kaplıca (Bursa) 90814/2,5,35
Yeni Kaplıca (Bursa-Çekirge'de) 90449/37,38
Yeni Katedral (Berlin) 91494/10b
Yeni Kilise (Odessa) 90672/126
Yeni Köprü (Edirne) 90425/24 - 90455/20
Yeni Köprü (Edirne) 90766/61 - 90790/4
Yeni Köprü (Edirne) 91074/5
Yeni Köprü (Mainz) 91496/15a
Yeni Pazar-Genel Görünüşü 779-76/6
Yeni Sinagog (Berlin) 91415/14
Yeni Valide Camii (İstanbul-Üsküdar) 90486/5
Yeni Valide Camii-Sebili (İstanbul-Üsküdar) 90819/57
Yeni Valide Camii-Şadırvanı (İstanbul-Üsküdar) 90475/35 - 90476/35
Yeni Varoş-Genel Görünüşü 779-76/7
Yenice 90507/10,17
Yeniçeri Kıyafetlerine Ait Müze (İstanbul-Sultanahmet) 779-34/41
Yeniçeri Kıyafetlerine Ait Müze (İstanbul-Sultanahmet) 779-73/18
Yeniçeri Kıyafetlerine Ait Müze (İstanbul-Sultanahmet) 90555/9-10
Yeniçeri Kıyafetlerine Ait Müze-Projesi (İstanbul-Sultanahmet) 779-73/17
Yeniçeşme Karakolhanesi (İstanbul-Beyoğlu) 91088/9
Yeniköy (Bulgaristan) 90790/1,29
Yeniköy (Yunanistan) 90498/20
Yeniköy Karakolhanesi (İstanbul) 90821/25
Yenimahalle Karakolhanesi (İstanbul) 90821/12
Yenimahalle Karakolhanesi (İstanbul-Hasköy) 90822/21
Yenişehir 90755/6,19-21 - 90757/27-33 - 91762/13,15-19
Yenişehir 90814/8,18,20,23
Yenişehir (Bursa) 90449/1,3
Yenişehir Ahalisi 90757/33
Yenişehir-Genel Görünüşü 90757/27 - 90762/15
Yenişehir-Genel Görünüşü 90814/18
Yerlatı Mağaraları (Teb) 90779/15
Yescer Kalesi 90791/43
Yeşil Ahî Camii (Ankara) 90431/9
Yeşil Ahî Medresesi (Ankara) 90431/4
Yeşil Camii (Bursa) 779-28/11-12,24,26 - 779-61/7-9,12,14-15,19,26
Yeşil Camii (Bursa) 90449/2,14,17
Yeşil Camii (Bursa) 90752/8-9 - 90758/6-8 - 90761/13-14,16
Yeşil Camii (Bursa) 90814/38-39,49-50,52-54,56,58-75
Yeşil Camii (Bursa) 91548/17
Yeşil Camii-Kapısı 779-28/26 - 779-61/15
Yeşil Camii-Mihrabı (Bursa) 90814/52,69,71
Yeşil Camii-Şadırvanı (Bursa) 90814/39
Yeşil Tulumba Karakolhanesi (İstanbul-Unkapanı) 91088/4
Yeşil Türbe (Bursa) 779-28/18,31 - 779-61/21
Yeşil Türbe (Bursa) 90449/13,17
Yeşil Türbe (Bursa) 90752/10-11 - 90758/6,9 - 90761/6,13
Yeşil Türbe (Bursa) 91548/15-16
Yeşil Türbe (Bursa) 90814/46-48,51,57
Yeşil Türbe-Kapısı 779-28/31
Yeşil Türbe-Kapısı (Bursa) 90814/46-48
Yeşilırmak (Çarşamba'da) 90458/17-19
Yeşilırmak Köprüsü (Çarşamba) 90458/11
Yeşilli Camii (Bigadiç) 779-73/67
Yetimhane (Moskova) 91314/20
Yezidî Tapınağı 90597/48
Yılan Mermeri (Selânik) 90423/25
Yılanlı Kale (Adana) 90567/73b
Yılanlı Kule (Adana) 90507/98
Yılanlı Sütûn (İstanbul) 90815/50 - 90817/22,35 - 90818/22,35 - 90819/41,48-49 - 90839/1
Yıldırım Beyazıd 90628/4
Yıldırım Beyazıd Camii (Bursa) 90448/30 - 90449/32-33
Yıldırım Beyazıd CAmii (Bursa) 90752/5 - 90758/13-14 - 90761/10,12
Yıldırım Beyazıd Türbesi (Bursa) 779-28/15
Yıldırım Beyazıd Türbesi (Bursa) 90752/7 - 90758/16 - 90761/11
Yıldırım Beyazıd'ın Türbesi (Bursa) 90449/31
Yıldırım Camii (Bursa) 779-28/34
Yıldırım Camii (Bursa) 90814/30
Yıldırım Camii (Bursa) 91548/18
Yıldız Çini Fabrikası (İstanbul) 779-54/28
Yıldız Çini Fabrikası (İstanbul) 90508/32 - 90509/25
Yıldız Çini Fabrikası (İstanbul) 90552/23,83-86
Yıldız Çini Fabrikası Fotoğrafhanesi (Hazırlayan) 90525 - 90526
Yıldız Çini Fabrikası-Mamulâtından Örnekler 93188
Yıldız Çini Fabrikası-Mamüllerinden Örnekler (İstanbul) 90725
Yıldız Hastahanesi'nde Bulunan Doktorlar 90994
Yıldız Hastahanesi'nde Tedavi Edilen Harp Mecruhları (İstanbul'da) 91300
Yıldız Kasrı (Bursa) 90752/16-17
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90552
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90867
Yıldız Sarayı (İstanbul) 779-23/14-21 - 779-34/57,62
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90407/31,43
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90468 - 90469 - 90474/1-19 - 90479/4a-5a - 90508/8-15,34-37 - 90509/8,26,29-31
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90614/1-24,28,33-39
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90751/3,13,15,17,51-52,65,76,79-80,82
Yıldız Sarayı (İstanbul) 90815/1-12,14-36,40 - 90817/1-12 - 90818/1-12 - 90819/1-8 - 90836/1-32 - 90839/12 - 90853/1-34,41-58 - 90854/1-3
Yıldız Sarayı Bahçesi 90407/35-43
Yıldız Sarayı Kütüphanesi 90552/24-25,36-37
Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nin Çatısı 90552/20
Yıldız Sarayı-Bahçesi 779-34/57,62
Yıldız Sarayı-Bahçesi 90552/4,22-23,27-31,42-43,46,82,87,90
Yıldız Sarayı-Bahçesi 90614/14-15,17
Yıldız Sarayı-Bahçesi 90867/5-22,25-29,31-43
Yıldız Sarayı-Bahçesi (İstanbul) 90751/3,29,31,34,44-45,47-49,52,66-70,72-74,77-78,81-82,86
Yıldız Sarayı-Bahçesi (İstanbul) 90815/13,15,17-18 - 90853/1,3-4,6-8,10-25,27-28,30-34,42-58
Yıldız Sarayı-Güvercinlik 90552/30
Yıldız Sarayı-Güvercinlik 90751/70
Yıldız Sarayı-Güvercinlik 90867/27
Yıldız Sarayı-Güvercinlik (İstanbul) 90853/1
Yıldız Sarayı-Kütüphanesi (İstanbul) 90751/15
Yıldız Sarayı-Kütüphanesi (İstanbul) 90815/15,17 - 90853/9
Yıldız Sarayı-Limonluk 90552/2,39-41
Yıldız Sarayı-Limonluk (İstanbul) 90853/29
Yıldız Sarayı-Marangozhane 90552/38
Yıldız Sarayı-Sera 90867/6-7,15,19,30
Yıldız Sarayı-Sera (İstanbul) 90751/13,51
Yıldız Sarayı-Silâhhane 90552/35
Yıldız Sarayı-Silâhhane Çatısı 90552/20
Yoko Hama 91345/6-7 - 91353/22-24 - 91354/1-8
Yokuşbaşı Karakolhanesi (İstanbul-Tatavla) 90822/13
Yolcu Arabası 90567/82b
Yolova Kaplıcaları (İstanbul) 90820
Yomeimon Mâbedi (Nikko) 91354/20
Yorgaki Cakar Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/40d
Yorgaki Efendi (A'yân A'zâsı) 91278/18
Yorgaki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/34d
Yorgaki Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/45b
York 91471/12,52
York Town Zırhlısı 91358/18
Yozgat 90574
Yozgat 779-34/44
Yozgat 90873/1
Yörük Aşiret Beyleri (Eskişehir'de) 90755/9
Yörük Çadırları 90507/48
Yörükler 91313/47
Yörükler (Bozüyük'te) 90756/19,22-26 - 90759/12-17 - 90762/24-31
Yörükler (Eskişehir'de) 90757/25
Yörükler (Eskişehir-İnönü'de) 90756/16-18,20-21 - 90759/24-28 - 90762/34-35,37
Yugoslav Askerlerinin Talimi 779-50/48
Yugoslavya 779-24/1-6 - 779-33/11 - 779-34/35-36,42-43 - 779-40/9 - 779-50/39-51 - 779-51/2-3,6
Yugoslavya 779-73/42,45,47 - 779-76/1-13,36
Yugoslavya 90623/3-6,9c,10-11,12d,13-26
Yugoslavya 90635/2-5,9-10,17
Yugoslavya 90766/51,56
Yugoslavya 90854/44-47
Yugoslavya 91228/1-22 - 91243/26-122
Yugoslavya-Üsküp 90436
Yumoto 91354/34
Yunan Esirleri (İstanbul-Selimiye Kışlası'nda) 779-40/10
Yunanistan 90418
Yunanistan 90498
Yunanistan 91446
Yunanistan 779-91/22,26
Yunanistan 90568 - 90573/55 - 90581 - 90585 - 90617 - 90618 - 90619 - 90623/1a-2d,5a,10d,12b,17a
Yunanistan 90635/6-7 - 90636/1,4,6,8-13,28-37,49-50 - 90667/19-20
Yunanistan 90862/6
Yunanistan 91215/1-6 - 91227
Yunanistan 91074/17-19,23
Yunanistan 90803/28-32 - 90809 - 90852/44-56 - 90854/31,34,48-50,61,63
Yunanistan-Atina 779-21
Yunanistan-Atina 91213 - 91219 - 91226 - 91240
Yunanistan-Aynaroz 90811
Yunanistan-Dedeağaç 90498/40-41
Yunanistan-Dimetoka 90412/41-48
Yunanistan-Hudud Kasabaları 90617 - 90618 - 91619
Yunanistan-Rodos 90798/1-6,128
Yunanistan-Rodos 90804 - 90805 - 90806 - 90807 - 90808
Yunanistan-Sakız Adası 90796
Yunanistan-Sakız Adası 90802
Yunanistan-Selânik 90423
Yunanistan-Selânik 91016
Yunanistan-Selânik 90494 - 90498/1-4
Yunanistan-Selânik 905249 - 90551
Yunanistan-Serez 90642
Yunanistan-Serez 90498/9-10
Yunanistan-Yanya 91104
Yunanistan-Yanya 90496/1-5
Yunus Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90990/13
Yunus Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/428
Yunus Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90660/29
Yunus Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91067/42c
Yusuf (Subhi Paşa-zâde) 90850/15
Yusuf Ağa (Borazan Çavuşu) 91067/21e
Yusuf Ağa (Mızıka Mülâzım-ı Sâni) 91202/40
Yusuf Ağa (Mızıka Mülâzım-ı Sânisi) 91202/16
Yusuf Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90976/28
Yusuf Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 90980/11
Yusuf Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91301/244
Yusuf Ağa (Serçavuş) 91067/49b
Yusuf Ağa (Tüfekçi) 90981/14
Yusuf Ağa (Yüzbaşı Vekili) 91301/366
Yusuf Ağa (Yüzbaşı) 90987/8
Yusuf Ağa Kütüphanesi (Konya) 90433/8
Yusuf Bey (Kaymakam) 91058/6
Yusuf Bey (Kolağası) 91053/17
Yusuf Bey (Topçu Kaymakamı) 91046/14
Yusuf Bey (Topçu Kolağası) 91037/6
Yusuf Efendi (Eczacı) 90994/9
Yusuf Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/33a
Yusuf Efendi (İmam) 91067/21d
Yusuf Efendi (İmam) 91202/5
Yusuf Efendi (İmam) 91202/68
Yusuf Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90980/6
Yusuf Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/110
Yusuf Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 91301/26
Yusuf Efendi (Yüzbaşı) 90974/7
Yusuf Efendi (Yüzbaşı) 90985/9
Yusuf Efendi (Yüzbaşı) 91067/17h
Yusuf İzeddin Efendi (Sultan Abdülaziz'in Oğlu) 90628/34
Yusuf İzzet Paşa (Mirliva) 91052/3
Yusuf İzzet Paşa (Mirliva) 91193/10b
Yusuf Kâmil Paşa (Reis-i Meclis-i Vâlâ) 90628/73
Yusuf Mustafa Efendi (Doktor) 91202/83
Yusuf Paşa 90851/52
Yusuf Paşa (Mirliva) 90966/30
Yusuf Paşa (Mirliva) 91052/13
Yusuf Paşa (Mirliva) 91052/17
Yusuf Paşa Camii (Tunus) 90598/22
Yusuf Paşa Camii (Urfa) 90430/31
Yusuf Paşa Türbesi (Trabzon) 90441/58
Yusuf Şakir Efendi (Mızıka Mülâzım-ı Sânisi) 90981/3
Yusuf Ziya Bey (Erkân-ı Harbiye Binbaşısı) 91037/11
Yusuf Ziya Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91045/33
Yusuf Ziya Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91047/18
Yusuf Ziya Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/23c
Yüksek Kaldırım Karakolhanesi (İstanbul) 91075/32
Yüksek Kilise (Molova) 90809/15
Yümni Bey (Yüzbaşı) 91057/16